Проекти рішень міської ради

Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013р. №11

 

Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013р. №11

 

В зв’язку з реформуванням газети Хмельницької міської ради «Проскурів», розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 №11 “Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького” такі зміни:

1.1. викласти абзац другий пункту 2.1. розділу 2 Додатку 1 в такій редакції:

« - формує на підставі інформації балансоутримувачів переліки комунального майна, яке може бути передано в оренду, розміщує вказані переліки на веб-сайті Хмельницької  міської ради;»;

1.2. викласти абзац третій пункту 2.1. розділу 2 Додатку 1 до рішення в такій редакції:

« - при надходженні заяви про оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу, або нерухомого майна розміщує оголошення про намір передати майно в оренду на веб-сайті Хмельницької міської ради;»;

1.3. викласти абзац другий пункту 4.1. розділу 4 Додатку 1 до рішення в такій редакції:

« - розміщують оголошення про намір передати окреме індивідуально визначене майно в оренду (крім нерухомого майна) на веб-сайті Хмельницької міської ради;»;

1.4. викласти пункт 2.2. розділу 2 Додатку 2 до рішення в такій редакції:

«2.2. В оренду передається лише те майно, яке включено до переліку майна територіальної громади міста Хмельницького, як таке що може бути передано в оренду. Управління комунального майна за поданням балансоутримувачів формує переліки комунального майна, яке може бути передано в оренду, розміщує вказані переліки на веб-сайті Хмельницької  міської ради.»;

1.5. викласти пункт 2.9. розділу 2 Додатку 2 до рішення в такій редакції:

«2.9. В разі прийняття виконавчим комітетом або сесією міської ради рішення щодо погодження умов передачі в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу або нерухомого майна, управління комунального майна розміщує оголошення про намір передати зазначене майно в оренду на веб-сайті Хмельницької міської ради.»;

1.6. викласти пункт  2.10. розділу 2 Додатку 2 до рішення в такій редакції:

«2.10. В разі прийняття виконавчим комітетом рішення про надання дозволу комунальному підприємству, установі, організації на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), орендодавець зазначеного майна розміщує оголошення про намір передати зазначене майно в оренду на веб-сайті Хмельницької міської ради.».

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка та управління комунального майна.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.Симчишин