Проекти рішень міської ради

Про внесення змін до Положення про комунальну установу «Молодіжний центр» та затвердження Положення у новій редакції

 

Про внесення змін до Положення про комунальну установу «Молодіжний центр» та затвердження Положення у новій редакції

 

Розглянувши пропозицію  виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1014 «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі», рішенням четвертої сесії Хмельницької міської ради від 17.02.2021 р. № 30 «Про особливості передачі в оренду майна Хмельницької міської територіальної  громади»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни  до Положення про комунальну  установу  «Молодіжний центр», а саме   пункт 7.2. Положення викласти в новій редакції:

 п.7.2. Утримання Центру здійснюється за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених законодавством і не передбачає одержання прибутку.

Центр може надавати наступні платні послуги:

- надання нерухомого майна в користування (оренду) для проведення разових заходів на строк менше, ніж добу тимчасово вільних приміщень і площ, що тимчасово не використовується у діяльності Центру;

- проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;

- організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

- організація та проведення коцертновидовищних заходів;

- надання послуг, пов’язаних з проведенням фото, кіно-, відеозйомки, аудіозапису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та аудіопродукції;

- надання у тимчасове користування аудіо і відеотехніки, інструментів та обладнання, аудіо- і відеозаписів;

- надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науковометодичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфічного дизайну; друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії.

2. Затвердити Положення про комунальну установу «Молодіжний центр» у новій редакції, яке доручити підписати директору центру В.Гребенюку, згідно додатку.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Кривака та управління молоді та спорту.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

File link
Розмір: 219 КБ
Формат: pdf