Проекти рішень міської ради

Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік

 

Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись ст.78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік, а саме:

1.1. У абзаці 1 пункту 1 цифри "3 012 411 939,0", "2 860 051 649,0", "152 360 290,0" змінити відповідно на цифри "3 145 530 623,0", "2 994 098 013,0", "151 432 610,0".

1.2. У абзаці 2 пункту 1 цифри "3 010 283 606,0", "2 630 868 432,0", "379 415 174,0" змінити відповідно на цифри "3 229 305 765,61", "2 724 489 373,78", "504 816 391,83".

1.3. У абзаці 5 пункту 1 цифру "229 183 217,0" змінити відповідно на цифру "269 608 639,22".

1.4. Абзац 6 пункту 1 викласти в новій редакції: "дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 353 383 781,83 грн., джерелом покриття якого  визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі  269 608 639,22 грн., вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 82 864 310,26 грн., вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду бюджету  станом на 01.01.2019 року в сумі 3 039 165,35 грн., місцеві зовнішні запозичення в сумі 1 183 975,0 грн. відповідно до Договору ESC 02/16 від 27.12.2016 року про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), скориговані на обсяг погашення запозичень в сумі 3 312 308,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення».

1.5. У абзаці 8 пункту 1 цифри «4 345 000,0», «0,17» змінити відповідно на цифри «1 545 000,0», « 0,06».

1.6. У пункті 6 цифру «2 796 908 458,0» змінити відповідно на цифру «3 017 235 162,57».

1.7. Додатки 1-9 до рішення 27-ї сесії міської ради від 14.12.2018 року №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік"  викласти у новій редакції (додаються).

2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті  «Проскурів».

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

Міський голова О.Симчишин

File link
Розмір: 455 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 270 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 960 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 649 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 701 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 279 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 275 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 1017 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 345 КБ
Формат: pdf