Рішення міської ради

Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення другої сесії

№14 від 23.12.2020 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №27

рішенням 6-ї сесії міської ради від 09.06.2021 №3

рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №3

рішенням 9-ї сесії міської ради від 20.10.2021 №3

 

Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік

 

22564000000

----------------

код бюджету

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, міського голови О.Симчишина  та секретаря міської ради В.Діденка, у відповідності  до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», ухвалених  Верховною Радою України 15 грудня 2020 року, наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року №781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», керуючись Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету у сумі 3 371 621 434,31 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 3 147 179 670,31 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 224 441 764,00 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету у сумі 3 532 610 827,88 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 2 778 005 355,66 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 754 605 472,22 гривень;

повернення кредитів до бюджету у сумі 100 000,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету - 100 000,00 гривень;

надання кредитів з бюджету у сумі 423 742,20 гривень, у тому числі  надання кредитів із загального  фонду бюджету - 200 000,00 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету у сумі 368 974 314,65 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету у сумі 530 287 450,42 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 368 974 314,65 гривень, вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету станом на 01.01.2021 року в сумі 82 427 581,67 гривень, вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2021 року в сумі 6 210 170,52 гривень, місцеві внутрішні запозичення в сумі 60 000 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору про надання кредиту ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» №488/2021/ХмОД-КБ-НВКЛ від 16.06.2021 року, місцеві зовнішні запозичення в сумі 16 535 522,58 гривень відповідно до Договору NIP 1/19 від 31.12.2019 року про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), скориговані на обсяг погашення запозичень Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО), відповідно до Договору ESC 02/16 від 27.12.2016 року в сумі 2 749 028,00 гривень та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», відповідно до Кредитного договору №488/2021/ХмОД-КБ-НВКЛ від 16.06.2021 року, в сумі 1 111 111,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів  бюджету у розмірі 400 000,00 гривень, що становить 0,02 відсотків  видатків загального фонду  бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд  бюджету у розмірі 850 000,00 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду  бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об’єктами  згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм   згідно з додатком 7 до цього рішення

6. Затвердити кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2021 рік  згідно з додатком  8 до цього рішення.

7. Затвердити перелік природоохоронних заходів, які будуть фінансуватися у 2021 році з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, згідно з  додатком  9 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді бюджету на 2021 рік до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені ст. 691 та  ст. 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування  є місцеві зовнішні запозичення, визначені ст. 16 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, наданих у минулих роках громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

10. Визначити:

у 2021 році  граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 472 500 000,00 гривень;

на 31 грудня 2021 року граничний обсяг  місцевого боргу у сумі 75 424 411,58 гривень та граничний обсяг  гарантованого міською радою боргу у сумі 472 500 000,00  гривень.

11. Встановити  для  Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» плату за отримання місцевої гарантії  у розмірі 1 грн на місяць на весь період дії  Договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому», укладеного між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку 23 листопада 2020 року.  

12. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

- обслуговування місцевого боргу (код 2420)

- соціальне забезпечення (код 2700)

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

13. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів  бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Відповідно до частини 2 статті 78 Бюджетного кодексу України, при виконанні бюджету  дозволити здійснення обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

15. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами  бюджету фінансове управління Хмельницької міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

16. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

Перерозподіл видатків по об’єктах бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету  здійснюється в межах  річних кошторисних призначень головного розпорядника бюджетних коштів та загального обсягу фінансування об’єктів за рішенням виконавчого комітету, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними в додаток 6 до рішення про бюджет  на 2021 рік.

17. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет  на 2021 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

18. Надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради  отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів  бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

19. Відповідно до частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати місцеві зовнішні та внутрішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних організацій та державних банківських установ (без майнового забезпечення).

20. Надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради при надходженні (зменшенні) у міжсесійний період дотацій, субвенцій  з державного та місцевих  бюджетів  збільшувати (зменшувати) обсяг доходів та видатків бюджету на суму одержаних коштів  та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між кодами програмної класифікації видатків за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації з наступним інформуванням міської ради при затвердженні звіту про виконання  бюджету за 2021 рік. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету на 2021 рік.

21. Розпорядникам та одержувачам коштів  бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти однією з умов за угодами передбачити застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду  бюджету.

22. Головним розпорядникам  коштів бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань,  довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання тощо.

23. Департаменту інфраструктури Хмельницької міської ради титульні списки та їх уточнення на проведення ремонтів об'єктів благоустрою, житлового фонду погоджувати з постійними комісіями з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна міської територіальної громади.

24. Надати поворотну фінансову допомогу комунальному підприємству «Міська комунальна аптека «Віола»» в сумі 2 700 000,0 грн, комунальному підприємству «Елеватор» в сумі 300 000,0 грн, комунальному підприємству по організації роботи міського пасажирського транспорту в сумі 200 000,0 грн, згідно з Порядком, затвердженим рішенням 7-ї сесії міської ради від 20.07.2016 року №2.

25. Додатки 1- 9 до рішення та пояснювальна записка є його невід’ємною частиною.

26. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

27. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в друкованих засобах інформації.

28. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників коштів бюджету.

29. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації і фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

(Внесені зміни в пункт 1 відповідно до

рішення 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №27

рішення 6-ї сесії міської ради від 09.06.2021 №3

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №3

рішення 9-ї сесії міської ради від 20.10.2021 №3)

(Доповнено пунктом 24 відповідно до

рішення 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №27)

(Внесені зміни в пункт 10 відповідно до

рішення 6-ї сесії міської ради від 09.06.2021 №3)

(Внесені зміни в пункт 24 відповідно до

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №3

рішення 9-ї сесії міської ради від 20.10.2021 №3)

(Додатки 1-9 у новій редакції відповідно до

рішення 9-ї сесії міської ради від 20.10.2021 №3)

File link
Розмір: 334 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 188 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 870 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 393 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 244 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 573 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 681 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 238 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 193 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 846 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 242 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 185 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 201 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 259 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 147 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 108 КБ
Формат: doc