Оголошення

Повідомлення про затвердження документа державного планування

Повідомляємо про затвердження документа державного планування - «Програму розбудови мережі водовідвідних колекторів, каналів та водостоків (розчистка річок Південний Буг, Кудрянка, Плоска, капітальний ремонт та будівництво нових водовідвідних колекторів, каналів та водостоків у м. Хмельницькому для приймання i водовідведення дощових i снігових стічних вод у воднi об’єкти м. Хмельницького та Хмельницької області)»

Замовник: управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, вул. Проскурівська, будинок 1, тел. (0382) 65-64-62, е-mail: [email protected]

Затверджено: рішенням тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 23.02.2022 року № 35.

Затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми, довідки про консультації та про громадське обговорення розміщено на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради в розділі «Екологія і благоустрій».

 

ДОВІДКА

про консультації з органами виконавчої влади та громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки документу державного планування Програми розбудови мережі водовідвідних колекторів, каналів та водостоків (розчистка річок Південний Буг, Кудрянка, Плоска, капітальний ремонт та будівництво нових водовідвідних колекторів, каналів та водостоків у м. Хмельницькому для приймання i водовідведення дощових i снігових стічних вод у воднi об’єкти м. Хмельницького та Хмельницької області)

Відповідно до статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон) розробляється документ державного планування місцевого значення – Програма розбудови мережі водовідвідних колекторів, каналів та водостоків (розчистка річок Південний Буг, Кудрянка, Плоска, капітальний ремонт та будівництво нових водовідвідних колекторів, каналів та водостоків у м. Хмельницькому для приймання i водовідведення дощових i снігових стічних вод у воднi об’єкти м. Хмельницького та Хмельницької області) (далі Програма) та звіт про стратегічну екологічну оцінку. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій, проведених згідно із статтями 12 та 13 Закону, а також результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до статті 14 Закону, враховуються в документі державного планування.

Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі СЕО), заява про визначення обсягу СЕО (на паперових носіях та в електронному вигляді) та повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу СЕО документа державного планування (далі ДДП) були подані листом управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради від 08.10.2021 до Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА. Заява про визначення обсягу СЕО оприлюднена 21.10.2021 року, проєкт ДДП, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення проєкту ДДП - 10.11.2021 року на офіційному веб-порталі Хмельницької міської ради https://khm.gov.ua.

За результатами проведених консультацій отримано відповіді від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на лист від 11.11.2021 № 1379/01-15-08 та Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації на Заяву про визначення обсягу СЕО від 03.11.2021 року № 5208 та на Звіт про СЕО від 29.11.2021 року № 5782, в яких надано загальні зауваження та пропозиції (наведені нижче в таблиці).

 

Табл.1 (про консультації з органами виконавчої влади)

 

 

 

 

 

 

Уповноважений орган

Назва документу, до якого висловлено зауваження/

пропозиції

 

 

 

Зауваження/ Пропозиція

 

Спосіб врахування (враховано / не враховано

/ враховано частково)

 

Обґрунтування

1

 

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА

 

 

 

Проєкт ДДП

Врахувати пропозиції структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань охорони здоров’я та передбачити заходи для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

 

 

 

 

 

Враховано

У Звіті враховано, що на виконання статті 17 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. один раз на рік оприлюднює його результати на офіційному веб-порталі Хмельницької міської ради та у разі виявлення непередбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення

 

2

 

 

 

 

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА

 

 

 

 

Заява про визначення обсягу СЕО

 

Проект ДДП

Відповідно до частини 1 та 2 статті 13 Закону, замовник подає по одному примірнику проєкту ДДП, звіту про СЕО та повідомлення про оприлюднення цих документів до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я України та до відповідних місцевих органів

 

 

 

 

 

 

Враховано

  • одному примірнику ДДП, звіту про СЕО та повідомлення про оприлюднення цих документів подані до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я України (супр. лист. від 30.11.2021р. № 1035/01-14 та № 1036/01-14)

3

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА

 

 

 

 

Звіт про СЕО

Внести до проєкту програми зазначення що виконання робіт повинно здійснюватися після проведення ОВД

 

 

 

Враховано

У 5 розділі Звіту про СЕО зазначено, що реалізація проєктів розчищення річок можлива після здійснення процедури оцінки впливу на довкілля даних проєктів

4

 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

 

Проект ДДП

 

 

 

 

Звіт про СЕО

Додатково доопрацювати у проєкті ДДП та Звіті питання дотримання вимог статей 60, 61, 63 та ін. Земельного кодексу України та статей 80, 87, 88, 89 та ін. Водного кодексу України щодо прибережних захисних смуг, водоохоронних смуг та смуг відведення.

 

 

 

 

Враховано

У розділ ІІІ проєкту ДДП додано посилання на відповідні статті Земельного та Водного кодексів України та Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради

5

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про СЕО

Додатково доопрацювати у Звіті Розділи 3-4, 6-7, забезпечивши викладення повних коректних відомостей щодо природоохоронних територій та об’єктів, впливу на них та наслідків на них. Відомості щодо територій та об’єктів екомережі необхідно наводити з урахуванням переліку складових структурних елементів екомережі, що визначені ст. 5 Закону України «Про екологічну мережу України»

 

Враховано

У розділ 4 Звіту додано перелік об’єктів ПЗФ, що знаходяться на території м. Хмельницького. Та надані посилання на регіональну екологічну мережу. Окрім того зазначено, що на території м. Хмельницький відсутні елементи Смарагдової мережі.

6

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

 

 

Звіт про СЕО

У розділі 7 Звіту фактично відсутні заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Проєкту.

 

Враховано

У розділ 7 Звіту включено еколого-інженерна підготовка, захист території, перелік екологічних обмежень. Надано сфери, джерела та види можливого впливу на довкілля в період проведення робіт та в період експлуатації

7

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

 

 

Звіт про СЕО

У розділі 8 Звіту представлено до розгляду лише одну ініціативу, а саме «нульовий» сценарій. Відсутній опис способу, в який здійснювалася СЕО.

 

Частково враховано

У розділ 8 Звіту додана інформація щодо способу проведення СЕО.

Зазначено про недоцільність розробки альтернативного ДДП, яким було б враховано часткове виконання заходів щодо покращення екологічної ситуації у м. Хмельницькому

8

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

 

 

Звіт про СЕО

У розділі 9 Звіту пропонується урахувати, що замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання ДДП для довкілля, в т. ч. для здоров’я населення

 

Враховано

У розділ 9 Звіту включено індикатори проведення моніторингових спостережень

 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми розпочато з дня його оприлюднення, 10 листопада 2021 року та тривало до 12 грудня 2021 року. Громадськість у межах строку громадського обговорення мало право подати в письмовій формі (зокрема в електронному вигляді) на адресу управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради. Протягом встановленого терміну пропозицій та зауважень від громадськості стосовно Програми та Звіту про СЕО не надходило.

Також Департаментом екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації наголошено про необхідність протягом п’яти робочих днів з дня затвердження ДДП розміщення на своєму веб-сайті затвердженого ДДП, заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово про це повідомити Міндовкілля.

За результатами громадського обговорення та проведених консультацій, з урахуванням наданих рекомендацій було доповнено Звіт про СЕО та доповнено запропонованими уточненнями проєкт Програми розбудови мережі водовідвідних колекторів, каналів та водостоків (розчистка річок Південний Буг, Кудрянка, Плоска, капітальний ремонт та будівництво нових водовідвідних колекторів, каналів та водостоків у м. Хмельницькому для приймання i водовідведення дощових i снігових стічних вод у воднi об’єкти м. Хмельницького та Хмельницької області).