«Про внесення змін та доповнень в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 із внесеними змінами»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Хмельницької міської ради           «Про внесення змін та доповнень в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 із внесеними змінами»

 

 

 На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», підготовлено аналіз очікуваних результатів від внесення змін та доповнень до Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території м. Хмельницького.

Назва регуляторного акта – рішення сесії міської ради «Про внесення змін та доповнень в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 із внесеними змінами ».

Регуляторний орган –Хмельницька  міська рада.

Розробник документа – управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – головний спеціаліст управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

Контактні телефони: 65-77-69.

 

 

І. Визначення проблеми

            Відповідно до ст. 12 Закону України “Про культуру” та ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” управлінню культури і туризму Хмельницької міської ради надаються повноваження щодо організації відпочинку і дозвілля мешканців міста.

            На даний час стало актуальним питання врегулювання питання забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території міста, запобігання виникнення нещасних випадків, надання якісних послуг відвідувачам надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг у м. Хмельницькому. Крім того, до міської влади надходять звернення від суб’єктів підприємницької діяльності щодо надання можливості розміщення додаткових об'єктів сфери відпочинку і розваг.

            У зв’язку із необхідністю підвищення вимог до суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території міста, запобігання виникнення нещасних випадків, надання якісних послуг відвідувачам, врегулювання надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста, впорядкування розміщення об'єктів сфери відпочинку і розваг виникла потреба у розробці та затвердженні даного рішення.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                    +

                  

Держава

                    +

                  

Суб'єкти господарювання,

                    +

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

                    +

 

 

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

       Прийняття зазначеного рішення дасть змогу підвищити вимоги до суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території міста, запобігання виникнення нещасних випадків, надання якісних послуг відвідувачам, врегулювати надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста, а також збільшити перелік об’єктів у сфері відпочинку та розваг на території міста Хмельницького, кількість робочих місць для суб’єктів малого підприємництва та дозволить баласоутримувачам залучити кошти в бюджет міста.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Під час розробки проекту рішення міської ради щодо розміщення об’єктів сфери відпочинку і розваг було розглянуто наступні альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1.
Залишити ситуацію без змін (далі – Альтернатива № 1)

Залишити ситуацію без змін. Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Господарська діяльність виконання вимог до  безпечної експлуатації атракціонів на території міста, погодження владою місць розміщення для надання послуг у сфері відпочинку і розваг може призвести до нещасних випадків, виникнення загрози життю і здоров’ю хмельничан та до погіршення благоустрою міста.

Альтернатива № 2.
Прийняття регуляторного акта

(далі – Альтернатива

№ 2)

Прийняття рішення ««Про внесення змін та доповнень в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 із внесеними змінами» дасть змогу підвищити вимоги до суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території міста, запобігання виникнення нещасних випадків, надання якісних послуг відвідувачам, врегулювання надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста, а також збільшення переліку об’єктів у сфері відпочинку та розваг на території міста Хмельницького, кількості робочих місць для суб’єктів малого підприємництва та дозволить баласоутримувачам залучити кошти в бюджет міста.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива № 2

Збільшення надходжень до місцевого бюджету

Зміцнення довіри до місцевої влади.

Відсутні

 

 

 

 

                 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива № 2

Забезпечення безпечної експлуатації атракціонів відвідувачами на території міста, запобігання виникнення нещасних випадків, надання якісних послуг відвідувачам.

Можливість для населення отримання додаткових робочих місць.

Підвищення мотивації для зайняття підприємницькою діяльністю.

Не потребує матеріальних та інших витрат

         Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

43

 

43

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

 

100%

х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Діяльність суб’єктів господарювання буде незаконною та загрожуватиме життю та здоров’ю хмельничан, Втрата можливості отримання додаткових прибутків.

Альтернатива № 2

Підвищення вимог до суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території міста, запобігання виникнення нещасних випадків, надання якісних послуг відвідувачам, збільшення переліку об’єктів у сфері відпочинку та розваг на території міста Хмельницького та кількості робочих місць для суб’єктів малого підприємництва

Витрати, пов’язані з оплатою за користування земельною ділянкою та кошти і час для отримання відповідних документів з охорони праці

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибаль-ною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива № 1

1

Не забезпечить досягнення поставленої цілі.

Альтернатива № 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети встановлення чітких, прозорих та доступних умов забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території міста, запобігання виникнення нещасних випадків, надання якісних послуг відвідувачам та збільшення переліку об’єктів у сфері організації відпочинку та розваг на території міста, кількості робочих місць для суб’єктів малого підприємництва та дозволить баласоутримувачам залучити кошти в бюджет міста.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива № 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

0

Не забезпечить досягнення поставлених цілей.

Альтернатива № 2

У разі прийняття проекту регуляторного акта, для органу місцевого самоврядування вигода полягає в реалізації Закону України «Про охорону праці» та зростання довіри до влади.
Громадяни зможуть реалізувати права на отримання додаткових робочих місць.
 

У разі прийняття проекту регуляторного акта орган місцевого самоврядування та
громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.
Для суб'єкта господарювання витрати складатимуть  2010,4 грн./рік.

Проблема вирішена.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення цілей.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Альтернатива № 2

Встановлені цілі, а саме: встановлення чітких, прозорих та доступних умов забезпечення безпечної експлуатації атракціонів, запобігання виникнення нещасних випадків, надання якісних послуг відвідувачам та збільшення переліку об’єктів у сфері організації відпочинку та розваг на території міста, кількості робочих місць для суб’єктів малого підприємництва кошти в бюджет міста. що дозволить збільшити обсяг залучення коштів в бюджет міста

 Зростає довіра бізнесу до влади.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, належить зміна законодавства.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження чіткого механізму надання відповідної послуги.

Проектом регуляторного акта передбачено затвердження розміщення об’єктів сфери відпочинку і розваг для провадження підприємницької діяльності у сфері організації відпочинку та розваг, а також вимог до їх утримання. відповідно звернень управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці.

            Таким чином, регуляторний акт містить норми, які чітко регламентують відносини між органом місцевого самоврядування та суб’єктом господарювання, пов’язані з забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території міста, запобіганням виникнення нещасних випадків, наданням якісних послуг відвідувачам, отриманням погодження місця для розміщення об’єктів сфери  відпочинку та розваг.

УІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

             Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів мікро підприємництва:

Кількість суб’єктів мікро підприємництва, на яких поширюється регулювання: 43 од., у тому числі мікро підприємництва 43 од.

Питома вага суб’єктів мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється проблема складає100 %.

3.розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) додається. УІІ. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта до прийняття відповідного наступного регуляторного акта. Термін дії може бути змінений на підставі проведення відстеження результативності дії регуляторного акта, або у зв’язку зі змінами законодавства.

 

УІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Результативність буде відстежуватися шляхом проведення аналізу по:

- кількості заяв від суб’єктів господарювання щодо отримання погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста;

- кількості прийнятих наказів про погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста;

- кількості укладених договорів між суб’єктом господарювання та землекористувачем, балансоутримувачем;

- кількості скарг від жителів міста на роботу суб’єктів господарювання при наданні послуг у сфері відпочинку та розваг;

- надходженню коштів від власників об'єктів сфери відпочинку і розваг балансоутримувачам.

    ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних, отриманих від балансоутримувача, управління адміністративних послуг, управління культури і туризму міської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання ним чинності, оскільки для цього використовується статистичний метод відстеження. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані.

 

 

Начальник управління

культури і туризму                                                                                                   А. Ромасюков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів мікро підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 3 робочі зустрічі – обстеження :

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

 

 

 

 

             

            

 

 

          

  

 2.

Робочі зустрічі – обстеження за участі представників управління культури і туризму, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці із суб’єктами господарювання у сфері відпочинку та розваг в частині дотримання вимог безпеки експлуатації атракціонів згідно вимог паспортів (керівництв з експлуатації) виробників та дотримання законодавства з питань охорони праці 23.07.2018, 30.07.2018 та 06.08.2018.

 

 

 

Запит виконавчого комітету міської ради до Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій обл. від 30.08.2018 №02-11-1141.

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Лист управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці від 20.11.2018 №263.

Підготовлено проект рішення «Про внесення змін та доповнень в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 із внесеними змінами». Доведено до відома суб’єктів господарювання щодо посилення вимог безпеки експлуатації атракціонів.

Лист Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій обл. від 21.09.2018 №22/02.01-07 про доповнення до положення .

 

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 43 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 43 (одиниць);

питома вага суб'єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

500,0

-

        1000,0

6

Разом, гривень

500,0

Х

1000,0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

43

-

43

8

Сумарно, гривень

21500,0

Х

43000,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
(Витрати часу на пошук інформації (час на отримання інформації щодо подачі пакету документів (1 год.) х на вартість часу суб’єкта господарювання – 1,0 год. х 25,13 грн. (розмір погодинної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2019 р.)

1 година

25,13

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання :проходження навчання з охорони праці  на спеціалізованих курсах
(витрати на організацію внутрішніх для суб’єктів господарювання процедур упровадження вимог регулювання – 8 год. х грн. 25.13= 2010,4 грн.)

10 робочих днів

2010,4

 

 

-

-

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

 

-

-

13

Інші процедури-

-

-

-

14

Разом, гривень

2010,4

Х

-

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

43

-

-

16

Сумарно, гривень

86447,2

Х

 

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(назва державного органу)

 

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Консультування суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

20,67 грн.

(68,9 грн./год. середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2018 року – 11505 грн. / середня тривалість робочого часу 167 год./міс.)

1

43

888,81.(середня заробітна плата / на кількість витрат часу на процедуру х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Опрацювання наданих документів та підготовка погодження  суб'єкту малого підприємництва

 

   1 год.

68,9грн

1

43

2962,7

4. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

5. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

3851,51

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

19257,55

 

 

3. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

грн.

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

21500,0

 

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

86447,2

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

107947,2

Х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

3851,51

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

198245,91

Х

 

 

Начальник управління культури і туризму                                                    А.Ромасюков

 

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua