Рішення міської ради

Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення шістадцятої сесії

№20 від 12.07.2017 р.

 

Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою задоволення потреб населення міста Хмельницького, забезпечення відпочинку дітей міста за кордоном і прийому дітей з інших країн на відпочинок у місто Хмельницький, обміну досвідом щодо організації навчання, відпочинку та оздоровлення дітей у рамках співпраці з іноземними країнами, формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу, відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», Стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням позачергової десятої сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016р. №2:

1.1. Доповнивши Додаток 10 до Програми пунктом 27 згідно з додатком.

1.2. У рядку «Разом» Додатку 10 до Програми графу «Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках» викласти в наступній редакції: 2017 – «50054,6», 2018 – «51510,4», 2019 – «51970,6», 2020 – «52590,2», 2021 – «53220,0».

1.3. У рядку «Разом по роках» по Програмі графи по рокам викласти в наступній редакції: «2017 –446886,33», «2018 – 411025,60», «2019 – 360229,10», «2020 – 371067,70», «2021 – 381483,50».

1.4. Позицію 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис.)» Додатку 1 до Програми викласти в наступній редакції: «1 970 692,23 тис.грн.».

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник і Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 12.07.2017р. №20

 

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках

2017

2018

2019

2020

2021

27.

Забезпечення відпочинку дітей міста за кордоном і прийому дітей з інших країн у місто Хмельницький

2017-2021

Департамент освіти та науки

Міський бюджет

90,0

100,8

112,9

126,4

141,6

 

Секретар міської ради М.Кривак

Директор Департаменту освіти та науки Р.Миколаїв