Рішення міської ради

Про внесення доповнень до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцять шостої сесії

№41 від 05.03.2014 р.

 

Про внесення доповнень до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом

 

Розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів» та «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, затвердженого рішенням 10-ої сесії міської ради від 25.04.2007р. №24 розділом 51 наступного змісту:

«51 Вирішення питань, пов'язаних із самочинним розміщенням тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

51.1. Самочинним розміщенням тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності також вважається самочинне збільшення розмірів тимчасової споруди по відношенню до площі, зазначеної у паспорті прив’язки та договорі особистого строкового сервітуту.

51.2. У разі виявлення самочинного розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності посадові особи управління торгівлі спільно із посадовими особами управління архітектури та містобудування мають скласти акт про виявлене порушення та підписати його.

51.3. Управлінням торгівлі суб’єкту підприємницької діяльності, який допустив самочинне розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, надсилає рекомендованого листа з повідомленням про вручення, яким пропонує у місячний термін добровільно усунути за власний рахунок допущені порушення.

51.4. У випадку, якщо протягом місяця допущене порушення не ліквідоване, акт із копіями підтверджуючих документів направляється на розгляд постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (далі – Комісія).

51.5. Комісія за результатами розгляду акта про порушення із копіями підтверджуючих документів приймає щодо кожного порушення одне з наступних рішень:

а) щодо можливості збереження самочинно розміщеної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

б) щодо неможливості збереження самочинно розміщеної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та рекомендує відповідним виконавчим органам міської ради та/або органам виконавчої влади вжити вичерпних заходів щодо її знесення.

51.6. Рішення Комісії щодо можливості збереження самочинно розміщеної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності дає право управлінню архітектури та містобудування продовжити термін дії паспорта прив’язки, управлінню торгівлі дає право укласти із суб’єктом підприємницької діяльності договір особистого строкового сервітуту на новий строк після внесення ним до міського бюджету коштів пайової участі на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури за один рік, що підтверджується відповідним платіжним документом, та подання нотаріально посвідченої заяви, форма якої затверджується рішенням міської ради, щодо згоди на знесення самочинно розміщеної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

51.7. Розрахунок пайової участі на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, яка має бути внесена до міського бюджету, проводить управління торгівлі.

Розмір пайової участі на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури визначається як:

- вартість 1 кв.м земельної ділянки, на якій самочинно розташована тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності, помножена на площу, яку займає ця тимчасова споруда – у випадку, коли площа самовільного збільшення розміру тимчасової споруди не перевищує 50 відсотків дозволеного розміру такої тимчасової споруди;

- подвійна вартість 1 кв.м земельної ділянки, на якій самочинно розташована тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності, помножена на площу, яку займає ця тимчасова споруда – у випадку, коли площа самовільного збільшення розміру тимчасової споруди перевищує 50 відсотків дозволеного розміру такої тимчасової споруди.»

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О.Віннікова, управління торгівлі, управління архітектури та містобудування.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова С.Мельник