Аналіз впливу регуляторного акту — проекту рішення Хмельницької міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького» у новій редакції

Аналіз впливу регуляторного акту — проекту рішення Хмельницької міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького» у новій редакції

Аналіз впливу регуляторного акту

 

  Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно до вимог, встановлених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» та з метою покращення благоустрою міської території.

 

          І. Визначення проблеми

 

Діючі Правила благоустрою території міста Хмельницький діють з 2009 року. Існуючі норми Правил не забезпечують утримання належного прибирання території міста та  утримання об’єктів та елементів благоустрою. Найбільш проблемним питанням є вивезення твердих побутових відходів, санітарна очистка міста, самовільні порушення об’єктів благоустрою, самовільне встановлення тимчасових споруд і гаражів та утримання зелених насаджень.

Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян міста, не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження елементів благоустрою.

За час дії Правил змінилася законодавча база регулювання конфліктів, спірних питань учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювати права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, затвердивши Правила у новій редакції.

 

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

 

 

II. Цілі регулювання

 

Метою запропонованого регуляторного акту є встановлення законодавчо учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, а також забезпечення діяльності підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно – гігієнічним нормам та правилам.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

У такому випадку можливе порушення прав і законних інтересів інших суб’єктів у сфері благоустрою міста. Це приведе до загострення проблеми.

 

 

Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького» у новій редакції

Даний регуляторний акт встановлює порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою міста Хмельницький, регулює права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території міста. Також запропонований регуляторний акт покладає обов’язковість виконання його положень всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, що знаходяться на території міста Хмельницького.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

відсутність регулювання

Відсутні

У разі відсутності регулювання вимог правил благоустрою не будуть виконані повноваження органу місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з покращення стану благоустрою території міста.

 

 

 

Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького» у новій редакції

Упорядкування  відносин між суб'єктами у сфері благоустрою відповідно до державних норм, стандартів і правил щодо питань благоустрою.

Відсутні

 

Оцінка впливу на інтереси громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

відсутні

відсутні

 

 

 

Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького» у новій редакції

Очевидні, покращення санітарного  стану міста, відкритість та доступність  для громадян інформації про благоустрій населених пунктів, покращення зовнішнього благоустрою міста, естетичного вигляду об'єктів благоустрою (вулиць, скверів, площ, зупинок громадського транспорту тощо).

 

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2767

124

2641

2153

7685

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

36,00

1,61

34,37

28,02

Х

*За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області за 2017 рік

 

Вид альтернативи

               Вигоди

 

 

 Витрати

 

Відсутність регулювання

               відсутні

                     

 

відсутні

 

 

 

 

 

 

 

Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького» у новій редакції

наявність документу, що регламентує основні вимоги щодо організації виконання робіт з благоустрою міста; гарантовані та рівні можливості.

витрати на утримання в належному санітарному стані територій власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень

та інших об'єктів благоустрою.

 

 

 

               

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Відсутність регулювання

        1

Проблема продовжує існувати

 

 

 

Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького» у новій редакції

        3

Усі важливі аспекти проблеми будуть врегульовані

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького» у новій редакції

Покращення санітарного  стану міста.

відсутні

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть.

Відсутність регулювання

відсутні

 

Відсутній порядок врегулювання інтересів сторін – суб’єктів благоустрою, можливі штрафні санкції за порушення законодавства.

Проблема продовжує існувати.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива № 1

У випадку залишення існуючої ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

-

Не забезпечить досягнення мети.

Альтернатива № 2

При прийнятті проекту регуляторного акту для органу місцевого самоврядування вигода полягає в упорядкуванні  відносин між суб'єктами у сфері благоустрою відповідно до державних норм, стандартів і правил щодо питань благоустрою.

 

Громадяни отримують покращення санітарного  стану міста, відкритість та доступність  для громадян інформації про благоустрій населених пунктів, покращення зовнішнього благоустрою міста, естетичного вигляду об'єктів благоустрою (вулиць, скверів, площ, зупинок громадського транспорту тощо).

 

Суб'єкти господарювання отримають документ, що регламентує основні вимоги щодо організації виконання робіт з благоустрою міста; гарантовані та рівні можливості

Витрати відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на утримання в належному санітарному стані територій власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень

та інших об'єктів благоустрою.

Проблема вирішена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема вирішена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема вирішена.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

1

2

3

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення мети.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акту у разі залишення ситуації без змін відсутні.

Альтернатива № 2

Встановлена мета, а саме: забезпечення діяльності підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно – гігієнічним нормам та правилам.

До зовнішніх чинників, що можуть вплинути на дію регуляторного акту, належать зміна законодавства та форс-мажорні природні явища.

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонуємо прийняти рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького» у новій редакції.

Основною метою прийняття регуляторного акту є забезпечення більш ефективних умов покращення благоустрою території міста Хмельницького.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

- покращення якості нормативної бази, що регулює забезпечення дотримання вимог Правил благоустрою;

- забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Для виконання вимог регуляторного акту додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 62,39 %.
Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії пропонується не обмежувати в часі.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначені наступні показники результативності:

- кількість складених протоколів щодо порушення вимог регуляторного акту;

- кількість виданих дозволів на планові порушення об’єктів благоустрою;

- кількість виданих дозволів на аварійні порушення об’єктів благоустрою.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

  1. Базове відстеження результативності проводиться через три місяці після прийняття регуляторного акту.
  2. Повторне відстеження результативності проводиться через рік після прийняття регуляторного акту.
  3. Відстеження результативності проводиться статистичним методами.
  4. Види даних: статистична інформація, наявна в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм міста.
  5. Цільова група: суб’єкти малого та середнього бізнесу – фізичні особи – підприємці , юридичні особи, мешканці міста.

 

 

Начальник управління

з питань екології та контролю за благоустроєм міста О. Луков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період оприлюднення регуляторного акту.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі з суб'єктами малого підприємництва

35

Прогнозований вплив оцінено  позитивно.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4794 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 2641 (одиниць) та мікропідприємництва 2153 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 62,39 (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

-

Х

-

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

-

-

8

Сумарно, гривень

-

Х

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
(Витрати часу на пошук інформації (час на отримання інформації щодо подачі заяви та пакету документів (1 год.) х на вартість часу суб’єкта господарювання – 1,0 год. х 25,13 грн. (розмір погодинної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2019 р.)

1 година

25,13  грн.

 

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
(витрати на організацію внутрішніх для суб’єктів господарювання процедур упровадження вимог регулювання – 8 год. х 25,13 грн. = 201,04 грн.)

1 робочий день

201,04 грн.

 

 

 

-

-

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

 

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

226,17 грн.

Х

-

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4794

-

-

16

Сумарно, гривень

1084258,98

Х

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

 Хмельницької міської ради

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Інформування суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

29,64 грн.

(98,8 грн./год. середня заробітна плата працівника відповідного органу державної влади 2018 року – 14135 грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

4794

142094,16 грн.(вартість часу працівника х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Опрацювання наданих документів суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання,

0,4 год.

39,52

1

4794

189458,9 грн.

3. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

4. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

331553,06

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

3. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

грн.

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання

1084258,98

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1084258,98

Х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

331553,06

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2500071,02

Х

 

 

Начальник управління

з питань екології та контролю за благоустроєм міста О. Луков

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua