Проекти рішень міської ради

Про розгляд клопотання Побережного Антона Анатолійовича про  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

Про розгляд клопотання Побережного Антона Анатолійовича про  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Стельмаха, 80 у м. Хмельницькому

 

 

 

 

         До Хмельницької міської ради 26.01.2022 надійшло клопотання Побережного Антона Анатолійовича (№ П/329-04-2022) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Стельмаха, 80 у м. Хмельницькому (з місцем розташування, відображеним на долучених до клопотання графічних матеріалах).

Розглянувши клопотання Побережного А.А. від 26.01.2022 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Стельмаха, 80 у м. Хмельницькому (з місцем розташування, відображеним на долучених до клопотання графічних матеріалах), слід прийти до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 7 ст. 118 Земельного кодексу України визначено, що підставою відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

За наявною в Управлінні земельних ресурсів інформацією, відображена на долученому до клопотання викопіюванні з Публічної кадастрової карти земельна ділянка розпорядженнями міськадміністрації Хмельницької міської ради від 04.03.1993 № 465 та від 12.05.1994 № 1148 виділена Бочкову Олександру Георгійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та на ній дозволено будівництво індивідуального житлового будинку.

Окрім того, на території м. Хмельницького прийнято та діє Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території міста Хмельницького (далі Положення), яке затверджене рішенням третьої сесії Хмельницької міської ради від 27.09.2006 № 16 (з внесеними змінами та доповненнями), відповідно до якого надання громадянам земельних ділянок у порядку безоплатної їх приватизації для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на території міста Хмельницького здійснюється виключно у порядку черговості шляхом постановки на облік в Управлінні земельних ресурсів.

За наявною інформацією станом на 14.02.2022 на обліку громадян, які бажають отримати земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території міста Хмельницького, Побережний А.А. не перебуває.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання Побережного Антона Анатолійовича, пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні, Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території міста Хмельницького,  затвердженим рішенням третьої сесії Хмельницької міської ради від 27.09.2006 № 16 (з внесеними змінами та доповненнями), міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину Побережному Антону Анатолійовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у заяві земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га з метою передачі її у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Стельмаха, 80 у м. Хмельницькому.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови      М. Ваврищука та управління земельних ресурсів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

 

Міський голова О. СИМЧИШИН

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

Заступник міського голови            М. ВАВРИЩУК

Голова постійної комісії з питань

містобудування, земельних відносин та

охорони навколишнього природного середовища С. БОЛОТНІКОВ

Начальник управління земельних ресурсів Л. МАТВЕЄВА

Начальник управління правового забезпечення

та представництва  Л. ДЕМЧУК