Рішення міської ради

Про внесення змін та доповнень до Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення cьомої сесії

№22 від 15.06.2011 р.

 

 

Про внесення змін та доповнень до Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького

 

Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, на виконання Закону України „Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, враховуючи протокол від 25.02.2011 р. засідання робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів, на підставі Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького, затвердженого рішенням двадцять другої сесії міської ради від 17.12.2008 р. №23:

1.1 у тексті Порядку слова „пайовий внесок” у відповідних відмінках замінити на слова: „пайова участь” у відповідних відмінках;

1.2 частину 1 пункту 2.2 викласти у новій редакції: „Відсоток від вартості об'єкта містобудування, який мають вносити замовники у якості пайової участі, визначається для нежитлових будівель і споруд, за виключенням житлових будинків, згідно таблиці.”;

1.3. пункт 2.3 виключити;

1.4 абзац 15 пункту 1.7 викласти у новій редакції: „індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;”;

1.5 у пункті 1.7 додати абзац 20 наступного змісту: „будівництва будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;”;

1.6 у пункті 1.7 додати абзац 21 наступного змісту: „будівництва об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури.”;

1.7 пункт 2.5 викласти у новій редакції: „Загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта визначається згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених виконавчим комітетом міської ради нормативів для одиниці створеної потужності.”;

1.8 абзац перший пункту 4.1. викласти у новій редакції: „Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького (далі - договір про пайову участь) укладається між міською радою та замовником не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, а з 01.01.2013 року кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.”;

1.9 доповнити пунктом 4.8 наступного змісту: „Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність за рішенням міської ради.

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, міська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Кошторис будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури має бути підписаний проектантом та затверджений замовником.

Відповідальність за достовірність кошторису несуть проектант та замовник”;

1.10 розділ 3 Порядку вважати таким, що втратив чинність.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця, директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швеця та начальника управління капітального будівництва.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова С. Мельник