Рішення міської ради

Про внесення змін і доповнень в рішення двадцять другої сесії міської ради від 17.12.2008 року №23 із внесеними змінами і доповненнями

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення дев’ятої сесії

№58 від 26.10.2016 р.

 

Про внесення змін і доповнень в рішення двадцять другої сесії міської ради від 17.12.2008 року №23 із внесеними змінами і доповненнями

 

З метою забезпечення безумовного укладення договорів про пайову участь та надходження до міського бюджету коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради та управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення в рішення двадцять другої сесії міської ради від 17.12.2008 року №23 «Про затвердження Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького та визнання такими, що втратили чинність, рішень міської ради та пунктів рішення виконавчого комітету» із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Хмельницької міської ради від 4 лютого 2009 року №34, від 23 вересня 2009 року №55, від 15 червня 2011 року №22, від 31 жовтня 2012 року №19, від 27 лютого 2013 року №29, від 28 серпня 2013 року №27, від 17 вересня 2014 року №91, від 24 грудня 2014 року №62,від 8 квітня 2015 року №37, від 20 липня 2016 року №62:

1.1. виклавши пункт 1.7 у новій редакції:

«1.7. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

1.7.1. об'єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;

1.7.2. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

1.7.3. об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється на конкурсній основі;

1.7.4. об'єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха чи техногенних аварій;

1.7.5. релігійно-культових споруд, благодійних фондів;

1.7.6. об'єктів енерго-, тепло-, газо-, водопостачання (за виключенням усіх видів автозаправних станцій);

1.7.7. окремо стоячих гаражів поза межами гаражних масивів;

1.7.8. входів, ґанків, облаштування окремих входів та виходів;

1.7.9. реставрації пам'яток архітектури, історії та культури у частині площ, що не перепрофілюються;

1.7.10. відтворення втрачених об'єктів історико-архітектурної спадщини у частині площ, що не перепрофілюються;

1.7.11. облаштування запасних в’їздів та виїздів;

1.7.12. індивідуальних (садибних) житлових будинків або житлової частини будинку, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

1.7.13. реконструкції гуртожитків під житлову частину будинку (квартиру);

1.7.1.4. реконструкції нежитлових приміщень комунальної власності під житлові приміщення;

1.7.15. проведення робіт із надбудови мансардних поверхів та реконструкції будівель комунальної власності відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з відбору інвесторів-забудовників на проведення робіт із надбудови мансардних поверхів та реконструкції будівель комунальної власності (у випадках, коли умовами конкурсу передбачено передачу додаткових приміщень балансоутримувачам);

1.7.16. проведення робіт із благоустрою у випадку проведення їх відповідно до рішення міської ради та угоди, укладеної із управлінням житлово-комунального господарства (на територіях, прилеглих до земельної ділянки, яка знаходиться у власності або у користуванні замовника);

1.7.17. будівництва будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

1.7.18. будівництва об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури у тих випадках, коли замовник будівництва об'єкта основного призначення на виділеній йому під таке будівництво земельній ділянці одночасно з будівництвом об'єкта споруджує на цій земельній ділянці об'єкт соціальної інфраструктури, який призначений для обслуговування мешканців відповідного мікрорайону, - дошкільний чи навчальний заклад, заклади медичного чи оздоровчого призначення, центри соціальної реабілітації чи соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих, соціальні аптеки, будівлі побутового обслуговування, громадського харчування тощо, що зазначається у рішеннях міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в рамках планового забезпечення відповідної території необхідним елементом соціальної інфраструктури згідно з генеральним планом міста та планом зонування території міста та після завершення передає цей об'єкт соціальної інфраструктури до комунальної власності міста Хмельницького;

1.7.19. будівництва багатоквартирного житлового будинку або житлової частини будинку за умови знесення індивідуальних житлових будинків або житлової частини будинку, розташованих на земельній ділянці, наданій за рішенням міської ради під будівництво цього будинку, шляхом відшкодування вартості або купівлі цих будинків, приватизованих земельних ділянок, зелених насаджень (у випадку, коли вартість знесення складає 4 та більше відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта будівництва).»;

1.2. пункт 4.7 виключити.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.Симчишин