Проекти рішень виконавчого комітету

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозицій про зміну розміру статутного капіталу і затвердження Статуту спортивно-культурного центру “Плоскирів” у новій редакції

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозицій про зміну розміру статутного капіталу і затвердження Статуту спортивно-культурного центру “Плоскирів” у новій редакції

 

            Розглянувши клопотання спортивно-культурного центру “Плоскирів”, керуючись рішенням дев’ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 27.12. 2017р. №8 “Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік”, Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу комунального унітарного підприємства Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 30.05.2007р. №1 зі змінами, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статею 57 Господарського кодексу України, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції:

1.1. Про зменшення розміру статутного капіталу спортивно-культурного центру “Плоскирів” на 102677,59 грн. (сто дві тисячі шістсот сімдесят сім грн.. 59 коп.).

1.2. Про збільшення розміру статутного капіталу спортивно-культурного центру “Плоскирів” на 30140733,31 грн. (тридцять мільйонів сто сорок тисяч сімсот тридцять три грн. 31 коп.).

1.3. Про затвердження Статуту спортивно-культурного центру “Плоскирів” у новій редакції, який доручити підписати директору спортивно-культурного центру “Плоскирів” В. Головатюку  (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Г. Мельник та управління молоді та спорту.

 

Міський голова    О. Симчишин