Рішення міської ради

Про внесення змін до Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії Хмельницької міської ради від 26.10.2016 №4

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцятої сесії

№13 від 17.04.2019 р.

 

Про внесення змін до Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії Хмельницької міської ради від 26.10.2016 №4

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою забезпечення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді міста Хмельницького до служби в Збройних Силах України, відповідно до Указу Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» зі змінами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії Хмельницької міської ради від 26.10.2016 №4, а саме:

1.1. пункт 12 Додатку 2 до Програми «Заходи щодо виконання Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2016-2020 роки» викласти в новій редакції:

 

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування (грн.)

роки

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Реконструкція спортивного майданчика Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з влаштування футбольного поля (91х46) зі штучним покриттям по вулиці Шевченка,46, для проведення спільних спортивних заходів та заходів військово-патріотичного виховання молоді міста Хмельницького, пропаганди здорового способу життя, формування відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості

2018

Хмельницька міська рада, Національна Академія

Міський бюджет

 

 

1500000

1000000

 

 

1.2. У додатку 2 до Програми «Заходи щодо виконання Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2016-2020 роки» графу «Всього коштів» викласти в наступній редакції:

 

Всього коштів

900000

1970000

1940000

1540000

540000

Всього 6890000

 

1.3. Додаток 1 до Програми викласти в новій редакції згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

Міський голова О.Симчишин

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 17.04.2019р. №13

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2016-2020 роки

1.

Розробник Програми

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

2.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Хмельницька міська рада, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

3.

Учасники Програми

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, Хмельницька міська рада, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

4.

Нормативно-правові акти, що стали підставою для розроблення Програми

Указ Президента України від 25.10.2002 №948/200213 «Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання, підготовки молоді»

5.

Термін реалізації Програми

2016-2020 роки

6.

Джерела фінансування

Міський бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

6890000

7.1

коштів міського бюджету (в межах затвердженого кошторису)

6890000

 

Секретар міської ради М.Кривак

Завідувач відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ю.Шкабура