Проекти рішень виконавчого комітету

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення шостої сесії міської ради від 18.05.2016р. №17

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення шостої сесії міської ради від 18.05.2016р. №17

                       

      

            Розглянувши клопотання  управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті”, “Про міський електричний транспорт”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про жертви нацистських переслідувань”, „Про охорону дитинства”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, постановами Кабінету Міністрів України  від 29 січня 2003 року №117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” зі змінами та доповненнями,   від 17 травня 1993 року № 354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”, від 16 серпня 1994 року № 555 “Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354”, від 14 березня 2018 року №197 „Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах”, враховуючи рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 09.08.2018р. № 633 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому»,  виконавчий комітет міської ради

                                  

ВИРІШИВ:

 

1.  Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про внесення змін до рішення шостої сесії міської ради від 18.05.2016р. №17 «Про затвердження Положення про порядок розрахунку за надані пільги на послуги зв’язку, компенсаційних  виплат за пільговий  проїзд окремих  категорій  громадян в електротранспорті, інших  передбачених  законодавством  пільг», а саме виклавши додаток до рішення  в новій редакції (додається).

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення  Хмельницької  міської  ради.

                       

                                  

Міський  голова  О. Симчишин

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від  __________ 2019р  № ______ 

 

Положення

про порядок розрахунку за надані пільги на послуги зв’язку, компенсаційних  виплат за пільговий  проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті,  інших  передбачених  законодавством пільг

 

1. Загальні  положення

1.1. Положення  встановлює  порядок здійснення розрахунків за  надані пільги на послуги  зв’язку, компенсаційні  виплати за пільговий  проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті, інших передбачених законодавством пільг.

1.2. Законодавчою та нормативною основою для  цього Положення є Бюджетний кодекс України, закони України про Державний бюджет України  на відповідний рік, “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті”, “Про міський електричний транспорт”,  “Про автомобільний транспорт”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про жертви нацистських переслідувань”, „Про охорону дитинства”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, постанови Кабінету Міністрів України  від 29 січня 2003 року №117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” зі змінами та доповненнями,   від 17 травня 1993 року № 354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”, від 16 серпня 1994 року № 555 “Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354”, від 14 березня 2018 року №197 „Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах”, рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 09.08.2018р. № 633 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування  у м. Хмельницькому», інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

1.3. Основні поняття, які застосовуються в даному Положенні:

1.3.1. Автоматизована система обліку оплати проїзду (АСООП) – програмно-технічний комплекс призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг та обліку пасажирів за допомогою електронного квитка; 

1.3.2. Електронний квиток (ЕК) – проїзний документ встановленої форми (смарт-картка), який після реєстрації/фіксації у АСООП дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;

1.3.3. Неперсоніфікований ЕК (НЕК) - встановленої форми смарт-картка, дійсна з моменту придбання, не містить персональних даних пасажира, можна придбати у терміналах продажу та поповнення;

1.3.4. Персоніфікований ЕК (ПЕК) - встановленої форми смарт-картка, дійсна з моменту придбання/отримання, містить дані в електронній формі та реквізити в графічному вигляді (прізвище та ім'я, фотокартку, що нанесені на картку), які дають змогу з використанням електронних засобів чи візуально ідентифікувати її держателя;

1.3.5. Квиток - проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг;

             

2. Визначення права на пільгу

2.1. Дія цього Положення поширюється на окремі категорії осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду електротранспортом загального користування на міських маршрутах, а саме:

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, відповідно до статті 20 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 2, відповідно до статті 21 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, відповідно до статті 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

учасників бойових дій відповідно до статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

осіб з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до статті 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

дітей з багатодітних сімей відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону дитинства”;

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;

військовослужбовців, батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, відповідно до статті 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;

осіб з інвалідністю I та II групи, дітей з інвалідністю віком від шести років та осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого), відповідно до статті 38 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

реабілітованих осіб, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до статті 6 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”.

2.2. Дія цього Положення поширюється на окремі категорії осіб, яким додатково встановлено право на пільги з оплати проїзду транспортом загального користування на міських маршрутах, а саме:

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

вдовам (вдівцям) військовослужбовців, її (його) дітям;

членам сімей  військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти  під час проходження  військової служби;

пенсіонерам за віком та інвалідністю III групи.

2.3. Відповідно до чинного законодавства право на пільги на послуги  зв’язку,  інші передбачені законодавством пільги надаються учасникам бойових дій; особам з інвалідністю внаслідок війни; учасникам війни; членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; члени сімей загиблих (померлих) учасників війни;  вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед  Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам   Державної  кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, 2; дітям - потерпілим від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; дітям з багатодітних сімей; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

2.4. Право на пільги, визначені даним Положенням, мають особи, що відносяться до пільгових категорій, зазначених в пункті 2.1., 2.2., 2.3., з числа зареєстрованих та фактично проживаючих мешканців міста Хмельницького, включених до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги в місті  Хмельницькому. 

2.5. Право на  користування  пільговим  проїздом  в міському електротранспорті надає  посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на підставі якої надається пільга, що дає право на пільговий  проїзд згідно із  законодавством, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - персоніфікований  електронний  квиток та посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на підставі якої надається пільга, що дає право на пільговий  проїзд згідно із  законодавством.

2.6. Особа (єдиний оператор), уповноважена на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального  користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги здійснює за власні кошти виготовлення електронних квитків для пільгових категорій пасажирів, яким право на безкоштовний проїзд надано на підставі нормативно-правових актів України.

Виконавчий комітет міської ради забезпечує  виготовлення  електронних квитків для тих пасажирів, яким встановлено право на пільговий проїзд у громадському транспорті м.Хмельницького на підставі рішень  міської ради.

2.7. Для отримання персоніфікованого електронного квитка пільгові категорії населення м.Хмельницького, зазначені в пункті 2.1. даного Положення, звертаються в управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради у відділ персоніфікованого обліку з відповідною заявою. Заяви приймаються протягом 6 місяців з моменту запровадження електронного квитка.

Персоніфікований електронний квиток  видається органами виконавчої влади,  на безоплатній основі мешканцям міста Хмельницького, які зареєстровані в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб та мають право на пільги в місті  Хмельницькому. 

2.8. Персоніфікований електронний квиток дає право на     пільгових поїздок будь-яким видом міського транспорту (електротранспортом та автотранспортом). 

Для осіб з інвалідністю I групи та  дітей з інвалідністю (крім дітей до шести років) персоніфікований електронний квиток дає право на      пільгових поїздок будь-яким видом міського транспорту (електротранспортом та автотранспортом). 

Для осіб з інвалідністю I, II групи та дітей з інвалідністю, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти або проходять реабілітацію, персоніфікований електронний квиток дає право на      пільгових поїздок будь-яким видом міського транспорту (електротранспортом та автотранспортом). 

Кількість використаних пільгових поїздок контролюється особисто власником персоніфікованого електронного квитка за допомогою особистого електронного кабінету, створеного організацією, що здійснює ведення автоматизованої системи обліку оплати проїзду,  на безоплатній основі. В разі перевищення кількості встановлених пільгових поїздок, здійснюється оплата вартості проїзду на загальних підставах.

3. Порядок проведення  розрахунків за надані пільги на послуги зв’язку та інші  передбачені  законодавством пільги

3.1. Відшкодування коштів організаціям за надані пільги на послуги  зв’язку,  інші передбачені законодавством пільги проводить управління праці та соціального захисту  населення Хмельницької міської ради згідно цього Положення, за кошти міського бюджету, на підставі договорів, актів та розрахунків наданих  організаціями, що надають послуги особам, що мають право на пільги з числа зареєстрованих в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги  в місті  Хмельницькому. 

3.2. Управління праці та соціального захисту  населення щомісячно до 10 числа отримує від організацій – надавачів послуг зв’язку розрахунки, що підлягають відшкодуванню за попередній місяць, форму “2-пільга”, затверджену Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2007 року № 535, а також  акт звіряння розрахунків за надані  населенню послуги, на які надаються пільги (форму № 3-пільга - затверджену Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.03.2003 року № 83).

3.3. Надавачі послуг зв’язку несуть персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

3.4. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради проводить звірку з Єдиним державним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги, відповідно до наданих документів для відшкодування за надані пільги на послуги  зв’язку, інші передбачені законодавством пільги. До 20 числа здійснює реєстрацію фінансових та бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах виділених бюджетних призначень.

3.5. При надходженні фінансування управління праці та соціального захисту  населення  проводить відшкодування коштів за надані пільги на послуги  зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, в межах одержаних коштів, на розрахункові рахунки організацій – надавачів послуг.

4. Порядок проведення  розрахунків компенсаційних виплат за пільговий  проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті

4.1. Відшкодування компенсаційних  виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті проводить управління праці та соціального захисту  населення Хмельницької міської ради згідно цього Положення, за кошти міського бюджету, на підставі договорів, актів та розрахунків  наданих  організаціями, що надають послуги особам, що мають право на пільги з числа зареєстрованих  та фактично проживаючих мешканців міста Хмельницького, включених до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги в місті  Хмельницькому. 

4.2. Управління праці та соціального захисту  населення щомісячно до 10 числа отримує від організацій – надавачів послуг пільгового проїзду окремих категорій громадян в електротранспорті розрахунки, що підлягають відшкодуванню за попередній місяць, та акт звіряння розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян за формою  № 3-пільга (затвердженою Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.03.2003 року № 83).

4.3. Надавачі послуг пільгового  проїзду окремих категорій громадян в електротранспорті несуть персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

4.4. При розрахунку обсягів компенсаційних  виплат за пільговий проїзд  в електротранспорті застосовується  коефіцієнт співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів з числа зареєстрованих мешканців міста Хмельницького, до пасажирів що оплачують проїзд з числа зареєстрованих мешканців міста Хмельницького. Визначення коефіцієнту  співвідношення  кількості безоплатно перевезених пасажирів і пасажирів, що оплачують проїзд  проводиться комісією шляхом обстеження пасажиропотоку на всіх потоках міста. Склад комісії для встановлення  коефіцієнтів співвідношення кількості безплатних пасажирів до платних на міських маршрутах затверджується рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Результати обстеження  та коефіцієнти затверджуються  рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

4.5. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради до 20 числа здійснює реєстрацію фінансових та бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах виділених бюджетних призначень.

4.6. При надходженні фінансування управління праці та соціального захисту  населення проводить відшкодування компенсаційних виплат за пільговий  проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті, в межах одержаних коштів, на розрахункові рахунки організацій – надавачів послуг.

5. Порядок проведення  розрахунків компенсаційних виплат за пільговий  проїзд окремих категорій громадян  в  електротранспорті  в  разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду

5.1. Відшкодування компенсаційних  виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті проводить управління праці та соціального захисту  населення Хмельницької міської ради згідно цього Положення, за кошти міського бюджету, в межах передбаченого плану асигнувань, на підставі договорів, актів та розрахунків  наданих  організаціями, що надають послуги особам, що мають право на пільги з числа зареєстрованих та фактично проживаючих мешканців міста Хмельницького, включених до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги в місті  Хмельницькому. 

5.2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради щомісячно надає організації, що здійснює ведення автоматизованої системи обліку оплати проїзду, дані про осіб, включених до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги в місті  Хмельницькому, та мають право на пільговий проїзд, в електронному вигляді з застосуванням цифрового підпису. На підставі даних управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради організація, що здійснює ведення автоматизованої системи обліку оплати проїзду, включає осіб, що мають право на пільговий проїзд,  до  автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

5.3. Перевізник зобов’язується укласти з особою (єдиним оператором), уповноваженою на впровадження  автоматизованої системи  обліку оплати проїзду в міському  пасажирському  транспорті  загального користування  окремі договори  щодо  автоматичного розподілу  коштів, що надходять від здійснення пасажирами оплати за проїзд  у громадському транспорті, який повинен передбачати, серед іншого, можливість проведення взаємозвірок (в т.ч. стосовно перевезення пільгових  категорій пасажирів), створення та надання доступу до програмної частини  АСООП «Кабінет користувача», надання, встановлення та користування обладнанням АСООП.

5.3. Управління праці та соціального захисту  населення  щомісячно отримує від організацій – надавачів послуг пільгового проїзду окремих категорій громадян в електротранспорті розрахунки, створені на підставі даних автоматизованої системи обліку оплати проїзду, що підлягають відшкодуванню за попередній період,  та акт звіряння розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян за  формою № 3-пільга (затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.03.2003 року №83). Розрахунок обсягу компенсаційних  виплат за пільговий  проїзд  в електротранспорті виконується на підставі даних автоматизованої системи обліку оплати проїзду щодо фактичної кількості здійснених пільгових перевезень відповідно до п.2.7. даного Положення, та тарифу на проїзд, який встановлено на відповідний період.

5.4. Організація, що здійснює ведення автоматизованої системи  обліку  оплати  проїзду, несе відповідальність  за відповідність переліку осіб, що включені в автоматизовану систему  обліку  оплати  проїзду як пільгові категорії, реєстру пільговиків управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, та кількість наданих  та фактично використаних пільгових поїздок.

Надавачі послуг пільгового проїзду окремих категорій громадян в електротранспорті несуть персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради проводить звірку на відповідність наданих розрахунків та даних  автоматизованої системи  обліку  оплати  проїзду.

5.5. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради протягом двох днів з моменту одержання розрахунків здійснює реєстрацію фінансових та бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах виділених бюджетних призначень.

5.6. При надходженні фінансування управління праці та соціального захисту  населення проводить відшкодування компенсаційних виплат за пільговий  проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті, в межах одержаних коштів, на розрахункові  рахунки  організацій – надавачів послуг.

           

 

Керуючий справами виконавчого комітету    Ю. Сабій

 

Секретар міської ради  М. Кривак

 

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Воронецький       

 

В.о. начальника управління транспорту та зв’язку   С. Шепурев