Про  внесення змін до рішення виконавчогокомітету від 26.03.2021 № 267 "Про  затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та  Порядку розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності"  

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від _______________________ №_____________

Про  внесення змін до рішення виконавчогокомітету від 26.03.2021 № 267 "Про  затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та  Порядку розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності   на  території  парків  і  скверів міста   Хмельницького"

Розглянувши клопотання управління торгівлі,  враховуючи  рекомендації адміністративної колегії Південно - Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України від 04.06.2021 року  №72/18-рк/к, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про природно-заповідний фонд України», враховуючи Правила благоустрою території міста Хмельницького, затверджені в новій редакції  рішенням тридцять п'ятої сесії Хмельницької міської ради від   11.12.2019 р. №50, виконавчий комітет міської   ради :

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни  до рішення виконавчого комітету від 26.03.2021 №  267 «Про   затвердження    комплексних схем розміщення тимчасових споруд,    архітипів тимчасових споруд та  Порядку розміщення тимчасових    споруд   для        провадження підприємницької   діяльності   на   території  парків    і    скверів   міста    Хмельницького»,  виклавши його  разом з додатками в новій редакції, а саме:

1.1.  Викласти додаток 2  в новій редакції  (додаток 1).

1.2  Викласти пункт 2.2  додатку 4 в наступній редакції : «Право на розміщення ТС надається переможцям конкурсу на умовах, визначених цим Порядком: терміном до 5 років – для стаціонарних ТС, для пересувних ТС -  3 сезони     (сезон триває від 01 квітня   до 01 листопада  відповідного року).

Строк, на який буде укладено  договір, обов’язково  зазначається в оголошенні про проведення електронних торгів.

Розміщення ТС переможцями конкурсу можливе тільки після оформлення паспорту прив’язки. Участь власника тимчасової споруди  в утриманні об’єкту благоустрою визначається балансоутримувачем в умовах конкурсу».

1.3. Затвердити  комплексну схему розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парку  Молодіжний  згідно  з додатком 6                         (додаток 2).

            2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста В.Новачка, заступника міського                               голови М.Ваврищука, управління комунальної інфраструктури департаменту інфраструктури, управління архітектури та містобудування, управління торгівлі.

         

Міський голова                                                                                           О. СИМЧИШИН

 

ПОГОДЖЕНО:

        

Керуючий справами виконавчого комітету                                              Ю. САБІЙ

 

Заступник міського голови                                                                         М. ВАВРИЩУК

 

Заступник міського голови - начальник                                                   

департаменту інфрастуктури міста                                                             В. НОВАЧОК

 

В.о. начальника управління  архітектури

та містобудування                                                                                       М. ДРУЖИНІН

Начальник управління правового

забезпечення  та представництва                                                               Л. ДЕМЧУК

Начальник управління екології та

контролю за благоустроєм                                                                         О. ЛУКОВ

В. о. начальника управління

комунальної інфрастуктури департаменту 

інфрастуктури міста                                                                                     В. КАБАЛЬСЬКИЙ

Начальник  управління торгівлі                                                                  Р. СІДЛЕЦЬКА                     

 

В.о. завідувача загального відділу                                                             С. ОТРОЩЕНКО   

                                                                                                             

                                                                                                                                        Додаток 4

                                                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                                                від   ____________      № ______

 

Порядок розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності  у парках і скверах м. Хмельницького

            Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парків та скверів м. Хмельницького (надалі - Порядок) розроблений з метою впорядкування розміщення таких споруд у парках та скверах м. Хмельницького.

            Порядок поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб - підприємців, які мають намір розмістити тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності (далі - ТС)  у парках та скверах м. Хмельницького.

            Дія даного Порядку не поширюється на розміщення ТС у парках і скверах                                     м. Хмельницького під час проведення святкових загальноміських та державних заходів, ярмарків та фестивалів.

            Порядок розроблений у відповідності до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про природно-заповідний фонд України», Правил благоустрою території міста Хмельницького .

            Розміщення ТС у парках та скверах м. Хмельницького здійснюється відповідно до комплексних схем розміщення ТС, затверджених  рішенням виконавчого комітету для кожного відповідного парку та скверу.

            Цей Порядок передбачає, що право на розміщення ТС у парках та скверах                                           м. Хмельницького виборюється на електронних торгах.

                              1. Поняття, що використовуються в даному Порядку.

           Адміністратор – юридична особа, що володіє центральною базою даних електронної торгової системи Prozorro. Продажі та забезпечує функціонування електронної торгової системи Prozorro.Продажі.

Електронна торгова система (ЕТС) – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними  для проведення публічних  торгів.

Електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до центральної бази даних та забезпечує Замовнику та заявникам (учасникам) можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі.

Електронні  торги (аукціон) – спосіб проведення конкурсу на право розміщення  тимчасової споруди на території парків і скверів міста Хмельницького шляхом проведення електронних торгів (аукціонів) у ЕТС через  електронні майданчики. За результатами конкурсу учасник, що в ході електронних торгів запропонував найвищу ціну та погоджується на умови замовника, стає переможцем конкурсу та отримує право на розміщення тимчасової споруди.

Замовник (власник) організатор торгів (аукціону), балансоутримувач  відповідного  парку, скверу.

            Крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції.

Лот – пропозиція, в якій вказані умови конкурсу (аукціону),  на укладення договору на право розміщення тимчасової споруди у парках і скверах  м. Хмельницького, що виставляється на електронні торги (аукціон).

Оголошення щодо проведення конкурсу на право розміщення тимчасової споруди у паках і скверах м. Хмельницького (оголошення) - відомості та  інформація, що містять дані про  місце розміщення та умови конкурсу, що публікується у ЕТС та на веб-сайті Хмельницької міської ради.

           Оператор електронного майданчика - юридична особа, що має право на використання електронного майданчика, який підключено до ЕТС та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором.

            Договір про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою  (далі Договір) – договір, який   визначає права та обов’язки балансоутримувача відповідного парку чи скверу та суб’єкта господарювання – власника тимчасової споруди, переможця торгів відповідно до умов проведення торгів.

           Об’єкт  благоустрою - територія парку чи скверу, на якій розміщується тимчасова  споруда, за результатами електронних торгів.

           Пересувна тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності        (далі ПТС) - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей (крім персоналу), у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності. До ПТС, зокрема, відносяться торговельні автомати, автомагазини, авторозвозки, автопричепи, пересувні заклади мобільного харчування  тощо.

           Стаціонарна тимчасова споруда (далі СТС)  - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до  30 м2.

            Комплексні схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і скверах м. Хмельницького (далі - КС) затверджені рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС у парках та скверах, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою, Правил благоустрою території міста Хмельницького.           

Учасник конкурсу (електронного аукціону) - заявник, що подав через електронний майданчик заяву про участь в електронних торгах, сплатив гарантійний внесок та плату за подання заяви про участь в електронних торгах на рахунок оператора електронного майданчика, відповідає вимогам, встановленим Замовником та пройшов процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні.

Центральна база даних – сукупність технічних та програмних засобів, у складі  бази даних та модулю електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення електронних торгів (ЦБД).

Цінова пропозиція - сума (за місяць), намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником конкурсу в особистому кабінеті та подається через оператора електронного майданчика в ЕТС.

2. Основні вимоги до розміщення ТС у парках та скверах.

            2.1. Розміщення ТС у парках та скверах здійснюється виключно переможцем електронних торгів на підставі протоколу переможця електронних торгів, паспорта прив'язки, Договору,  у відповідності до  КС .

            2.2. Право на розміщення ТС надається переможцям конкурсу на умовах, визначених цим Порядком: терміном до 5 років – для стаціонарних ТС, для пересувних ТС -  3 сезони     (сезон триває від 01 квітня   до 01 листопада  відповідного року).

           Строк, на який буде укладено  договір, обов’язково  зазначається в оголошенні про проведення електронних торгів.

            Розміщення ТС переможцями конкурсу можливе тільки після оформлення паспорту прив’язки. Участь власника тимчасової споруди  в утриманні об’єкту благоустрою визначається балансоутримувачем в умовах конкурсу.

            2.3. Плата за розміщення ТС визначається за результатами конкурсу. Розмір плати переглядається щорічно у разі зміни розмірів коефіцієнтів інфляції.

             2.4. ТС повинні гармонійно вписуватися у навколишнє природне середовище парку або скверу, відповідати необхідним естетичним, санітарним вимогам та затвердженим архітипам.

            2.5. Забороняється зміна функціонального використання ТС, яке було зазначене переможцем конкурсу.

            2.6. Під час розміщення ТС не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

            2.7. Підключення ТС до інженерних мереж  здійснюється за погодженням з балансоутримувачем відповідного парку чи  скверу за рахунок переможця електронних торгів з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж. Лічильник обліку електроенергії встановлюється на підстанції комунального підприємства таким чином, щоб забезпечити безперешкодний доступ до лічильника уповноважених осіб Замовника для контролю за обсягом споживання електроенергії.

            2.8. Біля кожної ТС власники повинні встановлювати урну для сміття .

            2.9. Власники ТС несуть відповідальність за порушення Правил благоустрою території міста Хмельницького.

            2.10. На доступному для огляду місці у ТС повинна бути розміщена інформація про суб’єкта господарювання, якому належить ТС (копія витягу з ЄДРПОУ, копії ліцензій відповідно до законодавства України (у випадках, передбачених чинним законодавством), копія встановленого режиму роботи.

            2.11. У разі, коли ТС перешкоджає проведенню реконструкції, ремонту інженерних мереж, території парку або скверу, тимчасово змінюється її розташування.

            Балансоутримувач відповідного парку чи скверу письмово повідомляє власника ТС про необхідність проведення планових робіт не пізніше ніж за 1 місяць до запланованого тимчасового перенесення ТС.

            У повідомленні зазначається тимчасове місце розташування ТС і термін тимчасового розміщення у зв’язку із проведенням реконструкції або ремонту.

            Перенесення ТС (у тому числі повернення на попереднє місце) здійснюється за рахунок замовника робіт у строк не більше одного місяця (при аварійних роботах – тижневий строк) після закінчення таких робіт та включається в кошторис вказаних робіт.

            2.12. Перенесення ТС на нове місце можливе також у разі змін, які відбулися у планувальній документації парку або скверу, будівництва на їх території нових чи зміні розташування існуючих будівель, споруд, інженерних мереж. У такому випадку замовник (власник) письмово протягом місяця не більше двох  разів повідомляє власника ТС про можливі варіанти розміщення .

Паспорт прив'язки у таких випадках може переоформлюватись на строк дії існуючого паспорта прив'язки або на новий строк, рішення про що приймається одночасно із уточненням схеми розміщення ТС.

             У разі незгоди власника ТС із двома  запропонованими йому новими місцями для розміщення, Договір розривається в односторонньому порядку та ТС підлягає демонтажу у Порядку, затвердженому рішенням міської ради. Платежі, сплачені власником ТС авансом, повертаються пропорційно строку розірвання договору.

            2.13. Контроль за відповідністю місця розташування ТС схемі та дотриманням Правил благоустрою території міста Хмельницького у відповідності до наданих повноважень здійснюють посадові особи замовника (власника) спільно із посадовими особами управління архітектури та містобудування, управління торгівлі, управління екології та контролю за благоустроєм міста, комунального підприємства «Муніципальна дружина».

            2.14. За порушення вимог законів України «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про благоустрій населених пунктів», «Про природно-заповідний фонд України», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. №833, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996р. №369, Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених  рішенням двадцять четвертої сесії міської ради від 08.04.2009 р. №7 із змінами і доповненнями, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність, а також цього Порядку власники ТС несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 2.15. Договір  може бути розірваний  Власником   в  односторонньому  порядку  в  разі:

         -  самовільної зміни суб’єктом господарювання  функціонального призначення ТС;

         -  невнесення суб’єктом господарювання   плати в   повному розмірі, передбаченому  Договором,  протягом  двох   календарних   місяців підряд;  

         - незгоди власника ТС із двома  запропонованими йому новими місцями для   розміщення у разі перенесення, згідно п.2.12 цього Порядку;

         -   порушення вимог п.2.19  цього Порядку;

         - притягнення суб’єкта господарювання до адміністративної відповідальності за  порушення Правил благоустрою території м. Хмельницького, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів  2 рази  протягом строку дії Договору.

2.16.  Контроль за дотриманням умов Договору здійснюється Власником.

         2.17. Демонтаж ТС, розміщених у парках та скверах, здійснюється  у відповідності до Порядку, затвердженого  міською радою.

        2.18. Суб’єктам господарювання, власникам  ТС, рекомендується  встановлювати для найманих працівників повну норму тривалості робочого часу з оплатою праці не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством, укладати трудові договори між найманими працівниками і суб’єктами господарювання.

           2.19. Передача в оренду ТС або їх частин забороняється.

3.  Проведення електронних торгів на право розміщення ТС у парках і скверах у м. Хмельницького

        3. 1. Загальні положення.

        3.1.1. Цей розділ  визначає процедуру підготовки та проведення  електронних торгів на право розміщення ТС у парках та скверах Хмельницького.

        3.1.2. Електронні торги  на право розміщення ТС  на  території парків та скверів м. Хмельницького (далі – Конкурс)  проводяться замовником з  використанням ЕТС ProZorro.Продажі через оператора електронного майданчика на підставі  відповідного договору.

        3.1.3. Електронні торги проводяться в один етап з використанням відкритості пропонування розміру плати за Договором за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами електронних торгів, зобов’язаннями та пропозиціями учасника конкурсу (його уповноваженої особи).

       3.1.4.  Переможець конкурсу, або особа зазначена в п.4.9. цього Порядку, зобов'язані замовити через управління адміністративних послуг  та отримати  паспорт прив'язки ТС.

4. Умови та процедура  проведення електронних торгів.

       4.1. Замовник  не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення електронних торгів оприлюднює на веб-сайті Хмельницької міської ради та в ЕТС оголошення про намір передати право на розміщення ТС,  перелік  місць розміщення (відповідно до затвердженої Комплексної схеми ), інформацію про замовника, з яким буде укладено договір про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою, порядок оформлення участі в електронних торгах (аукціонах) та  документацію про проведення електронних торгів.

        4.2.  Оголошення про проведення електронних торгів має містити:

         -   інформацію про замовника електронних торгів;

         -  початковий розмір плати за Договором в гривнях за  1 м² за місяць  (початкова ціна реалізації лоту ), який враховує  функціональне призначення об'єкту та визначається за формулою, затвердженою рішенням Хмельницької міської ради;

         -   кінцевий строк прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні);

         -   строк, на який передбачається укласти Договір;

         -   дата та час проведення електронних торгів (аукціону);

         - інформацію про предмет торгів (назва, місцезнаходження, площа, тип ТС,  функціональне призначення, термін  права  на розміщення);

          - крок електронних торгів (аукціону), що визначається в розмірі  10 відсотків      початкової ціни реалізації лоту (з арифметичним округленням);

          - розмір гарантійного внеску, який складає 10% від початкової ціни реалізації лоту;

         - зразок Договору, який пропонуватиметься для   укладання;

         - порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються   учасниками;

        -  вимоги до  учасника торгів та перелік документів на їх підтвердження;

        - кількість об’єктів благоустрою (лотів) в одному парку (сквері), щодо яких один учасник   торгів може прийняти участь.

           4.3. Суб'єкти  господарювання – юридичні особи та  фізичні особи-підприємці, які мають намір взяти участь в  електронних торгах для  отримання права на розміщення ТС,   подають заяви/закриту цінову пропозицію шляхом заповнення екранної форми в ЕТС, завантажують інші документи, передбачені цим Порядком.       

 4.4. До заяви на участь у електронних торгах, яка містить реквізити рахунку для повернення гарантійного внеску, додаються   наступні документи:         

         - завірені належним чином копії  установчих документів  (виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут (для юридичних осіб);

         - гарантійний лист в довільній формі з зобов’язанням учасника при розміщенні ТС дотримуватись архітипу, функціонального призначення та інших технічних вимог, що визначені оголошенням;

         -  копію свідоцтва про реєстрацію платника податків;

       - документ, що підтверджує відсутність заборгованості до державного та міського  бюджетів зі сплати податків і зборів, інших обов’язкових платежів (лист  Учасника в довільній формі із підтвердженням відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів із зобов’язанням надати в строк 5 робочих днів довідку, видану органами ДФС, у разі визнання Учасника переможцем або довідка видана органами ДФС);

       - документальне підтвердження повноважень третьої особи (довіреність), у разі  уповноваження  Учасником іншої  особи  на підписання пропозиції торгів та /або Договору.

          4.5. До моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь, учасники мають право анулювати або внести зміни до цінових пропозицій в особистому кабінеті.                            Вся історія змін зберігається в центральній базі даних.  Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з центральної бази даних, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.

         4.6. Пропозиції учасників мають відповідати умовам електронних торгів, зазначеним в оголошенні про  електронні торги, та чинному законодавству України. У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, документації про проведення торгів, цього Порядку, а також у разі подання не усіх необхідних документів, пропозиції цього заявника не розглядаються.

            4.7. Учасником  не може бути заявник, який:

-  знаходиться в стадії санації, ліквідації або реорганізації;

-  має заборгованість по сплаті до державного та міського бюджетів податків, зборів, інших обов’язкових платежів;

- є власником тимчасової споруди, яка раніше була демонтована  у порядку, затвердженому рішенням міської ради;

- має заборгованість  по сплаті за  раніше укладеним Договором  протягом двох календарних місяців підряд;

-  має намір брати участь у повторних електронних торгах, але  відмовився від укладання Договору, як переможець, у  попередніх торгах, або не уклав    Договір  у встановлені терміни.

           4.8. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь в електронних торгах на право розміщення ТС у парках та скверах м. Хмельницького не подано жодної заяви, ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулись».

            4.9. У випадку, якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь в електронних торгах на право розміщення ТС у парках та скверах  м. Хмельницького подано одну заяву, такий учасник може бути визнаний переможцем електронних торгів без кроку аукціону.  З таким претендентом укладається Договір про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.

          4.10. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь в  електронних торгах на право розміщення ТС у парках та скверах м. Хмельницького подано більше  1 (однієї) заяви, ЕТС автоматично активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

          4.11. Електронні аукціони проходять в ЕТС та полягають в повторювальному процесі підвищення цін учасниками, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Для проведення електронних аукціонів всі цінові пропозиції  учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без зазначення найменувань учасників. Якщо учасники подали цінові пропозиції з однаковим значенням ціни, першим в електронному аукціоні підвищення ціни буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням цінової пропозиції.  Кожний раунд електронного аукціону стартує з найнижчої запропонованої серед учасників цінової пропозиції . Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова стартова ціна раунду за результатами попереднього раунду аукціону.

   У кожному раунді учасники протягом трьох хвилин, кожен в порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі збігу цінових пропозицій - від пізніших до більш ранніх, мають право зробити крок аукціону.

   Відсутність цінової пропозиції протягом трьох хвилин від учасника вважається такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початковий (стартовий) розмір орендної плати не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

    Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити ціну своєї пропозиції не менш як на один крок від своєї попередньої ціни.

          4.12. Збільшення розміру плати за Договором  здійснюється учасниками аукціону з кроком аукціону, який встановлюється замовником у оголошенні та становить 10 відсотків початкової ціни реалізації лоту (з арифметичним округленням).

          4.13. Для розрахунку місячної плати за розміщення об'єктів суб’єктам господарювання – переможцям конкурсу за основу береться розмір плати за договором пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою,  встановлений під час електронних торгів.

5. Переможець електронних торгів

          5.1. Протокол про результати електронних торгів формується та оприлюднюється в ЕТС автоматично в день завершення електронних торгів.

          5.2. Переможцем електронних торгів вважається учасник, визначений п. 4.9 цього Порядку або той, що подав найвищу цінову пропозицію за лот,  за умови, що таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі його дискваліфікації, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, за умови, що таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а при однакових цінових пропозиціях - учасник, що подав її раніше, у випадку надання ним згоди на очікування.

          5.3. Після завершення електронних торгів переможець зобов'язаний документально підтвердити свою відповідність вимогам Замовника у разі, якщо такі вимоги ставилися.

          5.4. Терміни  публікації електронних протоколів, порядок розрахунків, сплати та повернення гарантійних внесків визначаються Регламентом ЕТС ProZorro.Продажі.

          5.5. Переможець електронних торгів протягом 20 робочих днів, з дня наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, зобов`язаний замовити та отримати  паспорт прив'язки ТС, укласти Договір з Замовником  і  провести  з ним необхідні розрахунки.

          5.6. У випадку невиконання переможцем п. 5.3, 5.4., 5.5. цього Порядку, якщо інше не передбачено Регламентом ЕТС ProZorro.Продажі, Замовник має право через особистий кабінет його дискваліфікувати, і ЕТС автоматично визнає переможцем Учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, за умови надання ним згоди на очікування. У випадку дискваліфікації переможця, його гарантійний внесок перераховується оператором на рахунок Замовника.

          5.7. У разі відмови або не укладення Договору  у встановлені терміни новим переможцем конкурсу, Замовником може бути повторно оголошено електронні торги по визначенню переможця.

          5.8. Особи, які відмовилися від укладення Договору, як переможці, або не уклали Договір  у встановлені терміни, не допускаються до участі у повторних електронних торгах  щодо визначення переможця на право розміщення ТС у парках та скверах  м. Хмельницького.

           5.9. Всі інші питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно чинного законодавства.

 

                  

 

Керуючий справами виконавчого комітету

 

               

       

Ю. САБІЙ

 

 

   Начальник управління торгівлі                                                                   Р. СІДЛЕЦЬКА

Посилання на додатки: https://drive.google.com/drive/folders/17BuoGlVQS2V7J_Br2n6tVO80YtJCoFcC...

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]