Рішення міської ради

Про внесення змін та доповнень до Статутів Хмельницьких дитячо-юнацьких спортивних шкіл №1 та №3, Положення про Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Положення міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем пр

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тринадцятої сесії

№18 від 22.03.2017 р.

 

Про внесення змін та доповнень до Статутів Хмельницьких дитячо-юнацьких спортивних шкіл №1 та №3, Положення про Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Положення міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання та затвердження Статутів та Положень у нових редакціях

 

 

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, з метою приведення у відповідність до Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року №440 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ, організацій до Реєстру та виключення з Реєстру”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008р. №993 “Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу” із змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №573 “Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Статуту Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1, затвердженого рішенням п'ятої сесії Хмельницької міської ради від 16.03.2016 р. №27:

1.1. розділ 6. «Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база» доповнити пунктом 6.9. наступного змісту: «Доходи (прибутки) ДЮСШ №1 використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом»;

1.2. розділ 6. «Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база» доповнити пунктом 6.10. наступного змісту: «Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) ДЮСШ №1 або їх частини між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ним осіб».

1.3. розділ 9. «Порядок ліквідації і реорганізації ДЮСШ №1» доповнити пунктом 9.2. наступного змісту: «У разі припинення діяльності ДЮСШ №1 (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету».

2. Затвердити Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 у новій редакції, який доручити підписати директору Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 В.Янкову (додається).

3. Внести зміни та доповнення до Статуту Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №3, затвердженого рішенням тридцять шостої сесії Хмельницької міської ради від 26.05.2010 року №11:

3.1. Розділ 6. “Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база” доповнити пунктами 6.10. та 6.11. наступного змісту:

“6.10. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом”;

“6.11. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) ДЮСШ №3 або їх частини між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов'язаних з ним осіб”;

3.2. пункт 10.2. Розділу 10. “Порядок ліквідації і реорганізації ДЮСШ №3” викласти у наступній редакції: “У разі ліквідації чи реорганізації ДЮСШ №3, її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету”.

4. Затвердити Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №3 у новій редакції, який доручити підписати директору Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №3 Л.Гусєвій (додається).

5. Затвердити Положення про Хмельницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у новій редакції згідно з додатком, яке доручити підписати директору Центру М.Любецькій.

6. Внести зміни до Положення міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, затвердженого рішенням Хмельницької міської ради від 26.02.2010 року №11:

6.1. розділ 6. «Майно та фінансування діяльності Центру» доповнити пунктом 6.4. наступного змісту: “Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням”;

6.2. розділ 6. «Майно та фінансування діяльності Центру» доповнити пунктом 6.5. наступного змісту: “Забороняється  розподіл отриманих доходів (прибутків) Центром або їх частини між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов'язаних з ним осіб”.

6.3. пункт 7.2. розділу 7. «Припинення діяльності Центру» викласти у наступній редакції: «У разі припинення діяльності Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету».

7. Затвердити Положення міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання в новій редакції, яке доручити підписати директору міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Ю.Юрченко (додається).

8. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник та управління молоді та спорту.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин