Рішення міської ради

Про внесення змін до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, та складу постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення вісімнадцятої сесії

№27 від 28.05.2008 р.

 

Про внесення змін до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, та складу постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

 

Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, з метою впорядкування самочинного будівництва в м. Хмельницькому, забезпечення інтересів територіальної громади міста та створення умов для дотримання забудовниками законодавства у сфері містобудування, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом та складу постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва, затвердженого рішенням десятої сесії міської ради від 25.04.2007 р. №24 (додаток).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця та директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швеця.

 

Міський голова С.Мельник

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 28.05.2008 р. №27

 

Зміни

до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, та складу постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

1. Пункт 1.14. виключити.

2. Назву розділу 2 викласти у наступній редакції: „Розгляд питань, пов’язаних із самочинним будівництвом на земельних ділянках, право власності або користування яких не оформлено відповідно до чинного законодавства”.

3. Пункт 2.1. доповнити реченням наступного змісту: „Форма заяви та клопотання затверджується наказом директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.”

4. Підпункт 2.2.3. викласти у наступній редакції: „технічний висновок спеціалізованої ліцензованої проектної організації, яка має право їх надавати, щодо відповідності стану будівельних конструкцій державним будівельним нормам та правилам, з обов’язковим зазначенням відсотку готовності об’єкту”.

5. Підпункт 2.2.4. викласти в новій редакції: “висновки державних органів, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, правил охорони праці відносно відповідності об’єкту  чинному законодавству – для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.

6. У розділ 2 додати пункт 2.2.6. наступного змісту: „Містобудівне обгрунтування - для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.” (ДБН Б.1.1-4-2002).

7. Пункти 2.7. та 2.8. виключити, при цьому пункти 2.9.-2.13. вважати пунктами 2.7.-2.11.

8. Пункт 2.7. викласти у наступній редакції: „У випадку прийняття постійно діючою комісією з питань самочинного будівництва рішення, передбаченого підпунктом а) пункту 2.6. цього Порядку, управління архітектури та містобудування готує проекти рішень виконавчого комітету та міської ради про надання дозволу на видачу архітектурно-планувального завдання на об’єкти самочинного будівництва та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування об’єкта (у разі самовільно закінченого будівництва) або для завершення будівництва та подальшого обслуговування об’єкта (у разі незавершеного самочинного будівництва).

Проекти рішень вносяться на найближчі чергові засідання і розглядаються виконавчим комітетом та міською радою у відповідності до їх регламентів.”

9. Пункт 3.2. викласти у наступній редакції: „У випадку прийняття постійно діючою комісією з питань самочинного будівництва рішення, передбаченого підпунктом а) пункту 2.6. цього Порядку, управління архітектури та містобудування готує проекти рішень виконавчого комітету про надання дозволу на видачу архітектурно-планувального завдання.

Забудовник зобов’язаний розробити, погодити та затвердити в порядку, визначеному законодавством, робочий проект, отримати в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій області дозвіл на виконання будівельних робіт, ввести об’єкт в експлуатацію та виконати інші обов’язки, які покладаються на осіб при будівництві об’єктів містобудування.”

10. У пункті 4.1. слова „інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю” замінити на слова “, а також інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій області”.

11. Пункт 4.2. викласти у наступній редакції: „Інформація щодо фактів самочинного будівництва у день надходження передається до управління архітектури та містобудування, який, протягом не більше трьох робочих днів, проводить перевірку інформації з виїздом на місце, та передає її до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій області.”

12. у додатку 2 слова „начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю” замінити словами „начальник відділу архітектурно-будівельного контролю”.

 

Секретар міської ради В.Лесков