Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 11.04.2018 року №11 «Про затвердження Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» із внесеними змінами від 14.12.2018 року №72

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п’ятої сесії

№49 від 21.04.2021 р.

 

Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 11.04.2018 року №11 «Про затвердження Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» із внесеними змінами від 14.12.2018 року №72

 

У зв’язку з утворенням Хмельницької міської територіальної громади та з метою фінансування робіт з будівництва інфраструктури, необхідної для подальшої розбудови індустріального парку «Хмельницький», розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про індустріальні парки», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 11.04.2018 року №11 «Про затвердження Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» із внесеними змінами від 14.12.2018 року №72, а саме:

1.1. у тексті рішення слова «міський бюджет» замінити на слова «бюджет Хмельницької міської територіальної громади» у відповідних відмінках;

1.2. у тексті рішення слова «місто Хмельницький» замінити на слова «Хмельницька міська територіальна громада» у відповідних відмінках.

1.3. пункти 9, 13, 14, 22 Розділу 6 «Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» викласти у такій редакції:

з/п

Зміст заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Обсяг фінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади, тис.грн.

Очікувані результати

9

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво під’їзних доріг

Департамент інфраструктури міста

2021 рік

300,0

Здійснення проєктування об’єктів

13

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво інфраструктури

Управління капітального будівництва, проєктні організації

2021 рік – і далі

2177,0

Оптимізація капіталовкладень при будівельно-монтажних роботах. Визначення найбільш оптимальної схеми під’єднання об’єкту до інженерних мереж із врахуванням усіх технічних вимог та економічних показників

14

Будівництво під’їзних доріг

Департамент інфраструктури міста

2021 рік – і далі

У межах кошторису департаменту інфраструктури міста

Облаштування транспортної інфраструктури

22

Будівництво і запуск основних інфраструктурних та виробничих об’єктів

Керуюча компанія, управління економіки, управління капітального будівництва департамент інфраструктури міста, підрядні організації

2021 рік – і далі

60000,0

Створення якісної, забезпеченої сучасною інфраструктурою промислової території

 

1.4. Загальну вартість Заходів щодо виконання Програми викласти у такій редакції:

з/п

Зміст заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Обсяг фінансування за рахунок міського бюджету, тис.грн.

Очікувані результати

Всього:

64527,0

2018

1100,0

2019

950,0

2020-і далі

Буде визначено

2021-і далі

62477,0

 

1.5. У розділі 7 «Фінансове забезпечення Програми» замінити слова «Фінансування заходів щодо виконання Програми забезпечується за рахунок коштів бюджету міста Хмельницького (2980,0 тис.грн.)» на слова «Фінансування заходів щодо виконання Програми забезпечується за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади (64527,0 тис.грн.)».

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Р.Примуша.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН