Рішення міської ради

Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцятої сесії

№93 від 17.04.2019 р.

 

Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, звернення Панасюк О.С., Бунецького Р.О., Мельника І.М., Ткачука А.А., Наконечного П.О., Нечипорука О.Е., Голінко В.І., Василюк К.В., Остафійчука С.П., Змерзлої Л.І., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законами України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продати:

1.1. Панасюк Олені Станіславівні земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул.Будівельників,22/1, площею 753 м2 (кадастровий номер 6810100000:02:006:0714) для обслуговування приміщення матеріального складу за ціною 252 767,00 грн. (двісті п’ятдесят дві тисячі сімсот шістдесят сім грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, код КВЦПЗ – 11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

1.2. Бунецькому Руслану Олександровичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул.Львівське шосе,55/1-А, площею 135 м2 (кадастровий номер 6810100000:09:004:0110) для обслуговування магазину торгівлі товарами змішаного типу, за ціною 58 130,00 грн. (п’ятдесят вісім тисяч сто тридцять грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – 03.07-для будівництва і обслуговування будівель  торгівлі;

1.3. Мельнику Івану Миколайовичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул.Прибузькій,15/1А, площею 300 м2 (кадастровий номер 6810100000:04:001:0010) для обслуговування автосервісу, складського приміщення, магазину і кімнати відпочинку, за ціною 129 177,00 грн. (сто двадцять дев’ять тисяч сто сімдесят сім грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – 03.10-для будівництва і обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку);

1.4. Ткачуку Антону Антоновичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул.Шевченка,99-А, площею 241 м2 (кадастровий номер 6810100000:04:003:0152), для обслуговування нежитлового приміщення, за ціною 106 710,00 грн. (сто шість тисяч сімсот десять грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – 03.15-для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;

1.5. Нечипоруку Олександру Едуардовичу, Наконечному Павлу Олександровичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул.Курчатова,122/2-В, площею 4200 м2 (кадастровий номер 6810100000:15:001:0090), для обслуговування цеху по виробництву взуття, за ціною 674 436,00 грн. (шістсот сімдесят чотири тисячі чотириста тридцять шість грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, код КВЦПЗ – 11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

1.6. Голінко Володимиру Івановичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул.Бандери,34/1 гаражний кооператив "Ключ-13", блок 2а, бокс 8, площею 21 м2 (кадастровий номер 6810100000:16:006:0114), для будівництва індивідуальних гаражів, за ціною 18 280,00 грн. (вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – 02.05-для будівництва індивідуальних гаражів.

1.7. Василюк Катерині Володимирівні земельну ділянку несільськогосподарського призначення по прс.Миру,102/4, площею 100 м2 (кадастровий номер 6810100000:18:002:0017), під об’єкт незавершеного будівництва, за ціною 32 534,00 грн. (тридцять дві тисячі п’ятсот тридцять чотири грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, код КВЦПЗ – 11.02-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

1.8. Остафійчуку Сергію Петровичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул.Пилипчука,20, площею 711 м2 (кадастровий номер 6810100000:01:007:0065), під незавершене будівництво 9-ти квартирного житлового будинку з вбудованим культурно-оздоровчим центром, за ціною 369 798,00 грн. (триста шістдесят дев’ять тисяч сімсот дев’яносто вісім грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – 02.10-для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

1.9. Змерзлій Любові Іванівні земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул.Мазура,24/1, площею 80 м2 (кадастровий номер 6810100000:03:001:0035), під об’єкт незавершеного будівництва – магазин продовольчих товарів, за ціною 27 397,00 грн. (двадцять сім тисяч триста дев’яносто сім грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – 03.07-для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка і управління земельних ресурсів та земельної реформи.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.Симчишин