Оголошення

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Хмельницьке комунальне підприємство «СПЕЦКОМУНТРАНС»
ЄДРПОУ 03356565

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса ХКП «СПЕЦКОМУНТРАНС»: 29008, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Толстого, буд. 1, тел.: (0382)-671894

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи -

підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

ХКП «СПЕЦКОМУНТРАНС» здійснює свою діяльність (захоронення ТПВ на полігоні) на власній земельній ділянці (кадастровий № 6810100000:33:001:0109), площею 8,78 га, призначеній для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, під міський полігон по утилізації твердих побутових відходів, за адресою м. Хмельницький, пр. Миру, 7.

Об’єктом планованої діяльності є будівництво самопливного каналізаційного колектора Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 7. Колектор забезпечить відведення очищеного фільтрату від полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького. Самопливний каналізаційний колектор буде прокладено на власній та сусідніх земельних ділянках й перетинатиме безіменну ліву притоку р. Зелена (ліва притока р. Південний Буг).

Будівництво самопливного каналізаційного колектора передбачається шляхом прокладання двошарових гофрованих каналізаційних труб з поліетилену КОРСИС SN 8 250/216 згідно ДСТУ Б В.2.5–32:2007 відкритим способом, в місцях перетину перешкод (річка, газопроводи) – закритим способом (методом НСГБ).

Колектор забезпечить відведення очищеного фільтрату 200 м3/добу Загальна довжина колектору 2500 м. На самопливному колекторі передбачено встановлення 62 каналізаційних колодязів. Перед врізкою в існуючий самопливний каналізаційний колектор Ø800 передбачено встановлення КНС та колодязя-гасника тиску.

Технічна альтернатива 1.

Зберігання очищеного фільтрату у відповідних буферних ємностях з подальшим його використанням у посушливі періоди року на полив карт складування ТПВ за допомогою поливальних машин для ущільнення відходів. Проте, у зв’язку з подальшою повною рекультивацією полігону ТПВ використання фільтрату для його зволоження буде неможливим. Тому планована діяльність є найбільш оптимальним варіантом.

Технічна альтернатива 2.

Зберігання очищеного фільтрату в ємностях з подальшим транспортуванням у міську каналізаційну мережу спеціалізованим автотранспортом. Це призведе до постійних недоцільних економічних перевитрат, витрат часу та значно більшого впливу на довкілля при роботі транспорту. Тому планована діяльність є найбільш оптимальним варіантом.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Реалізація планованої діяльності (будівництво самопливного каналізаційного колектора Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 7) передбачається на земельних ділянках Хмельницької міської територіальної громади Хмельницької області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальні альтернативи 1, 2.

Територіальні альтернативи не розглядались внаслідок економічної, технічної та екологічної недоцільності, а також у зв’язку з тим, що місце провадження планованої діяльності територіально прикріплене до місця розташування існуючого полігону ТПВ та розташування існуючого напірного колектора для врізки.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Будівництво самопливного каналізаційного колектора Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 7 забезпечить дотримання сучасних екологічних стандартів у сфері поводження з ТПВ, що утворюються на території Хмельницької міської територіальної громади і є наслідком життєдіяльності громадян; дотримання вимог екологічної безпеки під час експлуатації об’єктів управління відходів і зниження рівня соціальної напруги; загальне зменшення негативного впливу на довкілля.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю передбачається будівництво самопливного каналізаційного колектора від Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 7 з врізкою в існуючий каналізаційний колектор, що розташований в мікрорайоні Отрадне поблизу вулиці Леся Курбаса м. Хмельницького. Колектор забезпечить відведення очищеного фільтрату від полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького.

Будівництво самопливного каналізаційного колектора передбачається шляхом прокладання двошарових гофрованих каналізаційних труб з поліетилену КОРСИС SN 8 250/216 згідно

ДСТУ Б В.2.5–32:2007 відкритим способом, в місцях перетину перешкод (річка, газопроводи) – закритим способом (методом НСГБ). Колектор забезпечить відведення очищеного фільтрату до 200 м3/ добу. Загальна довжина колектору 2500 м. На самопливному колекторі передбачено встановлення 62 каналізаційних колодязів. Перед врізкою в існуючий самопливний каналізаційний колектор Ø800 передбачено встановлення КНС та колодязя-гасника тиску. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з вимогами законодавства України, виконання санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронних та захисних заходів, виконання вимог Законодавства України, включаючи Земельний кодекс України, Кодекс про Надра та Водний кодекс України, Закони України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи».

Щодо технічної альтернативи 1,2.

Не розглядаються у зв’язку з недоцільністю їх застосування.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2.

Територіальна альтернатива не розглядалась, у зв’язку з тим, що реалізація планованої діяльності територіально прикріплена до місця розташування існуючого полігону ТПВ та розташування існуючого напірного колектора для врізки.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Інженерна підготовка території включає планування майданчиків, улаштування тимчасових приямків, влаштування під’їзних шляхів (за необхідності) до об’єкту будівництва. До початку будівництва проводяться земляні роботи.

Знятий при земляних роботах верхній шар ґрунту складується окремо, після закінчення робіт повертається на місця. Території тимчасового розміщення приямків та техніки повинні по закінченню робіт відновлюватись до попереднього стану.

Дерева, які підпадають в зону проведення робіт, підлягають збереженню та мають бути захищені від пошкоджень.

Будівельні майданчики влаштовуються в місцях розташування колодязів. Спеціально відводяться майданчики для складування труб, встановлення тимчасових будівель і споруд для потреб будівельників. Розміщення таких майданчиків поза межами водоохоронної зони (за реальної можливості).

Використання тільки сертифікованої, технічно посвідченої та придатної до застування техніки, дотримання обов’язкових регламентів технічного огляду. Виключення забруднення ділянок робіт та прилеглих територій паливно-мастильними матеріалами техніки. Поточний щоденний огляд техніки на наявність можливих пошкоджень, просочувань, проливів ПММ. Призначення та навчання відповідальних за такий огляд осіб на будівництві. Заборона поточного ремонту, обслуговування, заправки тощо техніки в місцях проведення робіт. Наявність на будівельному майданчику засобів для оперативної ліквідації забруднень, проливів.

Заходи для попередження і повного уникнення потрапляння забруднюючих речовин (стічних вод, відходів) до прилеглого водного об’єкту. Спеціально відведені місця під тимчасове збирання відходів з встановленням контейнерів (або іншої тари). Збирання стічних вод від тимчасових санітарно-побутових приміщень тільки в герметичні резервуари з подальшим вивезенням спеціалізованими службами. Розміщення тимчасових санітарно-побутових приміщень за межами водоохоронної зони водного об’єкту.

Щодо технічної альтернативи 1,2

Не розглядаються у зв’язку з недоцільністю їх застосування.

Щодо територіальної альтернативи 1

Територіальна альтернатива не розглядалась, у зв’язку з тим, що реалізація планованої діяльності територіально прикріплена до місця розташування існуючого полігону ТПВ.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Джерелами потенційного впливу планованої діяльності на довкілля є будівельні роботи:

— викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки та механізмів при будівництві;

— шум від будівельних робіт;

— тимчасове зняття при земляних роботах верхнього шару ґрунту;

— тимчасове вилучення територій проведення будівельних робіт з прямого використання при подальшому їх відновленні та поверненні в попередній стан;

— земляні роботи та тимчасове вилучення обсягів земельних мас під влаштування приямків з подальшим поверненням та відновленням;

— утворення побутових стічних вод від будівельного майданчику. Стоки збираються у водонепроникні резервуари з подальшим вивезенням спеціалізованими службами.

Для тимчасового збирання відходів улаштовуються спеціалізовані місця та контейнери.

Всі відходи вивозяться за договорами зі спеціалізованими організаціями.

Вплив на довкілля при експлуатації об’єкту в нормальному режимі не передбачається. Можливий лише у випадку техногенної аварії або природних катаклізмів.

Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкту:

— на геологічне середовище – при будівельних та підготовчих роботах (зняття верхнього шару ґрунту, розробка земельних мас), вплив тимчасовий, геологічне середовище відновлюється після закінчення будівельних робіт;

— на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин (відпрацьовані гази двигунів автомобільної та будівельної техніки, викиди від будівельних та допоміжних робіт) – вплив в межах нормативів. При експлуатації вплив на атмосферне повітря не передбачається;

— на клімат та мікроклімат – не передбачається;

— на водне середовище – При нормальній експлуатації вплив не передбачається. Утворені на будівельному майданчику побутові стоки збираються у водонепроникні резервуари з подальшим вивезенням спеціалізованими службами;

— на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень. В цілому вплив від планованої діяльності позитивний через підвищення та покращення екологічної ситуації на полігоні ТПВ;

— на рослинний та тваринний світ – вплив на рослинний світ носить тимчасовий та допустимий характер і лише на період будівництва. По закінченню будівельних робіт верхній ґрунтовий шар порушених ділянок відновлюється, відновлюється рослинність. Об’єкти природно-заповідного фонду в зоні впливу відсутні. На тваринний світ – вплив від непостійного шуму будівельних робіт тимчасовий та не суттєвий;

— на ґрунт – незначним джерелом забруднення можуть стати залишки будівельних матеріалів. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення будівельного майданчику контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх згідно договорів, використання лише технічно справної та сертифікованої техніки.

Щодо технічної альтернативи 1,2

Не розглядаються у зв’язку з недоцільністю їх застосування.

Щодо територіальної альтернативи 1

Територіальна альтернатива не розглядалась, у зв’язку з тим, що реалізація планованої діяльності територіально прикріплена до місця розташування існуючого полігону ТПВ.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Об’єкт відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, стаття 3 Закону України

«Про оцінку впливу на довкілля», частина 3, п. 11, абзац 10 – «видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, передбачено у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде висновок з ОВД, на підставі якого підприємством будуть розроблені документи дозвільного характеру згідно вимог екологічного законодавства України та отримано дозвіл на виконання будівельних робіт згідно ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати д
Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА за адресою: 29000, м. Хмельницький, Хмельницька обл., вул. Свободи, 70, тел.: (0382) 618-509, електронна пошта: [email protected], контактна особа – Локазюк Ганна Ігорівна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)