Рішення міської ради

Про внесення змін до цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення двадцять першої сесії

№18 від 11.04.2018 р.

 

Про внесення змін до цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії міської ради №57 від 27.01.2016 року, а саме

1.1. в додатку 1 до Програми:

1.1.1. викласти пункт «Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання на хімічно-небезпечних об’єктах та об’єктах, що знаходяться в прогнозованій зоні хімічного забруднення» та пункт «Забезпечення утримання фонду захисних споруд цивільного захисту міста Хмельницький» розділу 2 “Організаційне забезпечення у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту населення” в новій редакції згідно з додатком 1.

1.1.2.  у рядку «Всього:»  по розділу 2 “Організаційне забезпечення у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту населення” викласти графу «Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.» в наступній редакції «3638,0», графу «У тому числі за роками» в редакції: 2018 – «790,2», 2019 – «1126,9», 2020 – «1280,9»;

1.1.3. викласти підпункт «Заміна пожежної техніки, яка вичерпала свій моторесурс на нову» пункту «Забезпечення високого рівня боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів» розділу 3 «Забезпечення та розвиток інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому»  в новій редакції згідно з додатком 2;

1.2. в додатку 2 до Програми пункт 8 “Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми” викласти в наступній редакції: “36 834 000 гривень”.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 11.04.2018р. №18

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

щодо виконання цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки

Найменування напрямку діяльності

Найменування завдання

Строк вико-нання заходу

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, міський бюджет, інші)

Прогно-зований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2. Організаційне забезпечення у сфері техногенної  безпеки та цивільного захисту населення

Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання на хімічно-небезпечних об’єктах та об’єктах, що знаходяться в прогнозованій зоні хімічного забруднення

2016-2020р.

Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання на хімічно-небезпечних об’єктах та об’єктах, що знаходяться в прогнозованій зоні хімічного забруднення

Керівники потенційно небезпечних об’єктів

Кошти потенційно небезпечних об’єктів, міський бюджет

 

 

 

 

 

 

Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза»

Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради

Міський  бюджет

95,0

 

 

95,0

 

 

Забезпечення утримання фонду захисних споруд цивільного захисту міста Хмельницький

2016-2020р.

Приведення до належного стану захисних споруд з цивільного захисту

Керівники об’єктів, на балансі котрих знаходяться захисні споруди

Балансоут-римувачі захисних споруд цивільного захисту

 

 

 

 

 

 

Покращення стану захисних споруд цивільного захисту та підтримання їх у готовності до використання за призначенням

Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради

Міський бюджет, спеціальні фонди

1705,5

 

 

375,2

636,9

693,4

Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради

Кошти комунальних підприємств

347,2

 

 

100,0

100,0

147,2

Комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності Хмельницької міської ради

Міський бюджет,

кошти комунальних підприємств

390,3

 

 

 

170,0

220,3

 

Секретар міської ради М.Кривак

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Д.Білоус

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 11.04.2018р. №18

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

щодо виконання цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки

Найменування напрямку діяльності

Найменування завдання

Строк вико-нання заходу

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, міський бюджет, інші)

Прогно-зований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

3. Забезпечення та розвиток інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому

Забезпечення високого рівня боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів

2016-2020р.

Заміна пожежної техніки, яка вичерпала свій моторесурс на нову, та придбання аварійно-рятувальної та оперативно-рятувальної техніки

1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Міський бюджет, державний бюджет

16321,0

4000,0

3055,0

3156,0

3055,0

3055,0

 

Секретар міської ради М.Кривак

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Д.Білоус