Проекти рішень міської ради

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023, затвердженої рішенням тридцять четвертої сесії міської ради від 09.10.2019 №38 із внесеними змінами

 

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023, затвердженої рішенням тридцять четвертої сесії міської ради від 09.10.2019 №38 із внесеними змінами

 

Розглянувши клопотання управління транспорту та зв’язку, у зв’язку із перейменуванням частини структурних підрозділів Хмельницької міської ради та необхідністю доповнення переліку заходів Програми (завдань), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням тридцять четвертої сесії міської ради від 09.10.2019 № 38 «Про затвердження Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки» із внесеними змінами, а саме:

1.1. у тексті рішення та додатках до нього слова «управління житлово-комунального господарства» замінити словами «управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради»;

1.2. у тексті рішення та додатках до нього слова «департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів» замінити словами «управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради»;

1.3. у розділі IV. «Шляхи розвитку та вдосконалення громадського транспорту»:

1.3.1. підпункт 1.3. «Придбання великогабаритного транспорту (низькопольні автобуси)» пункту 1 викласти в новій редакції:

з/п

Перелік заходів Програми (завдання)

Виконавець

Джерела фінансування

Термін виконання

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис.грн)

1.

Придбання великогабаритного транспорту (тролейбус/автобус)

Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2019-2023 р.р.

561500

1.3. Придбання великогабаритного транспорту

(автобуси)

Показники

Термін виконання

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість

-

-

-

19

15

Обсяг фінансування, тис.грн.

-

-

-

13000*

11000*

в тому числі:

 

 

 

 

 

бюджет Хмельницької міської територіальної громади

-

-

-

13000*

11000*

власні кошти

-

-

-

-

-

Примітка: * придбання транспорту на умовах фінансового лізингу або кредиту.

 

1.3.2. графу «Виконавець» пункту 9 «Створення місць для паркування приватного транспорту» доповнити словами «управління транспорту та зв’язку, комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту»;

1.3.3. доповнити наступним пунктом:

з/п

Перелік заходів Програми (завдання)

Виконавець

Джерела фінансування

Термін виконання

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис.грн)

12.

Придбання та встановлення нових зупинок для очікування пасажирами громадського транспорту

Управління транспорту та зв’язку, Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»

Кошти передбачені в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2022-2023 р.р.

4750

Показники

Термін виконання

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість

-

-

-

15

15

Обсяг фінансування, тис.грн.

-

-

-

2250

2500

в тому числі:

 

 

 

 

 

бюджет Хмельницької міської територіальної громади

-

-

-

2250

2500

власні кошти

-

-

-

-

-

 

1.3.4. у пункті «Всього» цифри «963500» замінити на цифри «566250».

1.4. у Паспорті Програми:

1.4.1. у пункті 11 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис.грн.» цифри «963500» замінити на цифри «566250».

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління транспорту та зв’язку, управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління, департамент освіти та науки, департамент інфраструктури міста, управління архітектури та містобудування, управління торгівлі, Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс», комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту та заступника міського голови М. Ваврищука.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН