Проекти рішень міської ради

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Хмельницької міської ради та затвердження його в новій редакції

 

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Хмельницької міської ради та затвердження його в новій редакції

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою здійснення додаткових видів економічної діяльності підприємства, враховуючи Господарський кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням дев’ятої сесії міської ради від 20.10.2021 №10 «Про зміну розмірів статутних капіталів, внесення змін та доповнень до статутів, затвердження в новій редакції статутів закладів охорони здоров’я Хмельницької міської територіальної громади», а саме:

1.1. в пункті 1.1. розділу 1 слова «міста Хмельницького» замінити словами «Хмельницької міської територіальної громади»;

1.2. пункт 1.4. розділу 1 викласти в такій редакції: «1.4. Засновником Підприємства є Хмельницька міська територіальна громада, в особі Хмельницької міської ради (далі – Засновник).»;

1.3. пункт 1.6. розділу 1 викласти в такій редакції: «1.6. Підприємство засноване на базі відокремленої частини комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади в особі Хмельницької міської ради.»;

1.4. пункт 2.2. розділу 2 викласти в такій редакції: «2.2. Місцезнаходження:  (юридична адреса): 29009, вул.Миколи Міхновського,12, м.Хмельницький.».

1.5. в пункті 3.1. розділу 3 слова «міста Хмельницького» замінити словами «Хмельницької міської територіальної громади»;

1.6. в підпунктах 3.2.15. та 3.2.24. пункту 3.2. розділу 3 слова «міста Хмельницького» замінити словами «Хмельницької міської територіальної громади»;

1.7. пункт 3.2. розділу 3 доповнити підпунктом: «3.2.25. покращення соціально-побутового забезпечення працівників, у тому числі проведення працівникам щеплень, страхування здоров’я та життя працівників, забезпечення працівників житлом для тимчасового проживання;»;

1.8. пункт 3.2. розділу 3 після підпункту 3.2.25. доповнити підпунктом: «3.2.26. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;», відповідно підпункт 3.2.26. вважати підпунктом 3.2.29.;

1.9. пункт 3.2. розділу 3 після підпункту 3.2.26. доповнити підпунктом: «3.2.27. інші види освіти не віднесені до інших угрупувань;»;

1.10. пункт 3.2. розділу 3 після підпункту 3.2.27. доповнити підпунктом: «3.2.28. здійснення господарської діяльності, доходами від якої Підприємство має право розпоряджатися самостійно, у тому числі, але не виключно, на створення належних умов праці на Підприємстві, на стимулювання працівників, створення сприятливих умов для роботи та відпочинку, надання матеріальної допомоги в т.ч. на підставі та в порядку передбаченому колективним договором, рішеннями прийнятими відповідними органами;»;

1.11. в пункті 4.1. розділу 4 слова «територіальної громади міста Хмельницького» замінити словами «Хмельницької міської територіальної громади»;

1.12. пункт 6.2. розділу 6 викласти в такій редакції: «6.2. Поточне керівництво Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду відповідно до чинного законодавства України на конкурсній основі, шляхом укладання з ним контракту на строк від трьох до п’яти років. Права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом та чинним законодавством.»;

1.13. виключити пункт 7.1. розділу 7, у зв’язку з цим пункти 7.2.-7.7. вважати відповідно пунктами 7.1.-7.6.

2. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Хмельницької міської ради, яку доручити підписати начальнику управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Б.Ткачу (згідно з додатком).

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

File link
Розмір: 331 КБ
Формат: pdf