«Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького»

           Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Хмельницької міської ради           «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького»

 

І. Визначення проблеми

 

            На даний час стало актуальним питання врегулювання надання послуг у сфері торгівлі та ресторанного господарства на конкурсних засадах відповідно комплексної схеми розміщення об'єктів у відповідних зонах парків ім. М.К. Чекмана, ім. І. Франка,  «Молодіжний», «Подільський», «Заріччя»,  дендропарку «Поділля», скверу ім. Т.Г. Шевченка .

            Крім того, до міської влади надходять звернення від суб’єктів підприємницької діяльності щодо надання можливості розміщення об'єктів торгівлі на територіях парків та скверів.

            У зв’язку із необхідністю впорядкування розміщення об'єктів торгівлі, створення прозорих умов для ведення підприємницької діяльності, забезпечення надходження плати за розміщення тимчасових споруд, виникла потреба у розробці та затвердженні даного рішення.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                   

                   +

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

                    +

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

                    +

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Визначення чіткого прозорого порядку погодження місць для надання послуг у сфері торгівлі та ресторанного господарства у парках та скверах м. Хмельницького на конкурсних засадах, упорядкування надходження плати за розміщення тимчасових споруд , а також збільшення робочих місць для суб’єктів малого підприємництва.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Під час розробки проекту рішення міської ради щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького було розглянуто наступні альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Залишити ситуацію без змін. Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Господарська діяльність без погодження владою місць розміщення об’єктів торгівлі за відсутності регулювання розміщення тимчасових споруд  може призвести до виникнення загрози здоров’ю і життю  хмельничан, відвідувачів парку та до погіршення благоустрою міста.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького», приведе до упорядкування та збільшення робочих місць для суб’єктів малого бізнесу, прозорості у наданні погоджень на розміщення об’єктів через впровадження електронних торгів на право розміщення ТС у парках і скверах м. Хмельницького та дозволить балансоутримувачам залучати певні кошти в бюджет міста.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів держави

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів держави

Запровадження регулювання

Очевидні, адже запроваджується чіткий порядок справляння коштів за  розміщення тимчасових споруд, які  наповнюватимуть міський бюджет

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів держави

 

                 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

Запровадження регулювання

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

 

         Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

50

 

50

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100%

 

 

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні, збільшується ймовірність застосування мір адміністративного впливу за порушення законодавства з питань містобудування та у сфері торгівлі

Діяльність суб’єктів господарювання буде незаконною та загрожуватиме життю та здоров’ю хмельничан, а також погіршить благоустрій міста.

Запровадження регулювання

Прийняття зазначеного регуляторного акта дасть змогу впорядкувати перелік об’єктів сфери відпочинку та розваг через проведення електронних торгів на право розміщення об'єктів відповідно комплексної схеми розміщення об'єктів у визначених зонах парків та скверів міста, а також  створити нові робочі місця, залучити кошти до міського бюджету.

Витрати, пов’язані з оплатою за користування земельною ділянкою.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Не вирішується питання правового регулювання розміщення об’єктів торгівлі  Проблема продовжує існувати.

Запровадження регулювання

4

Забезпечується отримання якісного торговельного обслуговування, якісних послуг населенням міста у сфері торгівлі.

Сприяння суб’єктам господарювання щодо запровадження успішної господарської діяльності.

Збільшення надходжень до міського бюджету.

Проблема більше існувати не буде.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Відсутні

Негативні наслідки для всіх учасників

Проблема продовжує існувати

Запровадження регулювання

Досягнення встановлених цілей

Прозорі рівні умови розміщення тимчасових споруд.

Збільшення надходжень до бюджету.

Усі аспекти проблеми буде вирішено

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему

Х

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже вирішує усі проблемні питання.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження чіткого механізму надання відповідної послуги.

Проектом регуляторного акта передбачено затвердження розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького, який встановлює єдині умови та порядок погодження місць для надання послуг торгівлі, а також вимоги до їх утримання.

            При цьому передбачається, що торговельне обслуговування здійснюється виключно  у визначеному місці, згідно комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у відповідних зонах парків:

ім. М. Чекмана, ім. І. Франка,  скверу ім. Т. Г. Шевченка, дендропарку «Поділля» та відбувається на конкурсних засадах.

            Таким чином, регуляторний акт містить норми, які чітко регламентують відносини між органом місцевого самоврядування та суб’єктом господарювання, пов’язані з отриманням права на розміщення тимчасових споруд, а його реалізація забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку провадження підприємницької діяльності у цій сфері.

УІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Тест малого підприємництва (М-Тест)

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів мікро підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 6  робочих зустрічей :

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Наради  з обговорення проекту регуляторного акту, залучено члена Громадської ради при виконавчому комітеті

 

5

Підготовлено проект рішення «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парків і скверів у м.Хмельницькому

            2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

Регулювання поширюється на 50 суб'єктів малого підприємництва.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється проблема 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання: суб’єкти малого підприємництва не несуть витрат на виконання регулювання.

4. Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу місцевого самоврядування.

                УІІ. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі внесення змін до чинного законодавства України, до регуляторного акта також будуть вноситись відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.

 

УІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Результативність буде відстежуватися шляхом проведення аналізу за наступними кількісними та якісними показниками:

- покращення торговельного обслуговування населення;

- створення рівних конкурентних умов для провадження підприємницької діяльності;

- кількості укладених договорів між суб’єктом господарювання та балансоутримувачем;

- кількості коштів від переможців торгів, які надійшли за укладеними договорами;

- кількість учасників, які прийматимуть учать в електронних торгах.

    ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних, отриманих від балансоутримувача, управління адміністративних послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання ним чинності, оскільки для цього використовується статистичний метод відстеження. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані.

 

 

 

 

Начальник управління  торгівлі                                                                             Р. Сідлецька   

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua