Проекти рішень виконавчого комітету

Про утворення при управлінні транспорту та зв’язку відділу інспекції з паркування затвердження Положення про нього, уповноваження від імені виконавчого комітету міської ради інспекторів з паркування  відділу інспекції з паркування здійснювати розгляд спра

 

Про утворення при управлінні транспорту та зв’язку відділу інспекції з паркування затвердження Положення про нього, уповноваження від імені виконавчого комітету міської ради інспекторів з паркування  відділу інспекції з паркування здійснювати розгляд справ про адміністративні правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобів

 

Розглянувши клопотання управління транспорту та зв’язку, керуючись Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», «Про місцеве самоврядування в Україні» та Кодексом України про адміністративні правопорушення,  виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Утворити при управлінні транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради відділ інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради

2. Затвердити Положення про відділ інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради згідно з додатком 1.

3.Уповноважити від імені виконавчого комітету міської ради інспекторів з паркування  відділу інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради:

3.1. здійснювати у випадках, визначених законом, розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, третьою і шостою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту, зафіксоване у режимі фотозйомки (відеозапису), частинами першою, другою та восьмою статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення;

3.2. складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених частинами третьою-п’ятою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передавати їх на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету міської ради.

3.3. проводити тимчасове затримання транспортних засобів у випадках, передбачених ст. 2654 Кодексу України про адміністративні правопорушення та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Департаменту інфраструктури Хмельницької міської ради (Новачок В.П.) забезпечити функціонування спеціальних майданчиків чи стоянок для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

6. Міським комунальним підприємствам, за якими закріплено на праві господарського відання евакуатори та які мають поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання, що надає послуги із транспортування та/або збереження транспортних засобів у разі їх тимчасового затримання, здійснювати доставку для зберігання на спеціальні майданчики чи стоянки за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора тимчасово затриманих транспортних засобів за повідомленням інспекторів з паркування  відділу інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

7. Дозволити відділу інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради укладати на конкурсних засадах договори з підприємствами, установами та організаціями некомунальної форми власності про надання послуг з доставки та зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на управління транспорту та зв’язку, департамент інфраструктури та заступника міського голови М. Ваврищука.

 

Міський голова   О. СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «___» __________ 2021 р. №____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

          1.1. Відділ інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради (далі - Відділ) утворюється на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

          1.2. Відділ підпорядкований міському голові та профільному заступнику міського голови, підзвітний та підконтрольний управлінню транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

          1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 

2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. притягнення винних осіб до відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису),

2.1.2. профілактика запобігання правопорушень в сфері паркування транспортних засобів на території міста Хмельницького.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. проводить перевірки щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, належного дотримання правил паркування, зупинки та стоянки транспортних засобів на території міста Хмельницького;

3.1.2. розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

3.1.3. бере участь в обговоренні та узгодженні проектів щодо організації паркувальних місць на території міста Хмельницького, іншої технічної документації з даного питання, вносить відповідні пропозиції

3.1.4. вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану паркування транспортних засобів на території міста Хмельницького.

 

ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

 

4.1. Відділ має право:

4.1.1. одержувати від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на відділ завдань;

4.1.2. скликати та проводити семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

4.1.3. проводити перевірки територій та об'єктів міста Южного щодо додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері належного паркування, зупинки та стоянки транспортних засобів, щодо забезпечення належного обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів;

4.1.4. складати протоколи про адміністративні правопорушення в межах компетенції та порядку, передбаченого діючим законодавством України, для притягнення винних осіб до відповідальності;

4.1.5. проводити фотозйомку (відеозапис) обставин порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів;

4.1.6. вживати заходи з тимчасового затримання транспортних засобів та їх зберігання при вчиненні відповідного адміністративного правопорушення;

4.1.7. залишати порушнику (на транспортному засобі) повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів у разі їх фіксації у режимі фотозйомки (відеозапису);

4.1.8. звертатись до правоохоронних та інших органів різних інстанцій для вирішення питань, віднесених цим Положенням до повноважень відділу з питань забезпечення належного паркування, стоянки, зупинки транспортних засобів, встановлення особи порушника тощо;

4.1.9. посадові особи відділу мають право безпосереднього входження на територію підприємств, установ, організацій, для огляду територій та контролю за належним паркуванням, стоянки, зупинки транспортних засобів, належного облаштування парковок;

4.1.10. залучати в установленому порядку фахівців та спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

4.1.11. набувати інших прав відповідно до чинного законодавства України.

 

V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється міським головою у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;

5.2.2. затверджує функціональні обов’язки працівників відділу;

5.2.3. надає пропозиції щодо поліпшення роботи відділу.

 

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

Працівники відділу забезпечуються форменим одягом із знаками розрізнення, відповідно до опису та переліку форменого одягу, знаків розрізнення і положення про забезпечення форменим одягом (додаток до Положення).

6.2. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради або в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. У разі припинення діяльності відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до бюджету територіальної громади.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його затвердження.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету    Ю. САБІЙ

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку   С. ШЕПУРЕВ

 

 

Додаток

до Положення
 

Опис, перелік форменого одягу, знаків розрізнення та положення про забезпечення форменим одягом інспекторів з паркування відділу інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради

 

І. Опис та перелік форменого одягу:

1. Комплект форменого одягу «Літній», що складається з:

1.1. Штанів, без защипів і стрілок, з двома внутрішніми боковими кишенями та однією задньою кишенею. Колір - оливковий. Склад: 100% бавовна - 1 од. (мал. 1). Видається строком на 3 роки.

1.2. Теніски поло, класичної. Колір - оливковий. Склад: 100% бавовна. На тенісці розміщуються три нашивки - логотипи організації: нарукавний знак (шеврон) на правому плечі розміром 95x125 мм, прямокутна планка на спині «Інспекція з паркування» розміром 110x270 мм, нагрудна нашивка з лівого боку «Інспекція з паркування» у формі прямокутника розміром 30x120мм (мал. 2). Видається строком на 3 роки.

1.3. Ременя тканинного з металевою застібкою. Колір - темно-синій або оливковий.  Склад: 100% поліестер - 1 од. Видається строком на 3 роки.

2. Комплект форменого одягу «Осінній», що складається з:

2.1. Штанів середньої щільності, без защипів і стрілок, з двома внутрішніми боковими кишенями та однією задньою кишенею. Колір -темно-синій. Тканина щільністю 245. Склад: 65% поліестер, 35% бавовна -1 од. (мал. 3). Видається строком на 3 роки.

2.2. Куртки короткої, з манжетами на рукавах і внизу куртки. На спині манжет знизу куртки розташований по периметру резинки. Комір високий, всередині захований капюшон. На грудях одна внутрішня кишеня із зовнішнім клапаном відповідно до малюнка (мал. 4). Базовий колір – оливковий. Тканина щільністю 135.

Склад: 100% поліестер, водостійкий. Три нашивки - логотипи організації: нарукавний знак (шеврон) на правому плечі розміром 95x125 мм, прямокутна планка на спині «Інспектор з паркування» розміром 110x270 мм, нагрудна нашивка з лівого боку «Інспектор з паркування» у формі прямокутника розміром 30x120мм. Застібка - на змійці і кнопках. Ущільнювач - синтепон. Підкладка - поліестер (170 т). Високий комір-стійка, ззаду кишеня на змійці для капюшона - 1 од. (мал. 5). Видається строком на 3 роки.

3. Комплект фірмового одягу «Зимовий», що складається з:

3.1. Штанів прямого крою. На поясі - застібка-змійка і ґудзик. На спині манжет знизу куртки на резинці. Тканина щільністю 135. Часткова флісова підкладка у верхній частині штанів та підкладка зі 100% поліестеру в нижній частині штанів. Підтяжки. Підкладка внизу на штанах із резинкою. Дві внутрішні бокові кишені по швах -1 од.(мал. 5). Видається строком на 3 роки.

3.2. Куртки утепленої довжиною до середини стегна. Знизу з внутрішньої сторони захисний клапан, куртка на змійці, з високим коміром, капюшон утеплений на затягувачі з фіксатором. Рукава з внутрішніми манжетами. Базовий колір - оливковий, у місцях найбільшого забруднення. Верх куртки з контрастної тканини світло-оливкого кольору. Тканина щільністю 135. Склад: 100%, поліестер, водостійкий. Три нашивки - логотипи організації: нарукавний знак (шеврон) на правому плечі розміром 95x125 мм, прямокутна планка на спині «Інспектор з паркування» розміром 110x270 мм, нагрудна нашивка «Інспектор з паркування» у формі прямокутника розміром 30x120мм. Застібка на змійці і кнопках. Ущільнювач - силікон. Підкладка 100% поліестер, частково флісова. Високий комір-стійка - 1 од. (мал. 6). Видається строком на 3 роки.

3.3. Кофти флісової на змійці, з високим коміром. Колір - оливковий. Склад: 100% поліестер - 1 од. (мал. 7). Видається строком на 3 роки.

 

4. Комплект головних уборів, що складається з:

4.1. Кепі (блайзера). Колір - оливковий. Демісезонна (літо/осінь/весна) - 1 од. (мал. 8). Видається строком на 3 роки.

4.2. В'язаної шапки демісезонної (осінь/зима/весна). Колір - оливковий. Склад: 50% акрил, 50% вовна - 1 од. (мал. 9). Видається строком на 3 роки.

5. Комплект одягу захисний, що складається з:

5.1. Дощовика тонкого, захисного, демісезонного(літо/осінь/весна) як захисної накидки на одяг на випадок дощу у формі пончо, довжиною до колін. На спині - логотип у формі прямокутної планки з написом «Інспектор з паркування» розміром 110x270 мм. Може мати вигляд накидки без застібок, з капюшоном, одягатися через голову, об'ємний. Колір - темно-синій або оливковий - 1 од. (мал. 10). Видається строком на 3 роки.

ІІ. Знаки розрізнення:

1. Нарукавний знак (шеврон) «Інспектор з паркування, із зображенням герба міста» має розмір 95x125 мм. Шеврон має фон (мал.1).

2. Нашивка на спину «Інспектор з паркування». Виготовляється у формі прямокутника розміром 110x270 мм (мал.2).

3. Нагрудна нашивка «Інспектор з паркування». Виготовляється у формі прямокутної планки розміром 30x120 мм (мал.3).

ІІІ. Положення про забезпечення форменим одягом:

1. Загальні положення:

1.1. Формений одяг видається безоплатно.

1.2. Формений одяг виготовляється відповідно до затверджених опису та переліку.

1.3. Забезпечення форменим одягом здійснюється за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

2. Придбання та облік форменого одягу

2.1. Придбання форменого одягу здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.2. Відповідальна особа за отримання, облік та видачу форменого одягу визначається наказом начальника відділу інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

2.3. Облік форменого одягу та облікових документів щодо його руху (картки, відомості, журнали, заявки тощо) здійснюється відповідальною особою.

2.4. Дані про кількість отриманого форменого одягу вносяться матеріально відповідальною особою до журналу обліку отриманого форменого одягу згідно з додатком 1 до цього Положення.

2.5. Формений одяг видається працівникові матеріально відповідальною особою, про що робиться відповідний запис в обліковій картці згідно з додатком 2 до цього Положення.

2.6. Облікова картка має реєстраційний номер, що вноситься до журналу реєстрації облікових карток згідно з додатком 3 до цього Положення.

3. Використання, догляд та списання форменого одягу

3.1. Право на використання форменого одягу мають інспектори з паркування під час виконання своїх службових обов'язків.

3.2. Забороняється використовувати формений одяг інспекторам з паркування, які не перебувають при виконанні службових обов'язків.

3.3. Форма одягу повинна відповідати затвердженому опису і переліку, бути чистою та ретельно випрасуваною.

3.4. Видача форменого одягу здійснюється у разі:

- призначення інспектора з паркування на посаду;

- заміни зіпсованого форменого одягу.

3.5. Інспектори з паркування несуть персональну відповідальність за якісний стан, догляд та зберігання, в тому числі використання послуг хімчистки, виданого їм форменого одягу.

3.6. Питання щодо заміни непридатного для використання раніше виданого форменого одягу (пошкодження форменого одягу інспектором з паркування під час виконання службових обов'язків або з інших обставин) вирішується відповідальною особою.

3.7. Списання з обліку зіпсованого і непридатного до використання форменого одягу здійснюється на підставі акта та відповідно до вимог чинного законодавства.

3.8. Формений одяг, строк використання якого вийшов, поверненню не піддягає.

3.9. У разі звільнення інспектора з паркування формений одяг, строк використання якого не вийшов, повертається в належному вигляді (випраний, випрасуваний та придатний до використання в подальшому).

 

Додаток 1

до Положення про забезпечення

форменим одягом

 

Журнал

обліку отриманого форменого одягу

 

Найменування установи:________________________________________

 

Розпочато:"____"___________20__р.

Закінчено :"____"___________20__р.

 

з/п

Найменування предмета форменого одягу

Кількість отриманого

форменого одягу

(одиниць)

Дата отримання, номер документа

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про забезпечення

форменим одягом

 

ОБЛІКОВА КАРТКА №_____

видачі та повернення форменого одягу

 

Прізвище, ім'я, по батькові__________________________________________

Посада_____________________________

Дата і номер розпорядження про призначення на посаду__________________

________________________________________________________________

 

Інформація про видачу:

з/п

Перелік предметів форменого                           одягу

Дата видачі

Строки використання

(роки)

Кількість (одиниць)

Підпис працівника

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про повернення:

з/п

Перелік предметів форменого одягу

Дата повернення

Підпис працівника

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально відповідальна особа

 

        ____________________ ___________________

  • (підпис) (прізвище, ініціали)

 

Додаток 3

до Положення про забезпечення

форменим одягом

 

Журнал

реєстрації облікових карток

 

Найменування установи _________________________________________.

 

Розпочато:"____"___________20__ р.

Закінчено :"____"___________20__р.

 

 

З/п

Номер облікової картки

ПІБ працівника

1

2

3