ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ у м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Організатор: Хмельницька  міська рада.

Лот № 1: продаж права оренди, терміном на 3 роки, на земельну ділянку несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: м. Хмельницький,
вул. Госпітальна, 2/1 (в межах населеного пункту); кадастровий номер - 6810100000:05:004:0065; площа  0,4847 га; цільове призначення – 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; функціональне використання – під будівництво об’єкту виробничого призначення. Стартовий розмір річної орендної плати становить 138 089,40 грн. без ПДВ.

Лот №2: продаж права оренди, терміном на 3 роки, на земельну ділянку несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: м.Хмельницький,
прв. Геологів, 8/1 (в межах населеного пункту); кадастровий номер - 6810100000:10:001:0374; площа  0,7222 га; цільове призначення 03.15 - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; Категорія земель –– землі житлової та громадської забудови; функціональне використання – під будівництво об’єкту комерційного призначення (автотехобслуговування, оптова торгівля та складське господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, ринкова інфраструктура, дослідження та розробки). Стартовий розмір річної орендної плати становить 153 233,60 грн. без ПДВ

Лот №3: продаж права оренди, терміном на 3 роки, на земельну ділянку несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: м.Хмельницький,
прз. Козловського, 6/1 (в межах населеного пункту); кадастровий номер - 6810100000:10:001:0375; площа  2,2400 га; цільове призначення 03.15 - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; Категорія земель  - землі  житлової та громадської забудови; функціональне використання – під будівництво об’єкту комерційного призначення (автотехобслуговування, оптова торгівля та складське господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, ринкова інфраструктура, дослідження та розробки). Стартовий розмір річної орендної плати становить 475 274,64 грн. без ПДВ;

Лот №4: продаж права оренди, терміном на 3 роки, на земельну ділянку несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: м. Хмельницький,
вул. Чорновола, 129/1 (в межах населеного пункту); кадастровий номер - 6810100000:24:001:0036; площа 0,4 га; цільове призначення 03.15 - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; Категорія земель  - землі  житлової та громадської забудови; функціональне використання – під будівництво об’єкту комерційного призначення (автотехобслуговування, оптова торгівля та складське господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, ринкова інфраструктура, дослідження та розробки). Стартовий розмір річної орендної плати становить 160 021,20 грн. без ПДВ;

Лот №5: продаж права оренди, терміном на 3 роки, на земельну ділянку несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: м. Хмельницький,
вул. Трудова, 5/3-В (в межах населеного пункту); кадастровий номер - 6810100000:18:003:0079; площа 0,1750 га; цільове призначення 03.07 - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; Категорія земель - землі  житлової та громадської забудови; функціональне використання – під будівництво закладів торгівлі, обслуговування та громадського харчування. Стартовий розмір річної орендної плати становить
204 300,40 грн. без ПДВ.

Лот №6: продаж права оренди, терміном на 5 років, на земельну ділянку несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: м. Хмельницький,
вул. Курчатова, 118/4-А (в межах населеного пункту); кадастровий номер - 6810100000:15:001:0172; площа 0,1487 га; цільове призначення 12.11 - для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу; Категорія земель - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; функціональне використання – під автостоянку. Стартовий розмір річної орендної плати становить
88 226,80 грн. без ПДВ.

Лот №7: продаж права оренди, терміном на 3 роки, на земельну ділянку несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 13/5В (в межах населеного пункту); кадастровий номер - 6810100000:29:002:0506; площа 0,33 га; цільове призначення 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; Категорія земель - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; функціональне використання – під будівництво об’єкту виробничого призначення. Стартовий розмір річної орендної плати становить 84 545,01 грн. без ПДВ.

Лот №8: продаж права оренди, терміном на 3 роки, на земельну ділянку несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: м. Хмельницький,
вул. Курчатова, 122/2-Г (в межах населеного пункту); кадастровий номер - 6810100000:15:001:0156; площа 0,055 га; цільове призначення 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; Категорія земель - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; функціональне використання – під будівництво  виробничо-складських приміщень. Стартовий розмір річної орендної плати становить 15 218,69 грн. без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження: Формування забудови вести в ув'язці із існуючою забудовою згідно плану зонування з урахуванням дозволених та переважних видів забудови. Земельну ділянку використовувати виключно за цільовим призначенням. Будівництво на ділянці здійснювати після отримання відповідного дозволу. Надавати доступ відповідним службам для ремонту лінійних інженерних мереж та ліній електропередач. Дотримуватись вимог природоохоронного законодавства.

         Порядок оформлення результатів торгів, умови договору оренди, купівлі-продажу, які укладаються на земельних торгах:

         1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом та затверджується Організатором земельних торгів.

         2. Договір оренди земельної ділянки між Хмельницькою міської радою та Переможцем торгів укласти безпосередньо в день проведення торгів.

         3. Ціну продажу лоту, сплатити переможцю торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

         5. Ціна продажу відповідного лота не є орендною платою за перший рік оренди  земельної ділянки.

         6. Розмір орендної плати за землю за перший рік оренди має дорівнювати ціні продажу відповідного лота.

         7. Розмір орендної плати за землю обов’язково індексується, у випадках, передбачених законодавством.

         8. Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, які передані в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.

         Переможець земельних торгів (аукціону) зобов'язується взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького в порядку передбаченому чинним законодавством та згідно рішення двадцять другої сесії  Хмельницької міської ради № 23 від 17.12.2008 із внесеними змінами та доповненнями.

         Право користування земельною ділянкою, набуте за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку  визначеному законом.

         Ціна продажу земельної ділянки, ціна продажу відповідного лота (ціна продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки), плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору

         Винагорода виконавця земельних торгів у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот, сплачує переможець земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня проведення аукціону на наступні реквізити: р/р26002000011835 у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ Банк», МФО 300614, ЄДРПОУ ТБ «Подільська» 32452151.

         Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів,  укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору, виплати винагороди виконавця земельних торгів гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, сам покупець до наступних торгів не допускається.

Місце і час проведення земельних торгів: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану (Театральна),10, торговий зал товарної біржі «Подільська». Земельні торги призначено на
10 грудня 2019 р. Початок земельних торгів о 11.00. год.

Реєстрація учасників торгів: 10 грудня 2019р. з 8.00 год. до 10.40 год. за адресою:
вул. Героїв Майдану (Театральна), 10, м. Хмельницький, товарна біржа «Подільська».

Розмір реєстраційного внеску: 1003,05 грн. (одна тисяча три грн. 05 коп.) без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 5% без ПДВ від стартової ціни продажу лоту (стартового річного розміру орендної плати);

Порядок сплати реєстраційного та гарантійного внесків:

- реєстраційний внесок сплачується  за реєстрацію кожної заяви на р/ р/р 2600001258208 у ПАТ "Кредобанк", МФО 325365,  ЄДРПОУ ТБ «Подільська» 32452151

- гарантійний внесок сплачується для подачі кожної заяви на р/р26002000011835 у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ Банк», МФО 300614, ЄДРПОУ ТБ «Подільська» 32452151.

Виконавець земельних торгів: – Товарна біржа  «Подільська», 29000 м. Хмельницький
вул. Героїв Майдану (Театральна), 10.

Особа, яка бажає взяти участь земельних торгах у формі аукціону до 4 грудня 2019р. включно оформляє та подає заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами, а також з документами, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків, Виконавцю торгів – Товарна біржа  «Подільська»,  29000 м. Хмельницький вул. Героїв Майдану (Театральна), 10 т. ( 0382) 65-05-13, 70-20-73, 70-22-10, 70-22-11 ,т./факс  (0382) 795-801 , час роботи 9.00-18.00год Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 09.00. год. до 17.00. год.

             З питань детального ознайомлення з технічною документацією на земельні ділянки, додаткового ознайомлення з містобудівними умовами і обмеженнями забудови земельних ділянок, звертатись: Товарна біржа  «Подільська»,  29000 м. Хмельницький вул. Героїв Майдану (Театральна), 10 т. (0382) 65-05-13, 70-20-73, 70-22-10, 70-22-11, т./факс  (0382) 795-801 , час роботи 9.00-18.00год. 

 Ознайомитись з проектом Договору оренди земельної ділянки, що пропонується укласти на торгах, містобудівними умовами і обмеженнями забудови земельної  ділянки можна також на сайті Виконавця за адресою:  birzha.km.ua.

   

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ,

що пропонується укласти за результатами проведених земельних торгів

 

“___” ___________ 20__ р.                                                                             м. Хмельницький
 
Хмельницька міська рада в особі __________________________________, який діє на підставі ________________________________________, надалі “Орендодавець”, з одного боку, та _________________________________, в особі директора ________________________, який діє на підставі статуту, надалі “Орендар”, з другого боку, уклали цей договір про нижче наведене:
Предмет договору
1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельні ділянки (земельну ділянку) на підставі рішення _____________________________, Протоколу земельних торгів №___ від «___» ____2019, із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови з кадастровим номером (кадастровими номерами) 6810100000:_______________, яка розташована (які розташовані ) в 

 м. Хмельницькому, по вул. ___________________.
Об'єкт оренди
2. В оренду передаються (передається) земельні ділянки (земельна ділянка) загальною площею __________м2.
3. На земельних ділянках (земельній ділянці) розміщені об’єкти нерухомого майна _______.
4. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається (передаються) в оренду разом з-.
5. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок (земельної ділянки), кадастровий номер 6810100000:_______________, на дату укладення договору становить __________________________.
6. Земельні ділянки (земельна ділянка), які передається (які передаються) в оренду, не мають недоліків, що можуть перешкоджати їх (її) ефективному використанню.  
7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини – відсутні.
Строк дії договору
8. Договір укладено на 3 (три) роки до _________ р. Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не раніше ніж за 60 днів та не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.
Орендна плата
9. Орендна  плата  вноситься  орендарем  у  грошовій формі відповідно ст. 22 ЗУ „Про оренду землі” та розмірі ___________ грн. (____________ грн. _____коп.) в рік, _____________ на рахунок:

Одержувач: №33211815022002, МФО 899998, ЄДРПОУ  38045529, код платежу 18010900,одержувач: УК у м. Хмельницькому /м. Хмельницький/. –фіз

Одержувач: №33214812022002, МФО 899998, ЄДРПОУ 38045529, код платежу 18010600, одержувач:  УК у м. Хмельницькому /м. Хмельницький/. – юр.

Ціна продажу відповідного лота не є орендною платою за перший рік оренди земельної ділянки та має бути сплачена на  рахунок:

Одержувач: УК у м.Хмельницькому /м.Хмельницький/ код пла­те­жу 33010200, ЄДРПО 38045529, банк одержувача ГУДКСУ у Хмельницькій області; МФО 815013, р/р31511942700002, призначення платежу – продаж права на земельну ділянку.

Розмір орендної плати за землю за перший рік оренди дорівнює ціні продажу відповідного лота.

         10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки (земельну ділянку) державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх (її) цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.
11. Орендна плата за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, набуті в оренду за результатами земельних торгів вноситься у такі строки:

- за перший рік – не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди;

- починаючи з наступного року - протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12. -.
13. Розмір орендної плати переглядається у разі:
- зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
- погіршення стану орендованих земельних ділянок (орендованої земельної ділянки) не з вини орендаря, що підтверджено документами;
- зміни нормативної грошової оцінки земельних ділянок (земельної ділянки) державної та комунальної власності;
- в інших випадках, передбачених законом.
Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, які передані в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.
14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі 0,5 % від несплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на період, за який нараховується пеня відповідно до діючого законодавства.
У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:
- у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;
- справляється пеня у розмірі 0,5 % від несплаченої суми за кожний день прострочення.
Умови використання земельних ділянок (земельної ділянки)
15. Земельні ділянки (земельна ділянка) передаються (передається) в оренду ___________________________________________.
16. Цільове призначення земельних ділянок (земельних ділянок) згідно КВЦПЗ – _____________________________________________, категорія земель – _________________________________
 17. Умови збереження стану об'єкта оренди – не погіршуючи корисних властивостей ділянки.
Умови повернення земельних ділянок (земельної ділянки)
21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельні ділянки (земельну ділянку) у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав їх (її) в оренду.
Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованих земельних ділянок (орендованої земельної ділянки), пов'язаних із зміною їх  (її) стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.
У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284.
22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованих земельних ділянок (орендованої земельної ділянки), які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цим  ділянкам (цій ділянці), не підлягають відшкодуванню.
23. Поліпшення стану земельних ділянок (земельної ділянки), проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню.
24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.
Збитками вважаються:
- фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
- доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.
25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.
Обмеження (обтяження) щодо використання земельних ділянок (земельної ділянки)
         26. На орендовані земельні ділянки (орендовану земельну ділянку) встановлено обмеження використовувати земельну ділянку згідно цільового призначення, зміну цільового призначення земельної ділянки проводити на підставі рішення органу місцевого самоврядування відповідно до проекту її відведення, будівництво на ділянці здійснювати після отримання відповідного дозволу, надавати доступ відповідним службам для ремонту лінійних інженерних мереж та ліній електропередач, ділянку використовувати за умовами дотримання вимог природоохоронного законодавства.
27. Передача в оренду земельних ділянок (земельної ділянки) не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.
Інші права та обов'язки сторін
28. Права орендодавця.

Орендодавець має право вимагати від орендаря :

- використання земельних ділянок (земельної ділянки) за їх (її) цільовим призначенням;

- додержання екологічної безпеки землекористування, збереження родючості грунтів, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, місцевих правил забудови;

- своєчасного внесення орендної плати;

- дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються.

29. Обов'язки орендодавця:

- передати земельні ділянки (земельну ділянку) у стані, який відповідає умовам договору, та придатну для використання за цільовим призначенням;

- не вчиняти дій, які перешкоджали б орендареві користуватися даними земельними ділянками (даною земельною ділянкою).

30. Права орендаря:

- самостійно визначати напрями своєї господарської діяльності, з дотриманням умов договору оренди землі;

- за письмовою згодою орендодавця зводити у встановленому законодавством порядку житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

- одержувати доходи;

- до використання земельних ділянок (земельної ділянки) орендар має право приступати тільки після державної реєстрації права оренди земельних ділянок (земельної ділянки) та визначення їх (її) меж в натурі.

31. Обов'язки орендаря:
- виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

- додержуватись режиму використання земель відповідно до цільового призначення;

- допускати відповідні служби для поточної профілактики інженерних мереж;

- у п’ятиденний строк після підписання сторонами договору оренди земельних ділянок (земельної ділянки) надати копію договору відповідному органу доходів і зборів.

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини
32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар.
 
Страхування об'єкта оренди
33. Згідно з цим договором об'єкт оренди підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.
34. Страхування об'єкта оренди здійснюється за рахунок орендаря. 
35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.
 
Зміна умов договору і припинення його дії
36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.
37. Дія договору припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- придбання орендарем земельних ділянок (земельних ділянок) у власність;
- викупу земельних ділянок (земельної ділянки) для суспільних потреб або примусового відчуження земельних ділянок (земельної ділянки) з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
- ліквідації юридичної особи-орендаря.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
- взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованих земельних ділянок (земельної ділянки), яке істотно перешкоджає їх (її) використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
39. Розірвання договору оренди землі (земельних ділянок) в односторонньому порядку не допускається.
40. Перехід права власності на орендовані земельні ділянки до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору.
 
Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору
41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
42. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
 
Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельних ділянок (земельної ділянки)
43. Передача у заставу та внесення до статутного фонду права оренди даних земельних ділянок (земельної ділянки) забороняється.
 
Інші умови передачі земельних ділянок в оренду (земельної ділянки)
44. Інші умови передачі земельних ділянок (земельної ділянки) в оренду:
- не порушувати права власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок, використовувати земельні ділянки згідно цільового призначення та виконання вимог чинного законодавства, надавати доступ відповідним службам до інженерних мереж;
- неукладення договору пайової участі у порядку та строки, визначені Порядком участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, затвердженим рішенням 22-ої сесії міської ради № 23 від 17.12.2008 р., є підставою для проведення обов’язкового нового розрахунку орендної плати за оренду землі із обов’язковим застосуванням коефіцієнту 12; 
- неукладання договору пайової участі у порядку та строки, визначені Порядком участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, затвердженим рішенням 22-ої сесії міської ради № 23 від 17.12.2008 р., є підставою для проведення обов’язкового нового розрахунку розміру пайової участі належного замовником до оплати із обов’язковим застосуванням відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта  містобудування у розмірі: 4 % - для житлових будинків, 10 % - для нежитлових будівель і споруд;
- у разі неукладання договору пайової участі у порядку та строки, визначені Порядком участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, затвердженим рішенням 22-ої сесії міської ради № 23 від 17.12.2008 р., строк дії договору  оренди землі може бути продовжений не більше ніж на три місяці із застосуванням відсотку від нормативної грошової оцінки, що враховується для розрахунку річної орендної плати за землю, у розмірі 12 %.
 
Прикінцеві положення
45. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, то такий договір є укладеним з моменту нотаріального посвідчення. 
Право оренди земельних ділянок (земельної ділянки) підлягає державній реєстрації відповідно до закону.
Цей договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря.
За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.
Невід’ємними частинами договору є:
- розрахунок розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності;
- витяги (довідки) з нормативної грошової оцінки земельних ділянок (земельної ділянки);
- плани або схеми земельних ділянок (земельної ділянки);
- кадастрові плани земельних ділянок (земельної ділянки) з відображенням обмежень (обтяжень) у їх (її) використанні та встановлених земельних сервітутів;
- витяги з рішення Хмельницької міської ради;
- акти визначення меж земельних ділянок (земельної ділянки) в натурі (на місцевості);
- акт приймання-передачі земельних ділянок (земельної ділянки).
 
Реквізити сторін

Орендодавець

Хмельницька міська рада,

29000, м. Хмельницький,

вул. Гагаріна, 3.

 

Орендар

 

 

 
Підписи сторін

Орендодавець                                                              Орендар

М.П.                     

Міський голова                                                            

 

________________________ О. Симчишин              ________________________

 
“___” _______________ 20__ р.