А Н А Л І З регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про затвердження тарифу на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів на території міста Хмельницького»

А  Н  А  Л  І  З регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради

«Про затвердження тарифу на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів на території міста Хмельницького»

 

1. Визначення проблеми.

 

Станом на сьогоднішній день, в м. Хмельницькому існує проблема з паркуванням транспортних засобів, а саме: відсутність справляння плати за паркування транспортних засобів на відведених майданчиках для платного паркування по Львівському шосе та проспекту Миру, через що втрачаються надходження коштів до бюджету міської територіальної громади.

Проектом регуляторного акта передбачається затвердження тарифу на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів на території міста Хмельницького.

Очікується, що затвердження тарифу на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів на території міста Хмельницького, забезпечить багато економічних переваг, покращить культуру водіїв в частині паркування транспортних засобів, розвантажить деякі вулиці міста від хаотичного паркування, зменшить кількість заторів, полегшить роботу комунального транспорту з подальшим наповненням бюджету міської територіальної громади.

Основною метою є впровадження у місті Хмельницькому платного паркування транспортних засобів, різних видів оплати послуг за паркування транспортних засобів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Х

 

Держава

Х

 

Суб'єкти господарювання,

Х

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

 

X

Ринкові механізми не мають впливу на вирішення описаної проблеми, тому що проблему не можливо вирішити за допомогою інших регуляторних актів, вони не регулюють дане питання.

ІІ. Цілі державного регулювання.

Затвердження на території міста Хмельницького тарифу на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів, з метою встановлення актуального на момент прийняття тарифу на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів з подальшою організацією діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, використання новітніх технологій оплати вартості.

Покращення безпеки дорожнього руху.

Розвиток транспортної інфраструктури.

Покращення якості надання послуг з паркування.

Збільшення дохідної частини бюджету міської територіальної громади.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Відсутність нормативно-правового акта, який забезпечує створення умов для впровадження сучасних систем оплати вартості послуг з паркування транспортних засобів, обліку та контролю.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення відповідатиме вимогам чинного законодавства із наближенням умов надання послуг до рівня європейських стандартів.

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного нормативного акта, є неприйнятими, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутні надходження коштів від збору за місця для паркування транспортних засобів

Запровадження регулювання

Реалізація державної політики в частині встановлення тарифу вартості послуг з паркування.

Виділення коштів на благоустрій території, витрати на організацію та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Економія коштів для оплати послуг з паркування.

Відсутність свідомої можливості оплатити послуги з паркування.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення дасть змогу підвищити рівень якості надання послуг з паркування транспортних засобів, сприятиме використанню сучасних електронних систем.

Необхідність сплачувати кошти за користування майданчиками для платного паркування

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

1

0

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

0

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Економія коштів з бюджету міської територіальної громади для облаштування відведених майданчиків для платного паркування та функціональної діяльності оператора з організації та провадження діяльності із  забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування

Відсутність податкового наповнення бюджету міської територіальної громади.

Низький рівень розвитку паркувальної діяльності.

Хаотичне паркування, порушення Правил дорожнього руху, перевантаженість вулиць.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення дасть змогу дотримуватись сучасних вимог до технічного забезпечення місць для паркування транспортних засобів, що сприятиме зменшенню збитків підприємств, пов’язаних з наданням відповідних послуг.

Запровадження сучасних способів/сервісів оплати послуг.

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з паркування, покращення благоустрою міста.

Витрати пов’язані з організацією та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на відведених майданчиках для платного паркування

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

177967

377967

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

841104

3084048

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

1000

5000

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

10000

30000

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

9144

45720

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

959854

2239659

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

1999069

5782394

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

1999069

5782394

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

177967

50000

377967

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

841104

3084048

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

1000

0

1000

5000

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

0

0

0

0

*Примітка:Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду порахувати не можливо по причині відсутності накладених штрафних санкцій та усунення виявлених порушень.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

7000

3000

10000

50000

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

9144

9144

45720

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

959854

2239659

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Цілі регулювання не можуть бути досягнуті, оскільки, серед іншого, буде відсутній тариф на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування та контроль за оплатою вартості послуг з паркування.

Запровадження регулювання

3

Прийняття рішення дасть змогу встановити тариф на послуги з платного користування відведеними майданчиками для паркування,створить умови для запровадження сучасних способів оплати послуг.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Відсутність необхідності залучення додаткових фінансових ресурсів для облаштування майданчиків.

Збитки бюджету міської територіальної громади, які будуть пов’язані із неповноцінним функціонування відведених майданчиків для платного паркування.

Повна відсутність контролю оплати послуг з паркування.

Не вирішуватиме проблеми.

Запровадження регулювання

Стабільне функціонування відведених майданчиків для платного паркування. Покращення обслуговування жителів та гостей міста.

Реалізація державної політики в частині надання послуг з паркування.

Виділення коштів для облаштування потенційних місць для платного паркування.

Вказаний альтернативний спосіб забезпечуватиме поетапне вирішення проблеми.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже вирішує проблему.

Х

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже вирішує частину проблемних питань.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, що забезпечує розв’язання визначеної проблеми є встановлення тарифу на послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування, з подальшим впровадженням на території міста Хмельницького оплати вартості послуг з паркування.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її виконавчі органи
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
_________________
_________________

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

-

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

-

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за
п’ять років, гривень

       
       

________

     

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

-

-

-

*Примітка: Витрати на адміністрування регулювання передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання.

 

VІІ.Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

         Кількісні показники, які характеризують дію регуляторного акта:

Кількість відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів, обладнаних технічними пристроями, призначених для сплати вартості таких послуг.

Кількість громадян, які користуються послугами з платного паркування.

Сума коштів у бюджеті міської територіальної громади, отриманих від функціонування платних майданчиків для паркування.

Показники впроваджуваності:

А) Кількість майбутніх учасників, які будуть задіяні у процесі із забезпечення паркування транспортних засобів на відведених майданчиках для платного паркування.

Б) Кількість учасників, що не дотримуються норм передбачених регуляторним актом.

Показники інформованості:

А) Джерела інформації щодо прав та обов’язків усіх учасників проекту.

Б) Проінформованість щодо прав та обов’язків усіх учасників.

Показники передбачуваності:

А) Впевненість учасників проекту у його стабільній роботі.

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі) наведено у таблиці

Назва показника

Одиниця виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

1.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту.

 

 

од.

1

1

1

2.

Кількість скарг та зауважень по роботі.

%

15

2

2

3.

Кількість відведених майданчиків для платного паркування.

од.

2

4

6

4.

Кількість встановленого обладнання на відведених майданчиках для платного паркування.

 

од.

5

9

13

5.

Розмір коштів, що надійшли до бюджету міської територіальної громади за оплату послуг з паркування.

 

 

грн.

841104

1401840

1962576

*Примітка: рівень проінформованості суб’єктів щодо основних положень регуляторного акта становить 100% та є незмінним протягом вимірювального періоду.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження буде здійснено на протязі трьох місяців з дати набрання чинності рішення.

Повторне відстеження проводиться через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності цього рішення здійснюються один раз на три роки з дня набрання чинності.

Метод проведення відстеження результативності - статистичний.

Вид даних - статистична інформація, наявна в комунальному підприємстві по організації роботи міського пасажирського транспорту.

Цільові групи осіб на яких розповсюджується дія регуляторного акту - жителі та гості міста Хмельницького, суб’єкти господарювання.

 

 

 

 

Директор комунального підприємства

по організації роботи міського

пасажирського транспорту                                                                   В. КОГУТ

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]