Рішення міської ради

Про розгляд звернення громадян Олійник Людмили Альбертівни, Олійник Олени Миколаївни, Олійника Віктора Ярославовича, Олійника Вадима Вікторовича, Білецького Андрія Миколайовича та Варцаби-Мордвінової Валентини Миколаївни щодо надання дозволу на розробленн

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення вісімнадцятої сесії

№37 від 25.10.2017 р.

 

Про розгляд звернення громадян Олійник Людмили Альбертівни, Олійник Олени Миколаївни, Олійника Віктора Ярославовича, Олійника Вадима Вікторовича, Білецького Андрія Миколайовича та Варцаби-Мордвінової Валентини Миколаївни щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності біля садівничого товариства «Будівельник»

 

До Хмельницької міської ради надійшли звернення громадян Олійник Людмили Альбертівни, Олійник Олени Миколаївни, Олійника Віктора Ярославовича, Олійника Вадима Вікторовича, Білецького Андрія Миколайовича та Варцаби-Мордвінової Валентини Миколаївни щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 1200 м2 кожному заявнику для ведення індивідуального садівництва із земель комунальної власності біля садівничого товариства «Будівельник».

Відповідно до Плану зонування території міста Хмельницького, затвердженого рішенням 5-ої сесії Хмельницької міської ради від 30.03.2011 року №25, відображена на долучених до звернень викопіюваннях земельна ділянка входить до зони зелених насаджень спеціального призначення (Р-2с), яка виділена для забезпечення правових умов створення і збереження спеціальних зелених насаджень як фактору захисту навколишнього природного середовища від негативного антропогенного впливу та умов функціонування зеленого господарства міста. Переважними видами забудови та іншого використання земельних ділянок у вказаній зоні є озеленення (посадка дерев, кущів, газонів) санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств, шумових зон об’єктів транспорту, охоронних зон повітряних ліній електропередач, коридорів та інших комунікацій, зон санітарної охорони об’єктів водопостачання, територій зсувів тощо.

Згідно з п.6 Плану зонування території міста Хмельницького види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні у списках переважних, дозволених або допустимих видів забудови земельних ділянок в межах зон, є недозволеними для відповідної функціонально-правової зони та не можуть бути дозволені.

З наведеного вбачається, що ведення садівництва не належить до переважних видів забудови та іншого використання земельних ділянок у зоні зелених насаджень спеціального призначення, а тому не можуть бути дозволеними.

Частиною 7 ст.118 Земельного кодексу України визначено, що підставою відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

З огляду на наведене вище, місце розташування земельних ділянок, які бажають отримати у власність для ведення індивідуального садівництва заявники, не відповідає Плану зонування території міста Хмельницького, який є містобудівним документом, що визначає умови та обмеження використання території міста для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Відповіді Відділу у Хмельницькому районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області від 07.09.2017 року №1485/116-17, №1482/116-17, №1484/116-17, №1483/116-17, від 11.09.2017 року №1527/116-17 та від 28.08.2017 року №1362/116-17, у яких зазначається: «… за наявною у Відділі інформацією земельна ділянка, зазначена на картографічному матеріалі, розташована в межах міста Хмельницького і відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення….» не може бути взята до уваги, оскільки з їх змісту неможливо встановити, чи вказана інформація стосується саме земельних ділянок, щодо відведення яких звернулись заявники до Хмельницької міської ради. У разі, якщо звернення Олійник Людмили Альбертівни, Олійник Олени Миколаївни, Олійника Віктора Ярославовича, Олійника Вадима Вікторовича, Білецького Андрія Миколайовича та Варцаби-Мордвінової Валентини Миколаївни до Відділу у Хмельницькому районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області та до Хмельницької міської ради дійсно стосуються однієї і тієї ж місцевості, то інформація, надана Відділом не є вичерпною, оскільки у відповідях зазначається: «за наявною у Відділі інформацією». При цьому зазначеним Відділом рекомендовано заявникам за більш детальною інформацією про земельну ділянку звернутись до Хмельницької міської ради.

На території міста Хмельницького земельні ділянки для ведення садівництва входять до складу раніше створених садівничих товариств (кооперативів). Нові земельні ділянки для ведення садівництва Генеральним планом міста Хмельницького, який затверджений рішенням 19-ої сесії Хмельницької міської ради від 06.08.2008 року №4, не передбачені, ні як окремо розміщені земельні ділянки, ні як масив (кооператив) в цілому.

Відповідно до ч.6 ст.118 Земельного кодексу України громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення садівництва у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

Згідно з п.п.1.1 п.1 Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель, затвердженого рішенням 23-ої сесії міської ради від 27.02.2013 року №31 (зі змінами та доповненнями), підготовка проекту рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, здійснюється на підставі клопотання фізичної або юридичної особи та наступних графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, і, які виготовлені на замовлення заявника суб’єктами, що мають право на виконання землевпорядних робіт згідно з законом, у тому числі:

- план меж земельної ділянки, або кадастровий план земельної ділянки з відображенням зон обмежень, обтяжень, сервітутів – у випадку їх наявності, погоджений із суміжними землевласниками та землекористувачами;

- каталог координат земельної ділянки.

До звернення заявників не було додано жодного із вказаних вище графічних матеріалів.

Відповідно до п.п.1.4 п.1 рішення 23-ої сесії Хмельницької міської ради від 27.02.2013 року №31 «Про затвердження Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель» після надходження графічних матеріалів до департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів вони передаються до відділу інформації та кадастрів департаменту для проведення перевірки графічних матеріалів на відсутність перетинів та розривів між суміжними земельними ділянками, дотримання вимог законодавства щодо прибережних захисних смуг, охоронних зон ліній електропередач, інших та друку схеми місця розташування земельної ділянки.

Згідно з п.п.1.5 п.1 вказаного рішення для проведення перевірки графічних матеріалів відділ інформації та кадастрів департаменту використовує базу персональних даних “База реєстрації перевірки правильності виконання польових геодезичних робіт”, до якої заносить наступну інформацію: - координати земельної ділянки, у тому числі у системі координат УСК-2000.

Відповідно до п.п.2.1 п.2 зазначеного рішення управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту протягом п’яти робочих днів після погодження схеми місця розташування земельної ділянки, готує проект рішення міської ради про надання дозволу або мотивовану відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та вносить його на розгляд міської ради у порядку, передбаченому Регламентом міської ради.

Оскільки до звернень не надано координати земельних ділянок, відділ інформації та кадастрів не має можливості здійснити перевірку графічних матеріалів на відсутність перетинів та розривів між суміжними земельними ділянками, дотримання вимог законодавства щодо прибережних захисних смуг, охоронних зон ліній електропередач, тощо та роздрукувати схему місця розташування земельної ділянки, що суперечить рішенню 23-ої сесії міської ради від 27.02.2013 року №31 «Про затвердження Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель».

Враховуючи вищевикладене, розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись рішенням двадцять третьої сесії Хмельницької міської ради від 27.02.2013 року №31 «Про затвердження Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель», рішенням 5-ої сесії Хмельницької міської ради від 30.03.2011 року №25 «Про затвердження Плану зонування території м.Хмельницького», рішенням 19-ої сесії Хмельницької міської ради від 06.08.2008 року №4 «Про затвердження генерального плану міста Хмельницького», Земельним кодексом України, Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці Олійник Людмилі Альбертівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у зверненні земельної ділянки орієнтовною площею 1200 м2 з метою передачі її у власність для ведення садівництва.

2. Відмовити громадянці Олійник Олені Миколаївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у зверненні земельної ділянки орієнтовною площею 1200 м2 з метою передачі її у власність для ведення садівництва.

3. Відмовити громадянину Олійнику Віктору Ярославовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у зверненні земельної ділянки орієнтовною площею 1200 м2 з метою передачі її у власність для ведення садівництва.

4. Відмовити громадянину Олійнику Вадиму Вікторовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у зверненні земельної ділянки орієнтовною площею 1200 м2 з метою передачі її у власність для ведення садівництва.

5. Відмовити громадянці Варцабі-Мордвіновій Валентині Миколаївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у зверненні земельної ділянки орієнтовною площею 1200 м2 з метою передачі її у власність для ведення садівництва.

6. Відмовити громадянину Білецькому Андрію Миколайовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у зверненні земельної ділянки орієнтовною площею 1200 м2 з метою передачі її у власність для ведення садівництва.

7. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка та управління земельних ресурсів та земельної реформи.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.Симчишин