А  Н  А  Л  І  З регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради "Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому"

А  Н  А  Л  І  З

регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради

 

“Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому”

 

На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2004 року № 308» та інших актів законодавства України, підготовлено аналіз очікуваних результатів від впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому.

Назва регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради “Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому”.

Регуляторний орган – виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Розробник документа – управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – заступник начальника управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Контактні телефони: 79-55-25, 79-55-77.

 

1. Визначення проблеми.

 

Станом на сьогоднішній день, в м. Хмельницькому справляння плати за проїзд на автобусних маршрутах загального користування проводиться виключно у готівковій формі. Паралельно, на нових тролейбусах також використовуються валідатори та QR-коди.

Існуюча система оплати та контролю проїзду в міському пасажирському транспорті є застарілою та має багато недоліків: саме по собі використання паперових квитків не дає можливості проконтролювати реальний пасажиропотік на маршрутах громадського транспорту і відповідно - обіг готівкових коштів; призводить до погіршення рівня безпеки перевезення пасажирів громадським транспортом.

Очікується, що впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду забезпечить багато економічних переваг. Електронний облік пасажиропотоку на маршрутах громадського транспорту дозволить оцінити обіг коштів, а відповідно - оцінити обґрунтованість тарифів на перевезення та можливості оновлення автопарку перевізника. Окрім того, система забезпечить можливість зручної, швидкої оплати і контролю проїзду, а також зменшиться час затримки громадського транспорту на зупинках.

Проектом регуляторного акта передбачається впровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому (автобус, тролейбус) незалежно від форм власності, затвердження Порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у  м. Хмельницькому незалежно від форм власності та встановлення порядку визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги.

Мається на меті впровадження у міському громадському транспорті різних видів електронних квитків, які міститимуть різну кількість передплачених транспортних послуг. В салонах транспортних засобів планується встановлення спеціального обладнання – валідаторів, за допомогою яких буде проводитись оплата/реєстрація проїзду.

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради не приймав подібних рішень щодо регулювання питань безготівкової оплати проїзду. Діючі регуляторні акти з даного приводу відсутні.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Х

 

Держава

Х

 

Суб'єкти господарювання,

Х

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

-

 

 

Ринкові механізми не мають впливу на вирішення описаної проблеми.

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

 

Впровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому (автобус, тролейбус) незалежно від форм власності з метою використання новітніх технологій організації міських пасажирських перевезень.

Впорядкування обліку усіх пасажирів.

Посилення безпеку дорожнього руху.

Розвиток транспортної галузі.

Покращення якості надання транспортних послуг.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Відсутність нормативно-правового акта, який забезпечує створення умов для впровадження сучасних систем обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, унеможливить здійснення заходів по наближенню умов надання транспортних послуг до рівня європейських стандартів.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення відповідатиме вимогам чинного законодавства та врегулює питання щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому (автобус, тролейбус) незалежно від форм власності.

 

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного нормативного акта, є неприйнятими, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутні

Запровадження регулювання

Реалізація державної політики в частині автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у                           м. Хмельницькому.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутні

Запровадження регулювання

Прийняття рішення дасть змогу підвищити рівень якості надання послуг автобусом і тролейбусом, сприятиме використанню передового світового досвіду оплати проїзду.

Необхідність придбання (окрім пільгових категорій пасажирів) та поповнення електронних квитків.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

Х

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом суб’єктів господарювання, які братимуть участь у конкурсі з визначення особи, уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у           м. Хмельницькому.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Економія коштів для закупівлі додаткового обладнання (валідаторів).

Відсутні

Запровадження регулювання

Прийняття рішення дасть змогу дотримуватись сучасних вимог до технічного забезпечення транспортних засобів, що сприятиме зменшенню збитків підприємств, пов’язаних з наданням транспортних послуг міським пасажирським транспортом.

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів.

Залучення додаткових фінансових ресурсів для закупівлі нового обладнання (валідатори).

 

 

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

                             

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом суб’єктів господарювання, які братимуть участь у конкурсі з визначення особи, уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у           м. Хмельницькому.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Цілі регулювання не можуть бути досягнуті.

Запровадження регулювання

4

Прийняття рішення дасть змогу дотримуватись сучасних вимог до технічного оснащення міського пасажирського  транспорту, створить умови для виконання вимог чинного законодавства.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Відсутність необхідності залучення фінансових ресурсів для придбання нового обладнання (валідаторів).

-

Не вирішує проблеми.

Запровадження регулювання

Стабільна робота транспортної галузі. Покращення обслуговування.

Реалізація державної політики в частині впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у      м. Хмельницькому (автобус, тролейбус) незалежно від форм власності.

Додаткові витрати на придбання та встановлення спеціального обладнання (валідаторів), витрати пасажирів на придбання (окрім пільгових категорій) та поповнення електронних квитків.

Вказаний альтернативний спосіб забезпечує вирішення проблеми.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему.

Відсутній

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже вирішує проблемні питання:

1) буде створено умови для дотримання сучасних вимог до технічного оснащення міського пасажирського транспорту,

2) виконання вимог чинного законодавства;

3) забезпечення належного рівня обслуговування пасажирів.

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблематики, є прийняття регуляторного акта.

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, з метою впровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому, виносить на громадське обговорення питання затвердження Порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у  м. Хмельницькому незалежно від форм власності, Порядку проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому, складу конкурсного комітету з визначення особи, уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у           м. Хмельницькому та типової форми договору про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у                              м. Хмельницькому.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її виконавчі органи
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
_________________
_________________
_________________

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за
п’ять років, гривень

       
       

________

     

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

0

0

0

*Примітка: Витрати на адміністрування регулювання визначити неможливо у зв’язку із відсутністю інформації про кількість суб’єктів господарювання, які братимуть участь у конкурсі з визначення особи, уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

Показники результативності регуляторного акта будуть визначені шляхом аналізу статистичних даних щодо:

- кількості автобусів та тролейбусів, обладнаних засобами автоматизованої системи обліку оплати проїзду (валідатори);

- кількості мешканців, які користуються електронними квитками;

- кількості перевезених громадян (в т.ч. пільгових категорій).

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

 

Базове відстеження буде здійснено на протязі трьох місяців з дати набрання чинності рішення.

Повторне відстеження проводиться через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності цього рішення здійснюються один раз на три роки з дня набрання чинності.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані.

 

З повагою

 

заступник начальника управління                                                                                   С. Шепурев

транспорту та зв'язку

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua