Проекти рішень міської ради

Про внесення змін до цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської тер

 

Про внесення змін до цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою створення механізму забезпечення заходів цивільного захисту та умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Хмельницької міської територіальної громади в місті Хмельницькому та керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексом цивільного захисту, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої сесії міської ради № 9 від 23.12.2020:

1.1. завдання «Функціонування добровільної пожежної охорони на території громади» у напрямку діяльності «3. Забезпечення та розвиток інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів» вилучити;

1.2.графу «Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання  завдань, тис. грн.» напрямку діяльності «3. Забезпечення та розвиток інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів» у рядку «всього за розділом» викласти в наступній редакції: 35 590,0, «у тому числі за роками» в редакції: 2021 - 5670,0; 2022 - 7730,0; 2023 - 7730,0; 2024 - 7730,0; 2025- 6730,0;

1.3. графу «Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання  завдань, тис. грн.» напрямку діяльності «2. Організаційне забезпечення у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту населення» у рядку «всього за розділом» викласти в наступній редакції: 25 706,7, «у тому числі за роками» в редакції: 2021 -  4 502,2; 2022 -  4 995,6; 2023 - 5 182,9; 2024 - 5 368,0; 2025 - 5 658,00;

1.4. завдання «Недопущення загибелі людей на водних об’єктах» у напрямку діяльності «2. Організаційне забезпечення у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту населення» викласти у новій редакції відповідно до додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення міської ради

від ____________2021 № ____

ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯ

з виконання цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Хмельницької міської територіальної громади на 20212025 роки

Найменування напрямку діяльності

Найменування завдання

Строк

виконання заходу

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, бюджет міської громади, інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання  завдань,

тис. грн.

У тому числі за роками

2021

2022

2023

2024

2025

2.Організаційне забезпечення у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту населення

Недопущення загибелі людей на водних об’єктах та забезпечення протипожежних заходів

2021-2025 р

Організація повноцінного функціонування служби порятунку на воді, що проводить оперативне реагування на події, пов’язані із нещасними випадками на воді з метою надання допомоги потерпілим, забезпечення її оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами.

Організація функціонування  добровільних пожежних дружин. Забезпечення пожежно-технічним і аварійно-рятувальним обладнанням,  спеціальним захисним одягом.

Хмельницька міська комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах

Бюджет міської територіальної громади,

інші джерела фінансування незаборонені законом

18 155,7

3 072,2

3 399,6

3 607,9

3 893,0

4 183,0

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Ю.КОРЕВА