Рішення міської ради

Про припинення міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства шляхом приєднання до комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової шістнадцятої сесії

№16 від 28.04.2022 р.

 

Про припинення міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства шляхом приєднання до комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, з метою оптимізації роботи комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада, з метою вдосконалення процесів здійснення контролю за їх діяльністю, ефективного використання фінансових ресурсів, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства (код 14154787) шляхом приєднання до комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради (код 02090148).

2. Визначити комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради правонаступником усього майна, прав та обов'язків міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства.

3. Створити комісію з припинення міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства шляхом приєднання до комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради, в подальшому «Комісія з припинення», згідно з додатком 1.

4. Надати повноважень Комісії з припинення на:

- повідомлення протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради про те, що міське комунальне аварійно-технічне підприємство житлово-комунального господарства перебуває в процесі припинення;

- повідомлення працівників міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства про припинення міського комунального аварійно технічного підприємства житлово-комунального господарства, як юридичної особи та вирішити питання звільнення або працевлаштування їх згідно чинного законодавства України;

- вжиття всіх необхідних заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмове повідомлення їх про припинення юридичної особи міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства шляхом приєднання до комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України;

- складання передавального акту після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, який має містити положення про правонаступництво комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради щодо майна, прав та обов’язків міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства стосовно всіх кредиторів і боржників та подання його на затвердження Хмельницькій міській раді.

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови - директора департаменту інфраструктури міста В.Новачка.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 28.04.2022 року №16

Склад

комісії з припинення міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства шляхом приєднання до комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради

Голова комісії:

Білокриницький Ігор Петрович – директор комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанії «Центральна» Хмельницької міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків …;

Заступник голови комісії:

Вітковська Наталія Володимирівна – заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків …;

Секретар комісії:

Марцонь В’ячеслав Борисович – юрисконсульт комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанії «Центральна» Хмельницької міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків …;

Члени комісії:

Штокалюк Олександр Петрович – начальник дільниці аварійної служби міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства, реєстраційний номер облікової картки платника податків …;

Воронюк Наталія Володимирівна – заступник начальника відділу фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління Хмельницької міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків …;

Атаманчук Антоніна Анатоліївна – головний бухгалтер комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанії «Центральна» Хмельницької міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків …;

Васільєва Людмила Петрівна – головний бухгалтер міського комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства, реєстраційний номер облікової картки платника податків …;

Бугаєнко Людмила Вікторівна – начальник юридичного відділу департаменту інфраструктури міста Хмельницької міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків …;

Боднарчук Ірина Миколаївна – начальник планово-фінансового відділу департаменту інфраструктури міста Хмельницької міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків …;

Рихлицька Ганна Іванівна – начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків …;

Решетнік Юрій Станіславович – депутат Хмельницької міської ради (за згодою), реєстраційний номер облікової картки платника податків ...

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА