Проекти рішень виконавчого комітету

Про утворення при управлінні транспорту та зв’язку відділу інспекції з паркування затвердження Положення про нього, уповноваження від імені виконавчого комітету міської ради інспекторів з паркування  відділу інспекції з паркування здійснювати розгляд спра

Про утворення при управлінні транспорту та зв’язку відділу інспекції з паркування затвердження Положення про нього, уповноваження від імені виконавчого комітету міської ради інспекторів з паркування  відділу інспекції з паркування здійснювати розгляд справ про адміністративні правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобів

 

Розглянувши клопотання управління транспорту та зв’язку, керуючись Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», «Про місцеве самоврядування в Україні» та Кодексом України про адміністративні правопорушення,  виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

              1. Утворити при управлінні транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради відділ інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради

2. Затвердити Положення про відділ інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради згідно з додатком 1.

3.Уповноважити від імені виконавчого комітету міської ради інспекторів з паркування  відділу інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради:

3.1. здійснювати у випадках, визначених законом, розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, третьою і шостою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту, зафіксоване у режимі фотозйомки (відеозапису), частинами першою, другою та восьмою статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення;

3.2. складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених частинами третьою-п’ятою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передавати їх на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету міської ради.

3.3. проводити тимчасове затримання транспортних засобів у випадках, передбачених ст. 2654 Кодексу України про адміністративні правопорушення та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Департаменту інфраструктури Хмельницької міської ради (Новачок В.П.) забезпечити функціонування спеціальних майданчиків чи стоянок для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

6. Міським комунальним підприємствам, за якими закріплено на праві господарського відання евакуатори та які мають поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання, що надає послуги із транспортування та/або збереження транспортних засобів у разі їх тимчасового затримання, здійснювати доставку для зберігання на спеціальні майданчики чи стоянки за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора тимчасово затриманих транспортних засобів за повідомленням інспекторів з паркування  відділу інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

7. Дозволити відділу інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради укладати на конкурсних засадах договори з підприємствами, установами та організаціями некомунальної форми власності про надання послуг з доставки та зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на управління транспорту та зв’язку, департамент інфраструктури та заступника міського голови М. Ваврищука.

 

Міський голова   О. СИМЧИШИН

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «___» __________ 2021 р. №____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

          1.1. Відділ інспекції з паркування управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради (далі - Відділ) утворюється на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

          1.2. Відділ підпорядкований міському голові та профільному заступнику міського голови, підзвітний та підконтрольний управлінню транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

          1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 

2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. притягнення винних осіб до відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису),

2.1.2. профілактика запобігання правопорушень в сфері паркування транспортних засобів на території міста Хмельницького.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. проводить перевірки щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, належного дотримання правил паркування, зупинки та стоянки транспортних засобів на території міста Хмельницького;

3.1.2. розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

3.1.3. бере участь в обговоренні та узгодженні проектів щодо організації паркувальних місць на території міста Хмельницького, іншої технічної документації з даного питання, вносить відповідні пропозиції

3.1.4. вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану паркування транспортних засобів на території міста Хмельницького.

 

ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

 

4.1. Відділ має право:

4.1.1. одержувати від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на відділ завдань;

4.1.2. скликати та проводити семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

4.1.3. проводити перевірки територій та об'єктів міста щодо додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері належного паркування, зупинки та стоянки транспортних засобів, щодо забезпечення належного обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів;

4.1.4. складати протоколи про адміністративні правопорушення в межах компетенції та порядку, передбаченого діючим законодавством України, для притягнення винних осіб до відповідальності;

4.1.5. проводити фотозйомку (відеозапис) обставин порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів;

4.1.6. вживати заходи з тимчасового затримання транспортних засобів та їх зберігання при вчиненні відповідного адміністративного правопорушення;

4.1.7. залишати порушнику (на транспортному засобі) повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів у разі їх фіксації у режимі фотозйомки (відеозапису);

4.1.8. звертатись до правоохоронних та інших органів різних інстанцій для вирішення питань, віднесених цим Положенням до повноважень відділу з питань забезпечення належного паркування, стоянки, зупинки транспортних засобів, встановлення особи порушника тощо;

4.1.9. посадові особи відділу мають право безпосереднього входження на територію підприємств, установ, організацій, для огляду територій та контролю за належним паркуванням, стоянки, зупинки транспортних засобів, належного облаштування парковок;

4.1.10. залучати в установленому порядку фахівців та спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

4.1.11. набувати інших прав відповідно до чинного законодавства України.

 

V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється міським головою у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;

5.2.2. затверджує функціональні обов’язки працівників відділу;

5.2.3. надає пропозиції щодо поліпшення роботи відділу.

 

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

Працівники відділу забезпечуються форменим одягом із знаками розрізнення, відповідно до опису та переліку форменого одягу, знаків розрізнення і положення про забезпечення форменим одягом (додаток до Положення).

6.2. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради або в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. У разі припинення діяльності відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до бюджету територіальної громади.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його затвердження.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  Ю. САБІЙ

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку С. ШЕПУРЕВ