Рішення міської ради

Про погодження Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на плановий період (2021 р.)

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення другої сесії

№69 від 23.12.2020 р.

 

Про погодження Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на плановий період (2021 р.)

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою забезпечення економічної діяльності та господарської необхідності проектування і будівництва нових, розширення та модернізації діючих мереж з водопостачання та водовідведення, на виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017, №1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити Інвестиційну програму міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на плановий період (2021 р.) (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації і використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

 

Пояснювальна записка до інвестиційної програми МКП «Хмельницькводоканал» на 2021 рік

 

На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг “Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення” від 14.09.2017р № 1131, з метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, які будуть спрямовані на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів водопостачання та водовідведення, МКП«Хмельницькводоканал» розроблена інвестиційна програма на 2021 рік.

 

Коротка інформація про ліцензіата.

Ліцензіат, МКП «Хмельницькводоканал», комунальної форми власності заснований у 1994 році і знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75.

Тел./факс (0382) 78-75-06, e-mail [email protected] Код за ЄДРПОУ 3356128.

Директор МКП «Хмельницькводоканал» Кавун Віталій Борисович.

Підприємство працює на підставі Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення зареєстрованих в Міністерстві юстиції України згідно постанови № 1508 від 18.07.2019р.

 

Відповідною інвестиційною програмою передбачені заходи:

-зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів;

-щодо забезпечення технологічного або комерційного обліку ресурсів;

-щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій;

-щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

 

Основна мета та цілі інвестиційної програми:

-підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;

-забезпечення охорони та раціонального використання джерел питного водопостачання;

-заміна зношеного та морально застарілого обладнання;

-заміна та реконструкція зношених ділянок водопроводів;

-скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

-безаварійний прийом та перекачування стічних вод та їх очистка;

-раціональне використання води та зменшення її втрат;

-покращення показників безпеки та якості продукції;

-впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та обладнання;

-зменшення кількості аварійних ситуації у системі водопровідно-каналізаційного господарства;

-зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

Фінансування заходів інвестиційної програми здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань.

Загальна сума коштів для виконання інвестиційної програми складає 12266,10 тис. грн (без ПДВ), з них: водопостачання — 7506,50 тис. грн,

водовідведення — 4759,60 тис. грн.

 

В розділі водопостачання передбачені наступні заходи.

Будівництво ділянки водопроводу діам=315 мм по вул. К. Степанкова в м.Хмельницький.

Ділянка водопроводу діаметром 400 мм яка проходить від ВНС-8 по вул. Степанковій до вул. Західно-Окружної побудована у 1979 р. відпрацювала свій нормативний термін експлуатації. За останній рік на водопроводі ліквідовано 5 великих аварій, що в свою чергу призводить до обмеження водопостачання частини Південно-Західного мікрорайону та частини мікрорайону Гречани.

Впровадження даного заходу дозволить зменшити непродуктивні витоки води питної якості та значно знизити експлуатаційні затрати на утримання даного водопроводу за рахунок підвищення надійності його роботи, покращити якісні показники централізованого водопостачання міста, збільшити пропускну спроможність даного водопроводу за рахунок зменшення втрат тиску на місцевий опір по довжині.

Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Прибузька в м. Хмельницький.

Заміна ділянки сталевого водопроводу діаметром 300 мм на поліетиленовий водопровід діаметром 315 мм по вул. Прибузькій з переходом через вул. Старокостянтинівське шоссе забезпечить підвищення надійності водопостачання Східного та Центрального районів міста. На сьогоднішній день водопровід повністю відпрацював свій експлуатаційний та технічний ресурс, протягом 2020 року на відповідній ділянці водопроводу було 4 аварійних ситуації (пошкодження трубопроводу). При ліквідації аварійної ситуації, виконанні аварійно-відновлювальних робіт призупиняється (обмежується) водопостачання двох мікрорайонів міста.

Впровадження даного заходу дозволить зменшити непродуктивні витоки води питної якості та значно знизити експлуатаційні затрати на утримання даного водопроводу за рахунок підвищення надійності його роботи, покращити якісні показники централізованого водопостачання міста, збільшити пропускну спроможність даного водопроводу за рахунок зменшення втрат тиску на місцевий опір по довжині.

Реконструкція камери №1 гасителя гідравлічного удару ВНС-10 с.Чернелівка Красилівського району Хмельницької області.

За 37 років експлуатації камера гасителя гідроудару вичерпала свій ресурс і потребує реконструкції. Після проведення реконструкції камери №1 гасителя гідравлічного удару очікуються позитивні зміни в якості та стабільності надання послуг з централізованого питного водопостачання за рахунок зменшення зупинок водопостачання, зменшення витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зменшення втрат води питної якості за рахунок зменшення проривів трубопроводів, тощо.

Реконструкція артезіанської свердловини № 9 першого підйому Чернелівського водозабору, с.Чернелівка, Красилівського району, Хмельницької області.

Метою проекту реконструкції артезіанської свердловини № 9 першого підйому Чернелівського водозабору являється заміна існуючого насосного агрегату, що вичерпав свій ресурс на сучасний енергозберігаючий насосний агрегат разом із водопідйомною трубою та шафою керування, для зменшення споживання електроенергії та підвищення надійності забезпечення питною водою із свердловин мешканців м. Хмельницького.

Після проведення реконструкції свердловини очікуються позитивні зміни в якості надання послуг з централізованого водопостачання, зменшення витрат на аварійно- відновлювальні роботи за рахунок підвищення надійності роботи, зменшення втрат води питної якості за рахунок зменшення не продуктивних витоків, тощо.

Переоснащення вузлів технологічного обліку на водопровідних мережах сіл Красилівського району Хмельницької області.

Водопостачання м. Хмельницький здійснюється із Чернелівського водозабору одним магістральним водогоном протяжністю 34 км, побудованим у 1981 році. Також з  Чернелівського водозабору здійснюється водопостачання 8 сіл Красилівського району.

Для обліку водоспоживання сіл встановлені крильчаті лічильники типу УВК-40, СТВГ-65 та ЛЛТ-80. Через значну інтенсивність роботи дані лічильники часто виходять з ладу та потребують ремонту. В періоди ремонту лічильників технологічний облік водопостачання не ведеться, тому виникає необхідність заміни крильчатих лічильників на сучасні електромагнітні з імпульсним виходом та автономним живленням. Переоснащення вузлів обліку дасть можливість вести точний облік водоспоживання селами Красилівського району та мінімізувати витрати підприємства на поточний ремонт.

Створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Хмельницького.

Геоінформаційна система інженерних комунікацій - це система, що забезпечує збір, обробку, зберігання, графічне відображення, систематизацію даних з метою їх ефективного використання при вирішенні наукових і прикладних завдань, пов'язаних з інвентаризацією, аналізом, моделюванням та прогнозуванням.

Очікуваний економічний ефект від впровадження розрахунково-інформаційного комплексу на перший погляд оцінити важко, але правильно прийняті своєчасні рішення, наприклад оптимально підібраний діаметр та метод реконструкції трубопроводів на мережі дозволить підприємству зекономити не один мільйон гривень. Впровадження рекомендацій з оптимізації роботи системи в цілому дозволить значно знизити відсоток втрат води в системі та раціонально використовувати енергетичні ресурси, що також значно знизить витрати підприємства.

 

В розділі водовідведення передбачені наступні заходи.

 

Реконструкція напірного каналізаційного колектора Д=225 мм від КНС-22 до вул. Кам’янецька 134/1Д в м. Хмельницький.

Напірний каналізаційний колектор від КНС-22 до вул. Кам’янецька, 134/1Д побудований у 1984 році з стальних тонкостінних труб. Внаслідок тривалої експлуатації в агресивному середовищі постійно виникають пошкодження на колекторі (4 за рік), що призводить до забруднення навколишнього середовища, руйнування асфальто-бетонного покриття. За 2018 рік на ліквідацію цих поривів було використано близько 400 тис. грн, тому через великі затрати необхідно провести реконструкцію напірного каналізаційного колектора.

Реконструкція каналізаційного колектора по Проспекту Миру, 72 в м. Хмельницький.

Каналізаційний колектор по Проспекту Миру, 72 побудований у 1979 році з керамічних труб. За період експлуатації даний колектор зносився на 94%. В зв'язку з цим, виникають часті аварійні ситуації, які призводять до підтоплення стічними водами підвальних приміщень житлового будинку. Тому необхідно провести реконструкцію даного колектора.

Реконструкція каналізаційного колектора забезпечить підвищення якості надання послуг з централізованого водовідведення міста Хмельницького та підвищить екологічну безпеку обласного центру.

Капітальний ремонт насосного агрегату № 4 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6 в м. Хмельницький.

Насосний агрегат №4 марки FLYGT С3351/985-3-650 був встановлений на головній каналізаційній станції в 2013 році. За весь час експлуатації не було проведено жодного капітального ремонту. Даний насосний агрегат не резервний, працює постійно і бесперебійно в агресивному середовищі. В результаті цього зносилось робоче колесо насоса. Капітальний ремонт включає в себе заміну робочого колеса, заміну зношувального кільця, яке знаходиться в корпусі під робочим колесом, заміну ущільнень валу, які ізолюють внутрішню частину насоса від робочої рідини.

Реконструкція ділянки самопливного каналізаційного колектора Д=200 мм по вул. Інститутська, 20/2 в м. Хмельницький.

Самопливний каналізаційний колектор по вул. Інститутська, 20/2 побудований у 1984 році. Внаслідок тривалої експлуатації порушена герметичність колектора, що призводить до потрапляння стічних вод до теплотраси та підтоплення дворової території житлового будинку по вул. Молодіжна, 2/1Д.

Заміна мулопроводу Д=160 мм від мулової станції до діючого трубопроводу в районі старих мулових майданчиків по вул. Вінницьке шосе, 135 на КОС-2.

На каналізаційних очисних спорудах №2 (КОС-2) м. Хмельницького в 1984 році побудований та введений в експлуатацію мулопровід діаметром 160 мм для відкачування надлишкового мулу та сирого осаду від мулової насосної станції на мулові майданчики.

За час експлуатації через агресивне середовище даний мулопровід зносився, в зв'язку з цим часто стаються пориви на трубопроводі (6-7 поривів щороку), що порушує цикл очистки стічних вод та несвоєчасно відкачується мул. За 2018 рік на ліквідацію цих поривів було використано близько 300 тис. грн, тому через великі затрати необхідно прокласти новий мулопровід від мулової станції до діючого трубопроводу, який був замінений раніше в районі старих мулових майданчиків.

Створення геоінформаційної системи мереж водовідведення м. Хмельницького.

Геоінформаційна система інженерних комунікацій - це система, що забезпечує збір, обробку, зберігання, графічне відображення, систематизацію даних з метою їх ефективного використання при вирішенні наукових і прикладних завдань, пов'язаних з інвентаризацією, аналізом, моделюванням та прогнозуванням.

Очікуваний економічний ефект від впровадження розрахунково-інформаційного комплексу на перший погляд оцінити важко, але правильно прийняті своєчасні рішення, наприклад оптимально підібраний діаметр та метод реконструкції трубопроводів на мережі дозволить підприємству зекономити не один мільйон гривень. Впровадження рекомендацій з оптимізації роботи системи в цілому дозволить значно знизити відсоток втрат води в системі та раціонально використовувати енергетичні ресурси, що також значно знизить витрати підприємства.

Технічне переоснащення із установкою механічної решітки РГР (2шт.) на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудовій, 6 в м. Хмельницький.

Технічне переоснащення на головній каналізаційній насосній станції передбачає установку механічних решіток РГР (2 шт.). Механічні решітки будуть перешкоджати потраплянню великого твердого сміття, зникне проблема забоїв насосів, поліпшиться їх робота, вони не будуть швидко зношуватись і продовжиться термін їх служби, покращиться якість стічних вод, що вплине на якість очистки.

 

Після реалізації заходів інвестиційної програми МКП«Хмельницькводоканал» очікується:

забезпечення економічного ефекту 1093,42 тис.грн./прогнозний період.

 

Директор МКП«Хмельницькводоканал»  В. Кавун