Рішення міської ради

Про внесення змін та доповнень до Статутів клубних закладів міста та затвердження Статутів у новій редакції

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення одинадцятої сесії

№4 від 25.01.2017 р.

 

Про внесення змін та доповнень до Статутів клубних закладів міста та затвердження Статутів у новій редакції

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, з метою приведення у відповідність до Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», керуючись Законом України «Про культуру», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Хмельницького міського будинку культури, затвердженого рішенням дванадцятої сесії міської ради від 26.06.2007 №20, а саме:

1.1. п.4.1.3 розділу 4 «Права будинку культури» викласти в новій редакції: «Надавати платні послуги населенню, відповідно до діючого законодавства України, за такими видами діяльності:

4.1.3.1 Проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів; оперних і балетних спектаклів, інших постановок, виступів артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів. Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав, демонстрація кіно- відеофільмів тощо.

4.1.3.2. Навчання у студіях, на курсах, проведення занять у літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей та гуртках.

4.1.3.3. Організація діяльності любительських об’єднань та клубів за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за професіями).

4.1.3.4. Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій.

4.1.3.5. Проведення спектаклів і концертів художньої самодіяльності.

4.1.3.6. Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого мистецтва.

4.1.3.7. Надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових заходів, міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок і вистав.

4.1.3.8.Показ слайд-фільмів і кінопрограм.

4.1.3.9. Надання послуг з користування атракціонами, ігровими автоматами (крім тих, що передбачають отримання грошової винагороди), настільними і комп’ютерними іграми, більярдами, персональними комп’ютерами, глядацькими залами відеотек.

4.1.3.10. Надання місць для стоянки автомобілів та інших транспортних засобів.

4.1.3.11. Ремонт, настроювання і налагодження музичних інструментів, звуко- , світло- та відеоапаратури.

4.1.3.12. Виготовлення, ремонт і реалізація майстернями та іншими виробничими підрозділами обладнання атракціонів, музичних інструментів, меблів, реквізиту і бутафорії, сценічного обладнання, пошиття театральних, концертних костюмів, взуття, товарів широкого вжитку, квітів і квіткової продукції, гримерні послуги, столярні, будівельні, ремонтно-реставраційні та інші роботи, автотранспортні послуги.

4.1.3.13. Прокат музичних інструментів, культурно-спортивного і туристичного інвентарю, сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту.

4.1.3.14. Виготовлення фонограм концертів і спектаклів, копій звукозапису музичних творів з фонотек клубного закладу, надання послуг студій звуко- і відеозапису.

4.1.3.15. Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) видань про діяльність закладів культури, репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам’яток літератури), а також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва.

1.2. пункт 4.1.5. викласти в новій редакції: «З дозволу Хмельницької міської ради або її виконавчого комітету, здавати в тимчасове користування приміщення та обладнання будинку культури».

1.3. пункт 4.1.6. викласти в новій редакції: «Створювати підрозділи, що працюють на засадах самоокупності, у межах окремих положень про них, а саме: циркові, хореографічні, театральні студії, музичні ансамблі, духові та естрадні оркестри, інші аматорські художні колективи для організації культурно-мистецьких заходів; зали спортивних тренажерів, Інтернет-класи, центри науково-технічної творчості, студії тощо».

1.4. пункт 5.4. розділу 5. «Управління будинком культури» викласти в наступній редакції: «Директор будинку культури призначається на посаду шляхом укладання контракту на 5 років за результатом проведення конкурсу».

1.5. пункт 5.6. розділу 5. «Управління будинком культури» викласти в наступній редакції: «Директор будинку культури відповідає за підбір, підготовку та розстановку кадрів, приймає на роботу та звільняє з роботи, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників. Трудові відносини з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) закладу культури оформлюється шляхом укладення контрактів. Формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу будинку культури здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтва».

1.6. в пункті 5.8 розділу 5 «Управління будинком культури» речення «Атестація працівників проводиться 1 раз на п’ять років» виключити.

1.7. пункт 5.9. розділу 5 «Управління будинком культури» виключити.

1.8. пункт 6.4. викласти в новій редакції: «Джерелами фінансування будинку культури є: кошти місцевого бюджету; кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг; кошти, одержані за роботи (послуги), виконані закладом культури на замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб; доходи від реалізації продукції майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних; кошти, отримані закладом культури як відсотки на залишок власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю; благодійні внески та гранти і розміщених на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору; інші не заборонені законодавством джерела».

1.9. пункт 6.5.3. розділу 6 «Майно, фінансово-господарська та соціальна діяльність будинку культури» виключити.

1.10. в пункті 6.7. розділу 6 «Майно, фінансово-господарська та соціальна діяльність будинку культури» виключити абзац 1.

1.11. розділ 6. «Майно, фінансово-господарська та соціальна діяльність будинку культури» доповнити:

1.11.1. пунктом 6.11. наступного змісту: «Доходи (прибутки) будинку культури використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом»;

1.11.2. пунктом 6.12. наступного змісту: «Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) будинку культури або їх частини між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ним осіб».

1.12. пункт 8.1. розділу 8. «Припинення діяльності будинку культури» викласти в наступній редакції: «У разі припинення діяльності будинку культури (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету».

2. Затвердити нову редакцію Статуту Хмельницького міського будинку культури, яку доручити підписати директору Хмельницького міського будинку культури І.Мазурук, згідно з додатком 1.

3. Внести зміни та доповнення до Статуту Центру національного виховання учнівської молоді, затвердженого рішенням дванадцятої сесії міської ради від 26.06.2007 №20, а саме:

3.1. п.4.1.3 розділу 4 «Права Центру» викласти в новій редакції: «Надавати платні послуги населенню, відповідно до діючого законодавства України, за такими видами діяльності:

4.1.3.1. Проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів; оперних і балетних спектаклів, інших постановок, виступи артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів. Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав, демонстрація кіно- відеофільмів тощо.

4.1.3.2. Навчання у студіях, на курсах, проведення занять у літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей та гуртках.

4.1.3.3. Організація діяльності любительських об’єднань та клубів за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за професіями).

4.1.3.4. Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій.

4.1.3.5. Проведення спектаклів і концертів художньої самодіяльності.

4.1.3.6. Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого мистецтва.

4.1.3.7. Надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових заходів, міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, концертів, виставок і вистав.

4.1.3.8. Показ слайд-фільмів і кінопрограм.

4.1.3.9. Надання послуг з користування ігровими автоматами (крім тих, що передбачають отримання грошової винагороди), настільними і комп’ютерними іграми, більярдами, персональними комп’ютерами, глядацькими залами відеотек.

4.1.3.10 Надання місць для стоянки автомобілів та інших транспортних засобів.

4.1.3.11. Ремонт, настроювання і налагодження музичних інструментів, звуко- ,світло- та відеоапаратури.

4.1.3.12. Виготовлення, ремонт і реалізація майстернями та іншими виробничими підрозділами музичних інструментів, меблів, реквізиту і бутафорії, сценічного обладнання, пошиття театральних, концертних костюмів, взуття, товарів широкого вжитку, гримерні послуги.

4.1.3.13. Прокат музичних інструментів, сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту.

4.1.3.14. Виготовлення фонограм концертів і спектаклів, копій звукозапису музичних творів з фонотек клубного закладу, надання послуг студій звуко- і відеозапису.

4.1.3.15. Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) видань про діяльність закладів культури, репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам’яток літератури), а також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва».

3.2. пункт 4.1.5. викласти в новій редакції: «Створювати підрозділи, що працюють на засадах самоокупності, у межах окремих положень про них, а саме: хореографічні, театральні студії, музичні ансамблі, духові та естрадні оркестри, інші аматорські художні колективи для організації культурно-мистецьких заходів; зали спортивних тренажерів, Інтернет-класи, центри науково-технічної творчості, студії тощо».

3.3. пункт 5.4. розділу 5. «Управління Центром» викласти в наступній редакції: «Директор Центру призначається на посаду шляхом укладання контракту на 5 років за результатом проведення конкурсу».

3.4. пункт 5.6. розділу 5 «Управління Центром» викласти в новій редакції: «Директор Центру відповідає за підбір, підготовку та розстановку кадрів, приймає на роботу та звільняє з роботи, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників. Трудові відносини з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури оформлюється шляхом укладення контрактів. Формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу центру здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтва».

3.5. пункт 6.4. викласти в новій редакції «Джерелами фінансування Центру є: кошти місцевого бюджету; кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг; кошти, одержані за роботи (послуги), виконані закладом культури на замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб; доходи від реалізації продукції майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних; кошти, отримані закладом культури як відсотки на залишок власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю; благодійні внески та гранти і розміщених на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору; інші не заборонені законодавством джерела».

3.6. розділ 6. «Майно, фінансово-господарська та соціальна діяльність Центру» доповнити:

3.6.1. пунктом 6.11. наступного змісту: «Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом»;

3.6.2. пунктом 6.12. наступного змісту: «Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Центру або їх частини між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ним осіб».

3.7. пункт 8.1. розділу 8. «Припинення діяльності Центру» викласти в наступній редакції: «У разі припинення діяльності Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету».

4. Затвердити нову редакцію Статуту Центру національного виховання учнівської молоді, яку доручити підписати директору Центру національного виховання учнівської молоді В.Рогатюк, згідно з додатком 2.

5. Внести зміни та доповнення до Статуту клубу «Книжківці», затвердженого рішенням двадцять третьої сесії міської ради від 27.02.2013 №10, а саме:

5.1. пункт 4.1.3.9. викласти в новій редакції: «Показ слайд-фільмів і кінопрограм»;

5.2. пункт 4.1.3.10. викласти в новій редакції: «Надання місць для стоянки автомобілів та інших транспортних засобів»;

5.3. доповнити пунктом 4.1.3.12. наступного змісту: «Ремонт, настроювання і налагодження музичних інструментів, звуко-, світло- та відеоапаратури»;

5.4. доповнити пунктом 4.1.3.13. наступного змісту «Виготовлення фонограм концертів і спектаклів, копій звукозапису музичних творів з фонотек клубного закладу»;

5.5. доповнити пунктом 4.1.3.14. наступного змісту: «Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) видань про діяльність закладів культури, репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам’яток літератури), а також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва».

5.6. доповнити п.4.1.7. наступного змісту: «Надавати методичну і практичну допомогу молодіжним, дитячим, громадським організаціям, навчальним закладам по вдосконаленню змісту і форм культурно-освітньої діяльності».

5.7. пункт 5.3. розділу 5. «Управління клубом» викласти в новій редакції: «Завідувач клубу призначається на посаду шляхом укладання контракту на 5 років за результатом проведення конкурсу».

5.8. пункт 5.5. розділу 5 «Управління клубом» викласти в новій редакції: «Завідувач відповідає за підбір, підготовку та розстановку кадрів, приймає на роботу та звільняє з роботи, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників, Трудові відносини з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури оформлюється шляхом укладення контрактів. Формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу клубу здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтва».

5.9. пункт 6.4. викласти в новій редакції «Джерелами фінансування клубу є: кошти місцевого бюджету; кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг; кошти, одержані за роботи (послуги), виконані закладом культури на замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб; доходи від реалізації продукції майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних; кошти, отримані закладом культури як відсотки на залишок власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю; благодійні внески та гранти і розміщених на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору; інші не заборонені законодавством джерела».

5.10. розділ 6. «Майно, фінансово-господарська та соціальна діяльність клубу» доповнити:

5.10.1. пунктом 6.11. наступного змісту: «Доходи (прибутки) клубу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом»;

5.10.2. пунктом 6.12. наступного змісту: «Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) клубу або їх частини між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ним осіб».

5.11. пункт 8.1. розділу 8. «Припинення діяльності клубу» викласти в наступній редакції: «У разі припинення діяльності клубу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету».

6. Затвердити нову редакцію Статуту клубу «Книжківці», яку доручити підписати завідувачу клубу «Книжківці» М.Стаднику, згідно з додатком 3.

7. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник та управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин

File link
Розмір: 201 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 201 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 201 КБ
Формат: pdf