Рішення міської ради

Про уповноваження керівників виконавчих органів Хмельницької міської ради на здійснення повноважень засновника щодо управління підпорядкованими закладами освіти

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення вісімнадцятої сесії

№57 від 25.10.2017 р.

 

Про уповноваження керівників виконавчих органів Хмельницької міської ради на здійснення повноважень засновника щодо управління підпорядкованими закладами освіти

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації, депутата міської ради Н.Собко, клопотання Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, управління культури і туризму Хмельницької міської ради та з метою ефективного управління підпорядкованими закладами освіти, відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити:

1.1. Директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради:

1.1.1. призначати на посади та звільняти з посад керівників закладів освіти;

1.1.2. укладати строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраними (призначеними) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів освіти;

1.1.3. розривати строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

1.1.4. затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

1.1.5. здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

1.1.6. здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти;

1.1.7. забезпечувати створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

1.1.8. реалізовувати інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

1.2. Начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради та начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради:

1.2.1. призначати на посади та звільняти з посад керівників закладів позашкільної освіти;

1.2.2. укладати строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів позашкільної освіти, обраними (призначеними) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів освіти;

1.2.3. розривати строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів позашкільної освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладів позашкільної освіти;

1.2.4. затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт закладів позашкільної освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

1.2.5. здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів позашкільної освіти;

1.2.6. здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладів позашкільної освіти;

1.2.7. забезпечувати створення у закладах позашкільної освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

1.2.8. реалізовувати інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладів позашкільної освіти.

2. Департаменту світи на науки Хмельницької міської ради розробити і подати положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти на розгляд сесії міської ради на підставі типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник, Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин