Проекти рішень міської ради

Про внесення змін та доповнень до Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради та затвердження Положення у новій редакції

 

Про внесення змін та доповнень до Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради та затвердження Положення у новій редакції

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, враховуючи зміни до деяких законодавчих актів України з питань діяльності, керуючись Законами України: «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням одинадцятої сесії міської ради від 25 січня 2017р. №3 «Про затвердження Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради в новій редакції»:

1.1. доповнити пункт 1.2 розділу 1 «Загальні положення» у реченні «Утримується за рахунок міського бюджету» наступними словами «та інших джерел, не заборонених законодавством України»;

1.2. доповнити розділ 3 «Повноваження управління» пунктами:

- 3.1.24 «Виступає розпорядником бюджетних коштів та залучених інвестицій в рамках інвестиційних проектів та програм в межах, визначених міською радою»;

- 3.1.25 «Надає висновки щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини»;

- 3.1.26 «Надає висновки щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління»;

1.3 доповнити розділ 4 «Права Управління» пунктом 4.1.5. «Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки із закладами культури та мистецтва, закладами туристичної інфраструктури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами».

2. Затвердити нову редакцію Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради, згідно з додатком.

3. Уповноважити начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради А.Ромасюкова на підписання Положення про управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник та управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин

File link
Розмір: 235 КБ
Формат: pdf