Рішення міської ради

Про внесення змін та доповнень до рішення десятої сесії міської ради від 12.02.2003 р. №16

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення шостої сесії

№11 від 27.04.2011 р.

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення десятої сесії міської ради від 12.02.2003 р. №16

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Податковим Кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення десятої сесії міської ради від 12.02.2003 р. №16 “Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Хмельницького”, а саме :

1.1.пункт 5 рішення викласти в такій редакції:

“Зобов’язати управління торгівлі та фінансове управління, із залученням податкових органів, з метою  дотримання вимог Правил торгівлі на ринках м.Хмельницького, забезпечення повноти сплати податків, проводити раз в рік перевірки відповідності кількості торгових місць, передбачених проектною документацією”;

1.2. в додаток 1 до рішення “Правила торгівлі на ринках м. Хмельницького“:

1.2.1 в абзац четвертий  пункту другого 1 розділу "Загальні положення", виклавши його в наступній редакції: "Заклади ресторанного господарства - організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо - торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів (їдальні, кафе, закусочні, бари, буфети тощо);

1.2.2. абзаци 5,6 пункту другого  розділу 1  виключити;

1.2.3. в пункті 6 слова: "(як правило безоплатний для продавців)" замінити словами: "(безоплатний для продавців ринків)".

1.2.4. в абзаці другому пункту 9 виключити слова: "відповідальності за несплату ринкового збору, а також ставок ринкового збору", "уповноваженого Держпідприємництва по Хмельницькій області, профспілкові та інші громадські організації";

1.2.5. пункт 11 після слова: "готелі" доповнити словами: "банківські установи та їх відділення (філії), тощо.", а слова: "підприємства громадського харчування" замінити словами: "заклади ресторанного господарства";

1.2.6. абзац третій пункту 14 виключити з тексту.

1.2.7. пункт 14 доповнити словами: "Умови зайняття додаткової площі регламентуються умовами угоди, яка укладається між адміністрацією ринку та підприємцем".

1.2.8. в абзаці третьому пункту 17 слова: "ринкового збору та" виключити.

1.2.9. Пункт 18 після слів: "їх на ринку" доповнити словами: "у відповідності до норм чинного законодавства України та рішень Хмельницької міської ради".

1.2.10. Пункт 22 виключити;

1.2.11. Пункт 23 викласти в наступній редакції:

"Справляння плати за утримання території ринку загального користування в належному стані й інші послуги ринку здійснюють касири та контролери ринку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" з видачею касових чеків (за умови авансової сплати утримання торговельного місця та послуг на ринку – абонементного талона з прикріпленим до нього касовим чеком).

У випадку надання адміністрацією ринку контейнера, прилавка та інш. на термін більше одного місяця рекомендується проводити справляння абонементної плати за утримання та інші послуги ринку до 1-го числа наступного за звітним.

При авансовій сплаті видається абонемент, в якому зазначається:

1. Прізвище, ім’я та по батькові підприємця, який отримав абонемент.

2. Номери сектора та місця, торгова площа.

3.Термін дії абонемента.

Видані абонементи обліковуються в реєстраційній книзі.

В обов’язковому порядку до абонементу прикріпляється чек касового апарату, який засвідчує фактичну сплату вартості утримання та послуг ринку.

Плата за утримання торговельного місця та послуги ринку, інші платежі справляються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження до початку торгівлі. Торгівля без документів, які підтверджують сплату за утримання торговельного місця та послуги на ринку, забороняється. Відповідальність щодо сплати за утримання торговельного місця та послуги ринку несуть суб’єкти підприємницької діяльності відповідно до чинного законодавства";

1.2.12. Пункт 24 викласти в наступній редакції:

“Документи про сплату за утримання торговельного місця та послуги ринку повинні зберігатися продавцем до закінчення торгівлі, забороняється передавати їх іншим особам”;

1.2.13. Пункт 26 викласти в наступній редакції:

“Продавці повинні дотримуватись вимог законодавства, у тому числі цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.1996 р. №23, Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.2003 р. №185, Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. №104, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом МЗЕЗторгу України від 08.07.96 р. №369, Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, затверджених наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 20.09.1996 р. №393, Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. №1306”.

1.2.14. Абзац четвертий пункту 35 виключити;

1.2.15. У пункті 38 слова: “Правилам пожежної безпеки на ринках України, затверджених наказом МВС України від 19.11.2002 р. №1194, зареєстрованого у Мін’юсті України 04.12.2002 року №946/7234" замінити словами: "Закону України "Про пожежну безпеку", Правил пожежної безпеки на ринках України, затверджених наказом МНС України 17.01.2005 р. №30, який  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 2005 р. за №111/10391";

1.2.16. абзаці п’ятнадцятому пункту 50 слова: "копій сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, виданих у встановленому порядку" замінити словами: "в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо не встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідну продукцію";

1.2.17. У абзаці другому пункту 54 слова: "копій сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, виданих в установленому порядку" замінити словами: "в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар";

1.3. В додаток до Правил торгівлі на ринках м.Хмельницького "Типова угода надання в користування торгового місця та/ або тимчасової споруди":

1.3.1. Слово "ПІДПРИЄМЕЦЬ" у всіх відмінках замінити словами: “Фізична особа – підприємець";

1.3.2. Пункт 2.1 розділу 2  виключити;

1.3.3. Абзац четвертий пункту 3.1 розділу 3 після слів: "АДМІНІСТРАЦІЇ" доповнити словами: "та проведенням відповідної реєстрації цієї особи в адміністрації ринку, яка має проводитись безоплатно", виключити слова: "ринкового збору та плати" ;

1.3.4. В абзаці п’ятому пункту 3.2 розділу 3 виключити слова: “ринковий збір,";

1.3.5. Пункт 3.2. розділу 3 доповнити сьомим абзацом такого змісту: "передавати в тимчасове користування торговельне місце третій особі з проведенням відповідної реєстрації цієї особи в адміністрації ринку, яка має проводитись безоплатно";

1.3.6. Абзац четвертий з пункту 4.2 розділу 4 виключити;

1.3.7. Абзац перший пункту 5.7 розділу 5 виключити.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І.Ковальчук та управління торгівлі.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та підприємництва.

 

Секретар міської ради  В.Лесков