Проекти рішень міської ради

Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення

Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення

Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законами України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Продати:

1.1. ТОВ «ЕКСПРЕС» земельну ділянку несільськогосподарського призначення по
вул. Кооперативна, 5/1-В площею 1372 м2 (кадастровий номер 6810100000:15:001:0178) для обслуговування частини приміщення холодильника вбудованого в складське приміщення міжрайбази, за ціною 285664,00 (двісті вісімдесят п’ять тисяч шістсот шістдесят чотири  грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель  громадської забудови;

1.2. Кошельнику Василю Андрійовичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул. Кооперативній, 5/3-А площею 932 м2 (кадастровий номер 6810100000:15:001:0087) для обслуговування складського приміщення, за ціною 194052,00 (сто дев’яносто чотири тисячі п’ятдесят дві грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, код КВЦПЗ – 11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

1.3. Сідоруку Михайлу Ілларіоновичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул. Залізняка, 34/1 площею 203 м2 (кадастровий номер 6810100000:17:001:0318) для обслуговування прибудови магазину до житлового будинку, за ціною 82203,00 (вісімдесят дві тисячі двісті три  грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – 03.07 - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

1.4. Олендрі Володимиру Леонідовичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул. Прибузькій, 11/1 площею 1850 м2 (кадастровий номер 6810100000:04:001:0021) для обслуговування автомийки на 4 пости з офісними приміщеннями, кафетерієм, шиномонтажем та стоянкою легкових автомобілів, за ціною 891830,00 (вісімсот дев’яносто одна тисяча вісімсот  тридцять  грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ –  03.10 - для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку);

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
М. Ваврищука та Управління земельних ресурсів.

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Міський голова                                                                                                       О. СИМЧИШИН

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Секретар міської ради                                                                                           В. ДІДЕНКО

 

 

Заступник міського голови                                                                                  М. ВАВРИЩУК

 

Голова постійної комісії з питань

містобудування, земельних відносин

та охорони навколишнього природного

середовища                                                                                                            С. БОЛОТНІКОВ

 

 

Начальник управління правового забезпечення

та представництва                                                                                                  Л. ДЕМЧУК

 

 

Начальник Управління земельних ресурсів                                                        Л. МАТВЕЄВА