Рішення міської ради

Про припинення права користування земельними ділянками шляхом розірвання договорів оренди землі за згодою сторін, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі змі

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової сорок шостої сесії

№35 від 07.10.2020 р.

 

 

Про припинення права користування земельними ділянками шляхом розірвання договорів оренди землі за згодою сторін, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення, надання земельних ділянок в оренду, погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, зміну коду КВЦПЗ земельних ділянок та внесення змін в рішення сесії міської ради

 

Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом України,  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 29.08.2012 №64 із внесеними змінами та доповненнями, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в графу 8 пункту 3 додатку 2 рішення тридцять дев’ятої сесії міської ради від 04.03.2020 № 51 виклавши її в новій редакції: «на 10 років» відповідно до поданого клопотання ПП «Лідер Стандарт». Внести відповідні зміни в договір оренди землі № 164/01 від 30.04.2020.

2. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Заводській, 34 площею 850 м2, кадастровий номер 6810100000:04:005:0015 з «12.08 – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» на «11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення», відповідно до поданого клопотання Українсько-турецького товариства з обмеженою відповідальністю «Стар». Внести відповідні зміни в договір оренди землі № 040974200203 від 30.09.2009.

3. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1-Б площею 14234 м2, кадастровий номер 6810100000:17:004:0020  з «03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови – землі житлової та громадської забудови» на «02.10 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури – землі житлової та громадської забудови» відповідно до поданого клопотання приватного підприємства «Назар». Внести відповідні зміни в договір оренди землі № 619/01 від 05.06.2015.

4. Змінити код КВЦПЗ земельної ділянки по вул. Молодіжній, 8/3-Б площею 1000 м2, кадастровий номер 6810100000:09:004:0075  з «03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови – землі житлової та громадської забудови» на «02.10 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури – землі житлової та громадської забудови» відповідно до поданого клопотання Гарбузюк О.В. Внести відповідні зміни в договір оренди землі № 433-01-2014/4993526 від 17.03.2017.

5. Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю «Агроальянс» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Довженка, 4/1 площею 2817 м2 кадастровий номер 6810100000:24:001:0009 у зв’язку із зміною цільового призначення з «11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» на «03.07 - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі - землі житлової та громадської забудови».

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати її в оренду фізичній особі згідно з додатком 1.

7. Припинити право користування земельними ділянками шляхом розірвання договорів оренди землі № 498/01 від 19.12.2019, № 945/01 від 18.11.2015, № 1445/01 від 01.12.2016, № 040974200233 від 28.10.2009 за згодою сторін та надати земельні ділянки в оренду юридичним особам згідно з додатком 2.

8. Погодити юридичній особі технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки згідно з додатком 3.

9. Погодити юридичній особі технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок згідно з додатком 4.

10. Надати фізичним та юридичним особам земельні ділянки в оренду згідно з додатком 5.

11. Фізичним та юридичним особам надати документи, необхідні для укладання договору оренди землі у чотирьохмісячний термін (від дати прийняття даного рішення).

11.1. Управлінню земельних ресурсів та земельної реформи під час розрахунку орендної плати за землю застосовувати коефіцієнт кратності 12 на термін один рік з дня державної реєстрації права оренди для орендарів, які у термін, визначений рішенням міської ради, не надали документи, необхідні для укладення договору оренди землі, за виключенням випадків, коли документи не були подані не з вини орендаря.

11.2. По закінченню строку, на який буде укладено договір оренди землі, поновлення здійснюється за правилами ст. 1261 Земельного кодексу України.

11.3. Після закінчення строку, на який буде укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право на укладання договору оренди землі на новий строк.

12. Передавати земельні ділянки на умовах благоустрою прилеглої території та її освітлення.

13. Направити рішення Хмельницькому управлінню Головного управління ДПС у Хмельницькій області для контролю за повним і своєчасним стягненням до бюджету плати за землю.

14. Фізичні та юридичні особи, зазначені у даному рішенні, які мають намір здійснити забудову земельної ділянки у м. Хмельницькому, зобов’язані взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького в порядку передбаченому чинним законодавством та згідно рішення двадцять другої сесії  Хмельницької міської ради № 23 від 17.12.2008 із внесеними змінами та доповненнями.

15. Землекористувачам забезпечити вільний доступ до земельних ділянок відповідним службам для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплених територій.

16. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова  О. СИМЧИШИН

 

Додаток 1

до рішення  сесії міської ради

від  07.10.2020 №35

СПИСОК

фізичних осіб, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надаються земельні ділянки в оренду

п\п

Назва фізичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа,

м2

Термін оренди

1.

Хмельницька Людмила Станіславівна

м. Хмельницький,

вул. Гальчевського, 1,

6810100000:22:002:0268

для обслуговування нежитлових будівель (рішення тридцять другої сесії міської ради від 26.06.2019 № 75, договір про поділ нерухомого майна від 22.08.2012 р/н 945)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.10 – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

266

на 10 років

 

Секретар міської ради М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення та представництва Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних  ресурсів та земельної реформи Л. МАТВЕЄВА

 

Додаток 2

до рішення  сесії міської ради

від  07.10.2020 №35

СПИСОК

 фізичних та юридичних осіб, яким припиняється  право користування земельними ділянками та надаються земельні ділянки в оренду

№ п/п

Назва фізичних та юридичних осіб, яким припиняється право користування земельними ділянками

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Площа, що припиняється, м2

Назва юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки,  цільове призначення, адреса ділянки, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа земельної ділянки,

м2

Термін оренди

1.

Гесаль Михайло Миколайович

м. Хмельницький,

вул. 3-я Нова, 70,

6810100000:02:006:0456

593

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шіні Україна» для обслуговування приміщення по вул. 3-й Новій, 70 (акт приймання-передавання вкладу до статутного капіталу товариства від 08.05.2020 № 730, №731, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 495016268101)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

593

на 10 років

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю торгово-промислове підприємство «Універсал»

м. Хмельницький,

прв. Купріна, 15,

6810100000:26:006:0002

11698

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бамавіт» для обслуговування офісно-побутових приміщень, приміщення гаража, приміщення профілакторія для гаражу по прв. Купріна, 15 (розподільчий баланс від 27.02.2020 р/н 361, р/н 362, р/н 363, реєстраційні номери об’єктів незавершеного будівництва 1089695268101, 951582968101)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

12.08 – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

11698

на 10 років

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю торгово-промислове підприємство «Універсал»

м. Хмельницький,

прв. Купріна, 54/2,

6810100000:26:006:0014

7535

Товариство «Бамавіт» для обслуговування швейної фабрики, приміщення холодильного сховища, приміщення гаражно-ремонтної майстерні, адміністративного будинку, будівлі офісних та побутових приміщень, складських та допоміжних споруд, гаражів з надбудованими офісними приміщеннями та виробничими по прв. Купріна, 54/2 (розподільчий баланс від 27.02.2020 р/н 361, р/н 362, р/н 363, реєстраційні номери об’єктів нерухомого майна 1805952568101, 1027279668101, 1027318968101, 712349068101, 713416568101, 713379168101)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

7535

на 10 років

4.

Фермерське господарство «Баркософт Агро»

м. Хмельницький,

вул. Степанкова, 3/2,

6810100000:37:001:0026

8500

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хеппі Гарден» під об’єкт незавершеного будівництва контрольно-пропускний пункт по вул. Степанкова, 3/2 (договір купівлі-продажу від 01.07.2020 р/н 4704)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.03 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

8500

на 10 років

 

Секретар міської ради М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення та представництва Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних  ресурсів та земельної реформи Л. МАТВЕЄВА

 

Додаток 3

до рішення  сесії міської ради

від  07.10.2020 №35

СПИСОК

юридичних осіб, яким погоджується технічна документація із землеустрою щодо поділу земельних ділянок

п/п

Назва юридичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки до поділу

Площа земельної ділянки до поділу, м2

Місце розташування та кадастровий номер земельних ділянок після поділу

Площа земельної ділянки після поділу, м2

Код класифікації видів цільового призначення земель

Підстава та категорія земель

1.

Хмельницька міська рада

вул. Бандери, мікрорайон № 4 Північного житлового масиву

6810100000:17:003:0133

3867

вул. Бандери, мікрорайон № 4 Північного житлового масиву

6810100000:17:003:0203

1000

02.01 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Рішення тридцятої сесії міської ради від 17.04.2020 № 84.

Категорія земель – житлової та громадської забудови

вул. Бандери, мікрорайон № 4 Північного житлового масиву

6810100000:17:003:0205

621

02.01 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

вул. Бандери, мікрорайон № 4 Північного житлового масиву

6810100000:17:003:0204

2246

18.00 - землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування)

 

Секретар міської ради М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення та представництва Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних  ресурсів та земельної реформи Л. МАТВЕЄВА

 

Додаток 4

до рішення  сесії міської ради

від  07.10.2020 №35

СПИСОК

юридичних осіб, яким погоджується технічна документація із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок

п\п

Назва юридичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки до об’єднання

Площа земельної ділянки до об’єднання, м2

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки після об’єднання

Площа земельної ділянки після об’єднання, м2

Код класифікації видів цільового призначення земель

Підстава та категорія земель

1.

Хмельницька міська рада

вул. Заводська, 46

6810100000:04:005:0112

666

вул. Заводська, 46,

6810100000:04:005:0148

1862

01.13 – для іншого сільськогосподарського призначення

Рішення сорок другої сесії міської ради від 17.06.2020 № 73.

Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення

вул. Заводська, 46

6810100000:04:005:0113

1196

 

Секретар міської ради М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення та представництва Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних  ресурсів та земельної реформи Л. МАТВЕЄВА

 

Додаток 5

до рішення  сесії міської ради

від  07.10.2020 №35

СПИСОК

фізичних та юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки в оренду

п/п

Назва фізичних та юридичних осіб

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове використання, місцезнаходження об’єкта нерухомого майна, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа,

м2

Термін оренди

1.

Курій Інна Василівна

м. Хмельницький,

вул. Південна,

6810100000:26:006:0129

для городництва

Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення

01.07 – для городництва

900

на 5 років

2.

Кондратюк Сергій Миколайович

м. Хмельницький,

вул. Тичини,

6810100000:28:002:0900

для городництва

Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення

01.07 – для городництва

290

на 5 років

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Подільські інвестиції»

м. Хмельницький,

вул. Заводська, 59,

6810100000:04:005:0119

для обслуговування вагової будки та автоматичної вагової будки жомової №1 (договори купівлі-продажу від 31.01.2019 р/н 116, р/н 120)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

51278

на 10 років

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Цукровий 777»

м. Хмельницький,

вул. Заводська, 55/7,

6810100000:04:005:0074

для обслуговування будівлі контрольно-прохідної будки (договір купівлі-продажу від 14.03.2019 р/н 585)

Категорія земель – житлової та громадської забудови

03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

221

на 10 років

5.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергозберігаючі технології»

м. Хмельницький,

вул. Заводська, 59,

6810100000:04:005:0081

для обслуговування естакади-підвищеного шляху (договір купівлі-продажу від 15.05.2018 р/н 842)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

12384

на 10 років

6.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Західний регіон»

м. Хмельницький,

вул. Заводська, 59,

6810100000:04:005:0091

для обслуговування вагової будки з 30-тонною автовагою (договір купівлі-продажу від 01.02.2019 р/н 159)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

10666

на 10 років

 

Секретар міської ради М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення та представництва Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління земельних  ресурсів та земельної реформи Л. МАТВЕЄВА