Рішення міської ради

Про передачу земельних ділянок в державну власність

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тринадцятої сесії

№59 від 22.03.2017 р.

 

Про передачу земельних ділянок в державну власність

 

 

На адресу Хмельницької міської ради надійшло звернення від Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького щодо передачі з комунальної власності у державну власність земельних ділянок по прв.Купріна,15/А та вул.Шевченка,46, які надані академії в постійне користування для обслуговування приміщень та споруд.

Необхідність передачі вказаних земельних ділянок у державну власність обґрунтовується тим, що відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінетів Міністрів України №481 від 03.06.2013 «Про затвердження Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей», будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей здійснюється виключно на земельних ділянках державної форми власності.

Враховуючи вищевикладене, та у зв’язку із прийнятим Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», яким визначено чітке розмежування земель державної та комунальної власності, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Земельним кодексом України, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати з комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького в державну власність в особі Хмельницької обласної державної адміністрації земельні ділянки несільськогосподарського призначення згідно з додатком 1.

2. Управлінню земельних ресурсів та земельної реформи підготувати акт приймання-передачі земельних ділянок згідно з додатком 2 та надати його міському голові Симчишину О.С. для підписання з органом виконавчої влади - Хмельницькою обласною державною адміністрацією

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка та управління земельних ресурсів та земельної реформи.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 22.03.2017р. №59

Список земельних ділянок,

які передаються з комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького в державну власність

п/п

Адреса земельної ділянки та кадастровий номер

Площе земельної ділянки,

м2

Цільове використання та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

1.

вул.Шевченка,46,

6810100000:04:002:0025

129831

для обслуговування приміщень та споруд

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

15.03-для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України

відсутні

2.

прв.Купріна,15/А,

6810100000:26:006:0104

27385

для обслуговування приміщень та споруд

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

15.03-для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України

охоронні зони площею 650 м2

 

Секретар міської ради М.Кривак

Завідувач юридичного відділу Л.Демчук

В.о. начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи Л.Кожемяко

 

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 22.03.2017р. №59

 

Акт

приймання-передачі земельних ділянок

 

«___» ___________20__ р.                    м.Хмельницький

 

Хмельницька міська рада в особі міського голови Симчишина Олександра Сергійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та орган виконавчої влади - Хмельницька обласна державна адміністрація в особі голови обласної державної адміністрації Корнійчука Олександра Олександровича, з другої сторони, склали цей акт  приймання - передачі про наступне:

Хмельницька міська рада передає земельні ділянки несільськогосподарського призначення по вул.Шевченка,46 площею 129831 м2 (кадастровий номер 6810100000:04:002:0025) та по прв.Купріна,15/А площею 27385 м2 (кадастровий номер 6810100000:26:006:0104), із комунальної власності, а орган виконавчої влади - Хмельницька обласна державна адміністрація, приймає вищевказану земельну ділянку у державну власність для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України.

 

Міський голова                                                                                          Голова Хмельницької обласної державної адміністрації 

_______________ О.Симчишин                                                    ________________ О.Корнійчук