Рішення міської ради

Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцятої сесії

№4 від 17.04.2019 р.

 

Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, міського голови Симчишина О.С., керуючись ст.78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік, а саме:

1.1. У абзаці 1 пункту 1 цифри "3 012 411 939,0", "2 860 051 649,0", "152 360 290,0" змінити відповідно на цифри "3 146 506 350,0", "2 994 098 013,0", "152 408 337,0".

1.2. У абзаці 2 пункту 1 цифри "3 010 283 606,0", "2 630 868 432,0", "379 415 174,0" змінити відповідно на цифри "3 230 281 492,61", "2 724 489 373,78", "505 792 118,83".

1.3. У абзаці 5 пункту 1 цифру "229 183 217,0" змінити відповідно на цифру "269 608 639,22".

1.4. Абзац 6 пункту 1 викласти в новій редакції: "дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 353 383 781,83 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 269 608 639,22 грн., вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 82 864 310,26 грн., вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 3 039 165,35 грн., місцеві зовнішні запозичення в сумі 1 183 975,0 грн. відповідно до Договору ESC 02/16 від 27.12.2016 року про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), скориговані на обсяг погашення запозичень в сумі 3 312 308,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення».

1.5. У абзаці 8 пункту 1 цифри «4 345 000,0», «0,17» змінити відповідно на цифри «969 000,0», «0,04».

1.6. У пункті 6 цифру «2 796 908 458,0» змінити відповідно на цифру «3 018 311 162,57».

1.7. Додатки 1-9 до рішення 27-ї сесії міської ради від 14.12.2018 року №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік" викласти у новій редакції (додаються).

2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті «Проскурів».

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

Міський голова О.Симчишин

File link
Розмір: 335 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 186 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 1021 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 382 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 598 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 193 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 186 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 933 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 253 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 1660 КБ
Формат: pdf