Рішення міської ради

Про утворення територіальної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердження Положення про неї

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тринадцятої сесії

№51 від 14.12.2011 р.

 

 

Про утворення територіальної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердження Положення про неї

 

Розглянувши пропозицію міського голови, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1205 від 28 листопада 2011 року “Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити територіальну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (додаток 1).

2. Затвердити Положення про територіальну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (додаток 2).

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О. Віннікова.

4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

Міський голова  С. Мельник

 

Додаток 1

до рішення міської ради

ід 14.12.2011 р. №51

СКЛАД 

територіальної комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Голова комісії:

 

Вінніков Олександр Федорович

Перший заступник міського голови.

 

Заступник голови комісії:

 

Ковальчук Ірина Іванівна

Заступник міського голови.

 

Секретар комісії:

 

Гонта Ольга Миколаївна

Начальник відділу аналізу регіональної статистики Головного управління статистики у Хмельницькій області (за згодою).

Члени комісії:

 

Андріїшина Валентина Володимирівна

 

директор міського комунального підприємства “Хмельницькінфоцентр”;

 

 

Білоус Дмитро Дмитрович

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

 

 

Василишин Михайло Йосипович

заступник начальника управління праці,  соціального захисту населення і охорони здоров’я- начальник відділу охорони здоров’я;

 

 

Вешко Валерій Іванович

начальник управління молоді та спорту;

 

 

Воронецький Слов’ян Ількович

начальник управління праці,  соціального захисту населення і охорони здоров’я;

 

 

Демчук Лілія Григорівна

завідуюча юридичним відділом;

 

 

Кузьмін Петро Петрович

начальник управління транспорту і зв’язку;

 

 

Литовка Лариса Лаврентіївна

директор департаменту економіки

 

 

Олійник Валерій Цезарович

начальник управління освіти;

 

 

Птащук Василь Кіндратович

начальник міського відділу УМВС України в Хмельницькій області

 

 

Тамбовець Віктор Іванович

 

військовий комісар Хмельницького об’єднаного міського військового комісаріату (за згодою);

 

 

Тарчевський Альбін Станіславович

начальник управління культури і туризму;

 

 

Телішева Лідія Іванівна

заступник начальника фінансового управління

 

 

Шаповал Олександр Іванович

начальник управління житлово-комунального господарства;

 

 

Швець Володимир Федорович

директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів;

 

 

Янковенко Петро Григорович

начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю.

 

Секретар міської ради   В. Лесков

 
 
Додаток 2
до рішення міської ради
від 14.12.2011 р. №51
 
ПОЛОЖЕННЯ 
про територіальну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.
 
1. Територіальна комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Хмельницькою міською радою. 
2. Комісія у своїй діяльності керується  Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. 
3. Основними завданнями Комісії є: 
  •  сприяння забезпеченню координації дій виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі Перепис);
  •  підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріальнотехнічного, фінансового та організаційного забезпечення підготовки і проведення Перепису.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
  •  проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення Перепису, що  виконується виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи;
  •  бере участь у розробленні проектів нормативних актів з питань матеріальнотехнічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису;
5. Комісія має право: 
  •  отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну  для виконання покладених на неї завдань;
  •  залучати до участі у своїй роботі представників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
  •  організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 
7. Головою Комісії є перший заступник міського голови. 
8. Формою роботи Комісії є засідання, що  проводяться за рішенням її голови. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів  для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар. Засідання Комісії вважається легітимним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. 
9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії. Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 
10. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Держстат. 
 
Секретар міської ради  В. Лесков