Проекти рішень міської ради

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної г

 

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку, підтримки комунальних  закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням другої сесії міської ради № 50 від 23.12.2020, а саме:

1.1. доповнити графу Перелік заходів програми розділу ІІ «Стаціонарна медична допомога» абзацом 7 такого змісту: «Забезпечення роботи фтизіатричної служби. Видатки на оплату праці.»;

1.2. доповнити графу Перелік заходів програми розділу ІІІ «Амбулаторно-поліклінічна допомога» абзацом 10 такого змісту: «Забезпечення роботи фтизіатричної служби.  Видатки на оплату праці.»;

1.3. у графі Перелік заходів програми розділу IV «Стоматологічна допомога населенню» абзац 2 «Забезпечення пільговим зубопротезуванням певних категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільгове зубопротезування» викласти в наступній редакції: «Надання невідкладної стоматологічної допомоги мешканцям громади, терапевтичної, хірургічної допомоги та зубопртотезування пільгових категорій населення, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги».

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Р.Примуша.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН