Проекти рішень міської ради

Про реформування газети Хмельницької міської ради «Проскурів»

 

Про реформування газети Хмельницької міської ради «Проскурів»

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації, враховуючи пропозиції трудового колективу редакції газети Хмельницької міської ради «Проскурів» стосовно способу реформування, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 12 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Цивільним та Господарським Кодексами України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Вийти зі складу засновників редакції газети Хмельницької міської ради «Проскурів» з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

2. Управлінню організаційно-інформаційної роботи та контролю надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об'єктів реформування, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції.

3. Укласти угоду (договір) про зміну засновника та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення відповідно до вимог Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” та вимог цивільного законодавства України у суб'єкт господарювання.

4. Створити комісію з перетворення редакції газети Хмельницької міської ради «Проскурів» у складі (додається).

5. Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.

6. В. о. головного редактора газети Хмельницької міської ради «Проскурів» Стандрійчук Вікторії Леонтіївні:

6.1. Провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6.2. У встановлений термін з дня прийняття рішення повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом її перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів.

6.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

6.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір оренди приміщення, яке знаходиться за адресою: 29000 м.Хмельницький, вул.Прибузька,2 строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій.

6.5. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у перереєстрованому друкованому засобі масової інформації.

7. Опублікувати це рішення у місячний строк з дня його прийняття у газеті Хмельницької міської ради «Проскурів».

8. Відповідальність за виконання рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю. Сабій.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від "__"_______ 2018 р. № _____

 

СКЛАД

комісії з перетворення газети Хмельницької міської ради «Проскурів»

Голова комісії :

 

Стандрійчук Вікторія Леонтіївна

- в.о. редактора газети «Проскурів».

Члени комісії:

 

Ковтун Денис Леонідович

- начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради;

Крицак Оксана Андріївна

- бухгалтер газети «Проскурів»;

Мельничук Ігор Олегович

- заступник начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, депутат міської ради;

Старук Тетяна Михайлівна

- завідувач відділу внутрішнього контролю

 

Секретар міської ради М. Кривак