Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність

Планованою діяльністю передбачається «Реконструкція скидного колектора та розчистка річки Плоскої з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки в м. Хмельницький. Коригування». Очистка річки передбачається в такій технологічній послідовності: підготовка території до будівництва, розчистка русла р.Плоскої, формування берегової лінії, благоустрій ділянки будівництва. Реконструкцію скидного дренажного колектора необхідно вести в такій послідовності: знесення зелених насаджень; зняття рослинного шару; риття траншей під колектор та котлованів під колодязі; організація і проведення водовідливу із траншеї; кріплення вертикальних стінок траншеї інвентарними щитами; влаштування основи під трубопровід; вкладання труб; монтаж блоків оглядових колодязів; гідроізоляція стінок колодязів; засипка піском, зворотна засипка ґрунтом з ущільненням; підключення до діючого дренажного колектора; ремонт і очистка існуючих оглядових колодязів на дренажному колекторі; промивка існуючого скидного колектора; відновлення твердого асфальтобетонного покриття; відновлення підпірних стінок; благоустрій ділянки: повернення рослинного шару на місце, планування і засів багаторічних трав.

2. Суб’єкт господарювання

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, код ЄДРПОУ 03356163 Юридична адреса : 29013, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул.Проскурівська,буд.1, тел./факс (0382) 65-76-76; 65-64-62

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації, поштова адреса: 29001, м. Хмельницький, вул.. Свободи, 70, E-mail: [email protected]. Телефон/факс (0382)61-85-09, 61-85-08, Контактна особа: Локазюк Ганна Ігорівна

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Управлінням Державної інспекції архітектури та містобудування.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) на адресу: Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації, поштова адреса: 29001, м. Хмельницький, вул.. Свободи, 70, E-mail: [email protected]. Телефон/факс (0382)61-85-09, 61-85-08, Контактна особа: Локазюк Ганна Ігорівна

Громадські слухання (перші) відбудуться _____________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться _______________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації, поштова адреса: 29001, м. Хмельницький, вул.. Свободи, 70, E-mail: [email protected]. Телефон/факс (0382)61-85-09, 61-85-08. Контактна особа: Локазюк Ганна Ігорівна

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації, поштова адреса: 29001, м. Хмельницький, вул.. Свободи, 70, E-mail: [email protected]. Телефон/факс (0382)61-85-09, 61-85-08. Контактна особа: Локазюк Ганна Ігорівна

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради за адресою: 29000, м. Хмільницький, вул. Кам’янецька, 74 Контактна особа – Луков О.В. , тел. (0382) 65-65-90, з 28 квітня 2022 року

2 Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради за адресрю: м. Хмельницький, вул.Проскурівська,буд.1, Контактна особа –Циб Т. М. , тел./факс (0382) 65-76-76; 65-64-62, з 28 квітня 2022 року