Аналіз впливу регуляторного акта — проекту рішення виконавчого комітету «Про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Хмельницького»

Аналіз впливу регуляторного акта

 

Проект рішення виконавчого комітету «Про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Хмельницького»

 

       Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно до вимог встановлених Земельним кодексом України, законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою підвищення ефективності використання міської території, на якій розміщуються та використовуються для здійснення підприємницької діяльності тимчасові споруди.

 

                          І. Визначення проблеми

 

Розміщення  тимчасових споруд регулюється рядом нормативно-правових актів, а саме: Земельним кодексом України, Законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів».

       Розміщення тимчасових споруд на території міста Хмельницького здійснюється у відповідності до рішень міської ради:

-   від 29.02.2012 №23 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Хмельницького»;

 - від 17.04.2019 №27 «Про затвердження порядку розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства в м. Хмельницькому»;

-  від 22.03.2017 №30 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького» із внесеними змінами рішеннями Хмельницької міської ради;

- від 12.12.12.№18 «Про затвердження комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Хмельницького»;

- від 31.01.2018 №79 «Про затвердження комплексної схеми розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території                                             м. Хмельницького».

         Станом на 01.07.2019 року управлінням торгівлі укладено 609 договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд та відкритих майданчиків для харчування. Проте договірні стосунки двох сторін є недостатньо досконалими, потребують уточнення вимог щодо розміщення тимчасових споруд, конкретизації прав та обов’язків сторін. Даним регуляторним актом пропонується  затвердити типові документи для розміщення тимчасових споруд.        

             Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

 

 

 

 

 

II. Цілі регулювання

 

         Ціллю регуляторного акту є  підвищення ефективності використання міської території, на якій розміщуються та використовуються для здійснення підприємницької діяльності тимчасові споруди, а також  врегулювання правових стосунків сторін.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

У такому випадку можливі втрати до міського бюджету, так як відсутній затверджений варіант акту звірки за внесенням платежів за договорами про встановлення особистого строкового сервітуту, відсутні обов’язки  суб’єктів господарювання щодо вимог розміщення ТС. Це приведе до загострення проблеми.

Розміщення тимчасових споруд на території міста без укладання договорів про встановлення особистого строкового  сервітуту

   Відсутність регулювання правових відносин.

Прийняття рішення  про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Хмельницького

Збільшаться надходження до міського бюджету, покращиться архітектурний вигляд тимчасових споруд, що в свою чергу, покращить привабливість міста.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

відсутність регулювання

Відсутні

У разі відсутності регулювання розміщення тимчасових споруд  не будуть виконані повноваження органу місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з розширення мережі об’єктів торгівлі.

Розміщення тимчасових споруд на території міста без укладання договорів про встановлення особистого строкового  сервітуту

Станом на 01.07.2019 року управлінням торгівлі укладено 609 договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд та відкритих майданчиків для харчування.  Надходження від сплати за договорами склали – 3647 т. грн,

У разі розміщення тимчасових споруд без договірних відносин  міський бюджет втрачає понад 7 млн. грн надходжень в рік.

Прийняття рішення  про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Хмельницького

Збільшення надходжень до міського  бюджету, зрозумілі  умови розміщення ТС, конкретні права та обов’язки сторін

Відсутні

 

Оцінка впливу на  інтереси громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

відсутні

відсутні

Розміщення тимчасових споруд на території міста без укладання договорів про встановлення особистого строкового  сервітуту

Відсутні, так як можливе хаотичне розміщення ТС та погіршення архітектурного вигляду міста

відсутні

Прийняття рішення  про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Хмельницького

Очевидні, від надходжень платежів за договорами  зростає бюджет територіальної громади

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

57

12

684

753

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

             -

7,57

          1,59

         90,84

          100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

так

відсутні

Розміщення тимчасових споруд на території міста на умові укладання договорів про встановлення особистого строкового  сервітуту

Врегульовані  правові стосунки двох  сторін

відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Проблема продовжує існувати

Розміщення тимчасових споруд на території міста без укладання договорів про встановлення особистого строкового  сервітуту

1

Проблема продовжує існувати

Прийняття рішення  про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Хмельницького

                        3

Усі важливі аспекти проблеми будуть врегульовані

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття рішення  про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Хмельницького

Збільшення надходжень до міського бюджету, зменшення скарг мешканців на роботу  тимчасових споруд

відсутні

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

Відсутність регулювання

відсутні

Відсутній порядок врегулювання інтересів сторін, можливі штрафні санкції за порушення законоджавства

Проблема продовжує існувати

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

       Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонуємо прийняти рішення міської ради «Про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Хмельницького».

          Основною метою  прийняття регуляторного акту є забезпечення більш ефективних умов розміщення тимчасових споруд, надання додаткових можливостей для розвитку підприємницької діяльності в сфері торгівлі у м. Хмельницькому.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

• поліпшення якості нормативної бази, що регулює порядок розміщення тимчасових споруд;

• забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили.

         

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Для виконання вимог регуляторного акта додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. Має діяти постійно за умови, коли законодавством передбачається пайова участь забудовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

а) Надходження до міського бюджету за договорами особистого строкового сервітуту  (статистична інформація – повторне дослідження).

      б) кількість часу, яка витрачається на підготовку правовстановлюючих документів у порівнянні із попередніми роками (соціологічне опитування – повторне дослідження);

       в) кількість наданих правовстановлюючих документів на тимчасові споруди в порівнянні з попередніми роками;

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

  1. Базове відстеження результативності проводиться через три місяці після прийняття регуляторного акта.
  2. Повторне відстеження результативності проводиться через рік після прийняття регуляторного акта.
  3. Відстеження результативності проводиться статистичним та соціологічним методами.
  4. Види даних: статистична інформація, наявна в управлінні торгівлі.
  5. Цільова група: суб’єкти малого та середнього бізнесу – фізичні особи – підприємці , юридичні особи.

 

 

 

Начальник управління торгівлі                                                                               Р. Сідлецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до аналізу регуляторного впливу

до проекту регуляторного акта –рішення виконавчого комітету «Про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для

провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького»

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками  мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено відповідальними за підготовку проекту регуляторного акта (з 01.01. -01.07.2019 року).

 

 з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), Інтернет - консультації прямі (Інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультаційосіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі наради  та зустрічі.

 

 

 

 

 

15

 

Доведення до відома обґрунтувань Про необхідність затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького. Обговорено оцінку впливу регуляторного акта в рамках проведення аналізу регуляторного впливу.

2.

Вид консультації:

В телефонному  та усному режимі, Інтернет консультації

25

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 696 осіб ;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 92,43 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

 

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання малого  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

-

-

4

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

5

Інше (витрати на подачу заяви та пакету документів для укладання договорів особистого строкового сервітуту), гривень

(Вартість проїзду для подачі заяви та пакету документів – 10 грн. (в обидві сторони) 5 х 2=10 грн.; вартість паперу(100 грн./1 упак.) 100/500 арк. х 50 арк. = 10 грн.; розмір місячної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2019 року) – 4173,0 грн., погодинної – 26,08 грн.; подача заяви та пакету документів – 1,5 години (26,08 х 1,5 = 39,12 грн.)

10+10+39,12= 59,12

59,12

-

6

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5), гривень

59,12

-

7

Кількість суб'єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

696

-

8

Сумарні витрати суб'єктів господарювання малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

41147,52

-

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

         Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 696 осіб. Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (мінімальна  заробітна плата 4173,0) у погодинному розмірі 4173,0/160 =26,08 грн /год.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночну кількість форм

(0,1 годин Х 26,08 грн. = 2,61)

2,61 грн.

0,0

0,0

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,0

0,0

0,0

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання документів)

Формула:

 витрати часу з підготовки та подання документів = 0,2 год. Х 26,08 грн. = 5,22 грн.

5,22грн.

0,0

0,0

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок

0,0

0,0

0,0

13.

Інші процедури (уточнити)

0,0

-

-

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

7,83

Х

0,0

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

696

0,0

0,0

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14Х рядок 15)

5449,68

Х

0,0

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її структурні підрозділи

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Консультування суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

33,26 грн.

(110,88 грн./год. середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2019 року – 15856 грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

696

23148,96 грн.(вартість часу співробітника х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Опрацювання наданих суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, документів

0,4 год.

44,35

1

696

30867,6 грн.

3. Підготовка та опрацювання одного окремого договору

1 год.

110,88 грн.

(середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2019 року – 15856 грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

696

77172,48 грн.

4. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

5. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

131189,04 грн.

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

1

Оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

41147,52

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

5449,68

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн.

46597,2

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн.

131189,04

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

177786,24

 

 

Начальник управління торгівлі                                                                                Р. Сідлецька

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua