Аналіз впливу  регуляторного акта "Проєкт рішення  Хмельницької міської ради  «Про  затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльнос

 

 Аналіз впливу  регуляторного акта

 

Проєкт рішення  Хмельницької міської ради  «Про  затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького».

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно до вимог встановлених законами України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики», «Про благоустрій населених пунктів»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про природно-заповідний фонд України», враховуючи Правила благоустрою території міста Хмельницького, затверджені  рішенням двадцять четвертої сесії міської ради від 08.04.2009 р. №7 із змінами і доповненнями, на виконання рішення тридцять дев’ятої сесії Хмельницької міської ради від  04.03.2020 № 11, з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і скверах міста Хмельницького.

 

І. Визначення проблеми

 

Міською владою протягом кількох попередніх  років, з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд на території міста,  було прийнято ряд рішень, зокрема, від 22.03.2017 № 30 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького», від 21.09.2016 № 55 «Про затвердження порядку демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій  і внесення змін і доповнень до Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 25.06.2014 №71, із внесеними змінами рішенням міської ради від 24.12.2014 №22».

Потребує вирішення питання впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького. Для цього пропонується  розробити та затвердити комплексні схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у відповідних зонах парків ім. М.К. Чекмана, дендропарку «Поділля» та при наявності потреби і інших парках і скверах міста Хмельницького,   архітипи тимчасових споруд, Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і скверах м. Хмельницького, який передбачатиме, що право на розміщення тимчасових споруд у парках і скверах м. Хмельницького виборюватиметься на конкурсних умовах з використанням  електронної торгової системи РroZorro.Продажі. 

          Також, до міської влади надходять звернення від суб’єктів підприємницької діяльності щодо надання можливості розміщення об'єктів торгівлі на територіях парків та скверів міста.

      У зв’язку із необхідністю впорядкування розміщення об'єктів торгівлі, створення прозорих умов для ведення підприємницької діяльності, забезпечення надходження плати за розміщення тимчасових споруд до міського бюджету, виникла потреба у розробці та затвердженні даного проєкту регуляторного акта.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування 

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, діючих регуляторних актів, оскільки  необхідно затвердити комплексні схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  у відповідних зонах парків і скверів міста, архітипи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, які будуть розміщуватися у відповідних парках і  скверах м. Хмельницького, Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і скверах м. Хмельницького. 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

            

            Цілями регуляторного акта є:

- впровадження чіткого  прозорого механізму розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах  м. Хмельницького із застосуваннням  системи електронних торгів ProZorro.Продажі; 

-  впорядкування та збільшення надходження коштів  за розміщення тимчасових споруд до міського бюджету, 

- збільшення  кількості робочих місць для суб’єктів малого підприємництва ;

- покращення якості  обслуговування відвідувачів парків і скверів міста.

 

 ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

(далі-Альтернатива 1)

Залишити ситуацію без змін. Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Господарська діяльність без погодження владою місць розміщення об’єктів торгівлі за відсутності регулювання розміщення тимчасових споруд  може призвести до виникнення загрози здоров’ю і життю  хмельничан, відвідувачів парку та до погіршення благоустрою територіх раків і скверів міста.

Прийняття рішення «Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького».

 (далі-Альтернатива 2)

Запропонований регуляторний акт  приведе до упорядкування та збільшення робочих місць для суб’єктів малого бізнесу, запровадження прозорого механізму розміщення об’єктів торгівлі через впровадження електронних торгів на право розміщення тимчасових споруд  у парках і скверах м. Хмельницького та дозволить балансоутримувачам збільшити надходження  коштів в бюджет міста.

 

 

 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтереси  органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Запровадження  чіткого механізму справляння коштів, які  надходять  до міського бюджету за розміщення тимчасових споруд на території парків і скверів міста.

Впорядкування відносин між суб’єктами господарювання та балансоутримувачами парків і скверів.

Впровадження проєкту рішення не потребує виділення коштів з міського бюджету 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутні

Запровадження регулювання

Покращення якості відпочинку і торгівельного обслуговування відвідувачів парків і скверів міста, розширення форм дозвілля, убезпечення  здоров’я відвідувачів парків і скверів міста

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

50

 

50

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100%

 

 

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні, збільшується ймовірність застосування мір адміністративного впливу за порушення законодавства з питань містобудування та у сфері торгівлі

Діяльність суб’єктів господарювання буде незаконною та загрожуватиме життю та здоров’ю хмельничан, а також погіршить благоустрій  території міста.

Альтернатива 2

Впровадження рівноцінної конкуренції та можливості розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності через проведення електронних торгів на право розміщення відповідно комплексної схеми розміщення об'єктів у визначених зонах парків і  скверів міста. 

Створення  нових робочих місць.

Витрати, пов’язані з оплатою пайової участі  в утриманні об’єкту благоустрою.

Витрати пов’язані  з виготовленням тимчасових споруд у відповідності визначених архітипів

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності   (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Не вирішується питання правового регулювання розміщення об’єктів торгівлі.

 Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

3

Забезпечення  отримання якісного торговельного обслуговування, населення міста в об’єктах  торгівлі на території парків і скверів міста.

Створення нових робочих місць суб’єктами господарювання .

Збільшення надходжень до міського бюджету.

Усі важливі аспекти проблеми будуть врегульовані.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Негативні наслідки для всіх учасників

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2 

Інтереси громадян: покращення якості відпочинку і торгівельного обслуговування, убезпечення здоров’я відвідувачів парків і скверів міста, розширення форм дозвілля. 

Органи місцевого самоврядування:

Прозорий   механізм розміщення тимчасових споруд на території парків і скверів міста. 

Збільшення надходжень  до міського бюджету за розміщення тимчасових споруд на території парків і скверів міста.

Упорядкування відносин між суб’єктами господарювання та балансоутримувачами парків і скверів.

Суб’єкти господарювання : 

Впровадження рівноцінної конкуренції та можливості розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності через проведення електронних торгів на право розміщення відповідно комплексної схеми розміщення об'єктів у визначених зонах парків і  скверів міста. 

Створення  нових робочих місць.

 

Інтереси громадян : витрати відсутні.

Органи місцевого самоврядування: впровадження проєкту  не потребує виділення коштів з міського бюджету. 

Суб’єкти господарювання : 

Витрати, пов’язані з оплатою пайової участі  в утриманні об’єкту благоустрою.

Витрати пов’язані  з виготовленням тимчасових споруд у відповідності затверджених архітипів.

Усі  важливі аспекти проблеми буде врегульовано

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не забезпечується досягнення 

Зовнішні чинник на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Альтернатива 2

Впорядкування  розміщення об’єктів  торгівлі у визначених зонах парків і  скверів міста. 

Створення  нових робочих місць.

Залучення  коштів до міського бюджету.

Надання якісних послуг відвідувачам.

До зовнішніх чинників, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, належать зміни законодавства

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження чіткого прозорого механізму розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах  м. Хмельницького із застосуваннням  системи електронних торгів ProZorro.Продажі, врегулює  відносини між органом місцевого самоврядування та суб’єктами  господарювання, пов’язані з отриманням прав на розміщення тимчасових споруд на території парків і скверів міста .

Проєктом регуляторного акта передбачено затвердити комплексні схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у відповідних парках і скверах   м. Хмельницького, архітипи тимчасових споруд, що створить рівноцінні умови для конкуренції та можливість зайти новим суб’єктам господарювання в сфері торгівельної діяльності  для реалізації можливості здійснювати господарську діяльність в тимчасових спорудах на території парків і скверів міста.

Зі сторони міської влади для реалізації вимог регуляторного акта необхідно забезпечити інформування  суб’єктів господарювання міста з основними його положеннями, шляхом розміщення інформації на веб-сайт міської ради,  в засобах масової інформації. 

        Таким чином, впровадження регуляторного акта  забезпечить впорядкування та збільшення надходження коштів  за розміщення тимчасових споруд до міського бюджету,  збільшення кількості робочих місць для суб’єктів малого підприємництва, створить рівноціннні конкурентні умови для суб’єктів господарювання, забезпечить  покращення якості обслуговування відвідувачів парків і скверів міста.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта

Для виконання вимог регуляторного акта додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості  суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-Тест) додається.  

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії  регуляторного акта  - до прийняття нового рішення або внесення змін в прийняте рішення .

 

VІІІ. Визначення  показників результативності  дії  регуляторного акта.

Результативність буде відстежуватися шляхом проведення аналізу за наступними кількісними та якісними показниками:

-    покращення торговельного обслуговування населення;

- створення рівних конкурентних умов для провадження підприємницької діяльності;

- кількість укладених договорів між суб’єктами  господарювання та балансоутримувачами;

-  кількість коштів, які надійшли за укладеними договорами до місцевого бюджету від переможців торгів;

-  кількість учасників, які прийматимуть участь в електронних торгах;

-  кількість суб’єктів господарювання , на яких поширюється дія акта;

-   час, що витрачає суб’єкт господарювання , пов'язаний з виконання вимог рішення;

- рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

 

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних, отриманих від балансоутримувачів парків і скверів міста, управління адміністративних послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання ним чинності, оскільки для цього використовується статистичний метод відстеження. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані.

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період оприлюднення регуляторного акта  :

Порядковий  номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Наради  з обговорення проекту регуляторного акту. 

Робочі зустрічі  з суб’єктами  малого 

підприємництва

14

 

8

Прогнозований вплив оцінено позитивно

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро-та малі):

Кількість суб’єктів  малого підприємництва, на яких поширюється регулювання :                            50 (одиниць), у тому числі мікро підприємництва 50 (одиниць); 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання: 

Витрати на одного суб'єкта господарювання малого  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

4

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

5

Інше (витрати на подачу заяви та пакету документів для укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, гривень

-

-

6

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5), гривень

-

-

7

Кількість суб'єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

8

Сумарні витрати суб'єктів господарювання малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 6 х рядок 7), гривень

-

-

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

        Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 50 осіб. Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (мінімальна  заробітна плата 4723,0) у погодинному розмірі 4723,0/160 =29,52 грн /год.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: 

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночну кількість форм

(0,1 годин Х 29,52 грн. = 2,95)

2,95 грн.

0,0

0,0

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,0

0,0

0,0 

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання документів)

Не потребує звітності.

0,0

0,0

0,0 

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х оціночну кількість перевірок 

0,0

0,0

0,0

13.

Інші процедури (уточнити)

0,0

-

-

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

2,95

Х

0,0

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

50

0,0

0,0

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14Х рядок 15) 

147,50

Х

0,0

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її структурні підрозділи

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва 

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Консультування суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

33,26 грн.

(110,88 грн./год. середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2019 року – 15856 грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

50

1663,00 грн.(вартість часу співробітника х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Участь в спільних з іншими   структурними підрозділами обстеженнях  з питання, що передбачено регуляторним актом 

2,0 год.

221,76

1

50

11088,00 грн.

3. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

4. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

12751,00 грн.

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

1

Оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн. 

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

147,50

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн.

147,50

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн.

12751,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

12898,50

 

Начальник   управління торгівлі                                                  Руслана Сідлецька    

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]