Рішення міської ради

Про розгляд заяви громадянки Варцаби-Мордвінової В.М. щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у міст

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової тридцять третьої сесії

№5 від 26.09.2019 р.

 

Про розгляд заяви громадянки Варцаби-Мордвінової В.М. щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у місті Хмельницькому

 

До Хмельницької міської ради надійшла заява громадянки Варцаби-Мордвінової Валентини Миколаївни від 05.07.2019 року №В-30766-19 щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,10 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території міста Хмельницького.

Земельна ділянка, відображена на доданих до заяви громадянки Варцаби-Мордвінової В.М. графічних матеріалах, межує із земельною ділянкою з кадастровим номером 6810100000:25:001:1143.

Частиною 7 ст.118 Земельного кодексу України визначено, що підставою відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Статтями 38 та 39 Земельного кодексу України земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд інших об’єктів загального користування віднесено до земель житлової та громадської забудови та визначено, що їх використання здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-VI (далі - Закон №3038) містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.

Згідно з ч.1 ст.16 Закону №3038-VI планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Відповідно до ч.1 ст.17 Закону №3038-VI генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обгрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Таким чином, генеральний план є найважливішим документом у сфері містобудування і за своїм змістом визначає допустимі види забудови територій, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, збереження культурної спадщини, виділення територій для розміщення житла тощо. Всі наміри забудови земельних ділянок повинні узгоджуватись з Генеральним планом населеного пункту, який є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні.

У складі генерального плану населеного пункту може розроблятися план зонування території цього населеного пункту. План зонування території може розроблятись і як окрема містобудівна документація після затвердження генерального плану.

Згідно з ч.ч.1-2. ст.18 Закону №3038-VI план зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

План зонування території розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації.

Відповідно до викопіювання з карти Генерального плану міста Хмельницького, затвердженого рішенням 19-ої сесії Хмельницької міської ради від 06.08.2008 року №4, на частині земельної ділянки, щодо якої громадянка Варцаба-Мордвінова В.М. подала заяву про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення, передбачено будівництво дороги.

Згідно з ч.4 ст.83 Земельного кодексу України до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать, зокрема, землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо).

Отже, землі комунальної власності, які є землями загального користування, не можуть бути передані у власність інших осіб.

Статтею 1 Закону №3038-VI передбачено, що План зонування території (далі зонінг) – це містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Зонінг населеного пункту створюється з метою:

- регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

- раціонального використання території населеного пункту;

- забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого розвитку населених пунктів, збереження природного середовища та охорони історикокультурної спадщини;

- встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об'єктами нерухомості;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб у відповідності до містобудівних регламентів;

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;

- забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;

- сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста, іншого населеного пункту, з урахуванням його містобудівних особливостей, наявності об’єктів історикокультурної спадщини та екологічного стану.

Основною задачею зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів. Зміст зонінгу повинен конкретизуватись з урахуванням місцевих особливостей та нормативно-правових актів місцевого самоврядування у сфері містобудування, будівництва, благоустрою території.

Зонінг є документом постійної дії.

Відображена на долучених до звернення скріншотах з публічної кадастрової карти земельна ділянка відповідно до Плану зонування території м.Хмельницького, затвердженого рішенням 5-ої сесії Хмельницької міської ради від 30.03.2011р. №25, входить до зони садибної і блокованої житлової забудови (Ж-1) та зони міських і районних вулиць, доріг, майданів (у червоних лініях) (Т-1).

Переважними видами забудови та іншого використання земельних ділянок у зоні міських і районних вулиць, доріг, майданів (у червоних лініях) (Т-1) є: проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць; підземні пішохідні переходи з виходами; захисні зелені насадження вздовж проїзної частини; мости, тунелі, транспортні розв’язки; майданчики для стоянки автотранспорту; пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання; тролейбусні лінії та їх облаштування; споруди лінійного та енергетичного господарства; споруди сигналізації та зв’язку міського електротранспорту; інженерні комунікації; огорожа вулиць та відбійники; АЗС; дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимими видами забудови за умови отримання спеціального дозволу та іншого використання земельних ділянок у зоні Т-1 є: елементи зовнішньої реклами; малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності – відповідно до окремого порядку, затвердженого міською радою; об’єкти благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку); пам'ятники.

Об’єктами, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній є: ті, що займають площу більше 20 м2, мають фундамент; елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості; в зоні трикутника видимості розміщувати елементи вищі за 0,5 метри, включаючи зелені насадження.

Згідно з п.6 Плану зонування території міста Хмельницького види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні у списках переважних, дозволених або допустимих видів забудови земельних ділянок в межах зон, є недозволеними для відповідної функціонально-правової зони та не може бути дозволеним.

З наведеного вбачається, що будівництво індивідуальних жилих будинків не належить до переважних, дозволених або допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок у зоні міських і районних вулиць, доріг, майданів (у червоних лініях), а тому не можуть бути дозволеними.

Згідно з ч.2 ст.18 Закону України «Про автомобільні дороги» межі вулиці за її шириною визначаються "червоними лініями". Розташування будь-яких об'єктів, будівель, споруд або їх частин у межах "червоних ліній" вулиці не допускається.

З огляду на вказане вище, місце розташування земельної ділянки, дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення якої у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) бажає отримати громадянка Варцаба-Мордвінова В.М., не відповідає вимогам Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.83 Земельного кодексу України, ст.18 Закону України «Про автомобільні дороги», а також містобудівній документації - Генеральному плану міста Хмельницького та Плану зонування території міста Хмельницького, що є безумовною підставою для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою згідно з ч.7 ст.118 Земельного кодексу України.

Пунктом 1.1 Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м.Хмельницького, затвердженого рішенням 3-ої сесії Хмельницької міської ради від 27.09.2006 року №16 (із внесеними змінами і доповненнями) передбачено, що надання громадянам, які мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (далі – земельна ділянка) на території міста Хмельницького здійснюється виключно у порядку черговості шляхом постановки на облік в управлінні земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (далі – управління земельних ресурсів та земельної реформи) після досягнення громадянином 18-ти річного віку.

Згідно з п.1.5 вказаного Положення постановка громадян на чергу для отримання земельних ділянок здійснюється посадовою особою управління земельних ресурсів та земельної реформи за датою подання заяви, наступного дня, після завершення перевірки, яку має провести відділ інформації та кадастрів департаменту у відповідності до вимог п.1.4 цього Положення, шляхом внесення інформації до спеціальної комп’ютерної реєстраційної програми.

Відповідно до пункту 1.6 зазначеного Положення щорічно формуються списки громадян, що внесені до спеціальної комп’ютерної реєстраційної програми, які перебувають у черзі з надання земельних ділянок (додаток 1), списки осіб, які користуються правом першочергового або позачергового отримання земельних ділянок (додаток 2) та списки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та мають статус учасника бойових дій (додаток 3) (далі - списки учасників АТО), які підшиваються в окремі Книги, які мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані начальником управління земельних ресурсів та земельної реформи та скріплені печаткою цього управління.

Пунктом 3.1 згаданого Положення передбачено, що право на першочергове одержання земельних ділянок мають: - ветерани праці; - діти війни; - учасники війни; - учасники бойових дій; - особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; - один з членів багатодітної сім’ї (батько або мати); - інваліди війни; - один з членів сім’ї загиблого військовослужбовця; - матері-героїні; - реабілітовані жертви політичних репресій; - інваліди 1 та 2 груп загального захворювання; - інші громадяни, які мають пільги на отримання земельних ділянок, передбачені законодавством України.

Згідно з пунктом 3.2 даного Положення до списку осіб, учасників АТО включаються особи (зареєстровані на території міста Хмельницького) та за пропозицією профільної постійної депутатської комісії, військовослужбовці, які до реєстрації у інших містах України, були зареєстровані та проживали у місті Хмельницькому, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та мають статус учасника бойових дій.

Відповідно до пункту 3.3 зазначеного вище Положення позачергово, за відповідною пропозицією профільної постійної депутатської комісії міська рада може надати не більше 5 % від загальної кількості земельних ділянок наступним категоріям громадян, які обліковуються окремо управлінням земельних ресурсів та земельної реформи: а) один із батьків, у сім'ї яких виховується 5 та більше дітей віком до 18 років; б) громадяни, на яких поширюється дія Закону України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”; в) почесні громадяни міста Хмельницького; г) спортсмени-майстри спорту України міжнародного класу, зареєстровані на території м.Хмельницького, які стали призерами або переможцями на Чемпіонатах світу або Європи, або на Параолімпійських іграх або на Олімпійських іграх, а також Заслужені тренери України, які проживають та зареєстровані на території м. Хмельницького, які підготували спортсмена призера або переможця Чемпіонату світу чи Європи, або призера чи переможця Параолімпійських або Олімпійських ігор, за поданням Управління молоді та спорту; ґ) один із батьків, на утриманні яких знаходиться дитина-інвалід; д) один з членів сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції – хмельничанина; е) хмельничани, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у яких 1-а група інвалідності внаслідок поранення, що підтверджується відповідними документами. Особам, визначеним даним пунктом пропонуються земельні ділянки виключно згідно списку, за датою звернення, за винятком осіб, визначених підпунктами д) та е), яким можуть бути запропоновані земельні ділянки на звернення громадян за відповідною пропозицією профільної постійної депутатської комісії.

Відповідно до інформації, наявної в управлінні земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, громадянка Варцаба-Мордвінова Валентина Миколаївна на підставі звернення від 29.05.2018 року включена у чергу з надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) і станом на 10.07.2019 року її номер у загальному списку черговості 15383.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Планом зонування території міста Хмельницького, затвердженим рішенням 5-ої сесії Хмельницької міської ради від 30.03.2011 №25, Генеральним планом міста Хмельницького, затвердженим рішенням 19-ої сесії Хмельницької міської ради від 06.08.2008 року №4, ст.18 Закону України «Про автомобільні дороги», Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м.Хмельницького, затвердженим рішенням 3-ї сесії Хмельницької міської ради від 27.09.2006 року №16 із внесеними змінами і доповненнями, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці Варцабі-Мордвіновій Валентині Миколаївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га, яка межує із земельною ділянкою з кадастровим номером 6810100000:25:001:1143, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території м.Хмельницького.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.Симчишин