Аналіз впливу регуляторного акта проекту рішення міської ради «Про внесення змін  та доповнень до рішення 21-ї сесії міської ради від 12.12.2012 р. №18 із змінами і  доповненнями»

Аналіз впливу регуляторного акта

 

   Проект рішення міської ради «Про внесення змін  та доповнень до рішення 21-ї сесії міської ради від 12.12.2012 р. №18 із змінами і  доповненнями»

 

       Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений  відповідно до вимог встановлених Земельним Кодексом України, законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Верховного суду від 23 липня 2019 року , справа №924/964/18.

                         

І. Визначення проблеми

 

Розміщення тимчасових споруд регулюється рядом нормативно-правових актів, а саме Земельним  кодексом України, Законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та  від 21.20.2011 №244.

  Розміщення тимчасових споруд на території міста Хмельницького здійснюється у відповідності до рішення міської ради від 29.02.2012 р.№23 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького», від 22.03.2017 №30 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на  території міста Хмельницького»,     із внесеними змінами рішеннями Хмельницької міської ради.

З метою вирішення питань місцевого значення  було прийнято рішення сесії міської ради від 12.12.12 р. №18 «Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території  м. Хмельницького» із внесеними змінами, яким заборонено розміщення нових та розширення існуючих тимчасових споруд на території міста.

Адміністративною колегією Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України було прийнято рішення, яким було визнано дії Хмельницької міської ради порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50 та абзацом другим частини другої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних дій органів місцевого самоврядування, які можуть призвести до недопущення конкуренції та зобов’язано Хмельницьку міську раду припинити порушення законодавства. На виконання рішень господарського суду Хмельницької області від 06.02.2019  у справі  № 924/963/18 та від 20.02.2019 у справі  № 924/964/, розроблений даний регуляторний акт.

            

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів, оскільки регуляторний акт розроблений на виконання судових рішень.

 

 

II. Цілі регулювання

           Цілями регуляторного акту  є :

  • ефективність використання міської території, на якій розміщуються та використовуються  для здійснення підприємницької діяльності тимчасові споруди;
  • врегулювання правових стосунків між Хмельницькою міською радою та суб’єктами господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність; 
  • створення належних правових, організаційних умов для реалізації  можливостей суб’єктів господарювання  здійснювати торгівельну діяльність на території міста в тимчасових спорудах.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання (далі - Альтернатива №1)

Збільшиться кількість самовільно встановлених тимчасових споруд, що в свою чергу створить умови для розвитку недобросовісної конкуренції, виникне проблема утримання            в належному стані благоустрою території міста, естетичного  вигляду  тимчасових споруд. У зв’язку із не укладанням договорів особистого строкового сервітуту зменшаться надходження до міського бюджету.

Заборона розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста(далі-  Альтернатива № 2)

Обмеження  прав  здійснення підприємницької діяльності широкого кола суб’єктів господарювання, гальмування  розвитку підприємницької діяльності в  місті .

Прийняття змін  та доповнень в рішення  21-ї сесії міської ради  від 12.12.2012 р. №18 із змінами та доповненнями     (далі- Альтернатива № 3)

Прийняття рішення сприятиме створенню ефективного механізму впливу на діяльність суб`єктів господарювання,  які здійснюють торговельну діяльність в тимчасових спорудах  на території міста, чітко визначені умови  розміщення тимчасових споруд на території міста, вимоги до розміщення тимчасових споруд на власних або орендованих земельних ділянках.

Збільшення надходжень до міського  бюджету, збільшення кількості найманих працівників.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива №1

Відсутні  у зв’язку з відсутністю  законодавчо встановленого порядку розміщення тимчасових споруд

У разі відсутності регулювання розміщення тимчасових споруд не будуть виконані повноваження органу місцевого самоврядування щодо вжиття заходів щодо розширення мережі об’єктів торгівлі

Альтернатива №2

В місті розміщено                         975 стаціонарних тимчасових споруд ,                         79  пересувних тимчасових споруд, з власниками яких укладено договори строкового сервітуту. Надходження від сплати за договорами за                                    9 міс. 2019 року  склали –     5,7 млн. грн.

У разі повної заборони розміщення тимчасових споруд міський бюджет втрачає близько   7,6  млн. грн. надходжень в рік.

Альтернатива №3   

Збільшення надходжень до міського  бюджету, збільшення кількості найманих працівників

Регулювання не несе витрат на  його адміністрування

 

Оцінка впливу на  інтереси громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива №1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива №2

Відсутні. Обмежує потенційні можливості громадян в придбанні продуктів харчування, непродовольчих товарів,         в сфері послуг та ускладнює їх придбання та отримання.

Відсутні

Альтернатива №3   

Насичення товарами  народного споживання різних мікрорайонів міста.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

53

11

615

679

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

7,8

1,62

90,57

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива №1

Отримання суб’єктами господарювання можливості розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста без               будь-яких обмежень 

Діяльність суб’єктів господарювання буде суперечити чинному законодавству. Також, нерегульоване розміщення тимчасових споруд погіршить благоустрій міста 

Альтернатива №2

Відсутні, так як дана альтернатива перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності

Відсутні

Альтернатива №3

Реалізація  суб’єктами господарювання можливостей здійснення підприємницької діяльності   на території міста в тимчасових спорудах

Витрати суб’єктів підприємницької діяльності , яким надано право на розміщення тимчасових споруд. Розмір витрат регулюється суб’єктом господарювання (зменшення площі тимчасової споруди, асортимент товарів, вид діяльності)

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива №1

1

Проблема продовжує існувати

Альтернатива №2

1

Проблема продовжує існувати

Альтернатива №3

                        3

Аспекти проблеми будуть врегульовані

       

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива №1

Відсутні

Негативі наслідки для всіх учасників

У випадку повної відсутності регулювання розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності  значно погіршується право територіальної громади на благоустрій , створюються умови для недобросовісної конкуренції

Альтернатива №2

Відсутні

Відсутні

Проблема продовжує існувати

Альтернатива №3

Збільшення надходжень до міського бюджету, збільшення кількості найманих працівників, насичення товарами народного споживання різних мікрорайонів міста.

Відсутні

Дана альтернатива  сприятиме розвитку  торгівельної мережі в різних мікрорайонах міста, більше суб’єктів господарювання  отримають можливість розмістити    тимчасові споруди

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива №1

Не забезпечується  досягнення цілей

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Альтернатива №2

Не забезпечується  досягнення цілей

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Альтернатива №3   

Реалізація  суб’єктами господарювання можливостей здійснення підприємницької діяльності   на території міста в тимчасових спорудах.

Збільшення надходжень до міського бюджету, збільшення кількості найманих працівників, насичення товарами народного споживання різних мікрорайонів міста.

До зовнішніх чинників, що можуть вплинути на дію регуляторного акту, належать зміни  законодавства.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонуємо прийняти рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення 21-ї сесії міської ради від 12.12.2012 р.  №18 із внесеними змінами».

Основною метою прийняття регуляторного акту є врегулювання розміщення тимчасових споруд на території міста, визначення вимог до розміщення тимчасових споруд на власних або орендованих земельних ділянках , надання додаткових можливостей для розвитку  підприємницької діяльності в сфері торгівлі у м. Хмельницькому. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта

        

Для виконання вимог регуляторного акта додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, до регуляторного акта можуть бути внесені зміни та доповнення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

1)  надходження до міського бюджету за договорами особистого строкового сервітуту у порівнянні із надходженнями  за попередній період;

              2) кількість наданих правовстановлюючих документів на тимчасові споруди у порівнянні із надходженнями  за попередній період ;

           4)  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія  акта;

           5)  розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, повязаними з виконанням вимог акта;

          6)  рівень проінформованості  субєктів господарювання з основними положеннями  

акта.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

           1. Базове відстеження результативності зазначеного проекту акту здійснюється протягом трьох місяців після прийняття рішення Хмельницькою міською радою.    

           2. Повторне відстеження результативності проводиться через рік після прийняття регуляторного акта.

           3. Відстеження результативності проводиться статистичним та соціологічним методами.

          4.  Види даних: статистична інформація, наявна в управлінні торгівлі та структурних підрозділах міської ради.

          5.  Цільова група: суб’єкти малого та середнього бізнесу – фізичні особи – підприємці , юридичні особи.

 

Начальник управління торгівлі                                                                               Р. Сідлецька

                                   

                                             Додаток  1

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками  мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено відповідальними за підготовку проекту регуляторного акта в період з 10.10.2019 - 10.11.2019 року).

 з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), Інтернет - консультації прямі (Інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі наради  та зустрічі з суб’єктами малого підприємництва.

 

 

 

 

 

10

 

Прогнозований вплив оцінено позитивно

2.

Публічна консультація-круглий стіл  «Чи варто розміщувати нові тимчасові споруди у місті Хмельницькому» проведено 11.10.2019 за участі громадської організації «Центр ЮЕЙ» , представників управлінь міської ради, фізичних осіб-підприємців, власників тимчасових споруд

18

 Розміщення тимчасових споруд  на   території м. Хмельницького має здійснюватися на умовах регулювання  та відповідно з регламентованими умовами.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 626 осіб;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 92,19 % (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання).

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання малого  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта*

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

4

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

5

Інше (витрати на подачу заяви та пакету документів для укладання договорів особистого строкового сервітуту), гривень

-

-

6

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5), гривень

-

-

7

Кількість суб'єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

8

Сумарні витрати суб'єктів господарювання малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

*Запровадження регуляторного акту не передбачає витрат у суб'єктів господарювання малого  підприємництва на придбання обладнання чи проведення експертиз.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

         Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 626 особи. Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (мінімальна  заробітна плата 4173,0 грн.)  у погодинному розмірі   4173,0/160 =               26,08 грн /год.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)                   Х оціночну кількість форм

(1 година  Х 26,08 грн. = 2,61)

26,08  грн.

0,0

0,0

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

4 години  Х 26,08 = 104,32 грн.

104,32

0,0

0,0

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання документів)

Не потребує звітності.

0,0

0,0

0,0

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок

0,0

0,0

0,0

13.

Інші процедури (уточнити)

0,0

-

-

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

130,40

Х

0,0

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

626

0,0

0,0

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14Х рядок 15)

81630,40

Х

0,0

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її структурні підрозділи

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Консультування суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

33,26 грн.

(110,88 грн./год. середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2019 року – 15856 грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

626

20820,76 грн.(вартість часу співробітника х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Участь в спільних з іншими   структурними підрозділами обстеженнях  з питання, що передбачено регуляторним актом

2,0 год.

221,76

1

626

138821,76 грн.

3. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

4. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

159642,52 грн.

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

1

Оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

81630,40

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн.

81630,40

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн.

159642,52

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

241272,92

 

                 Начальник  управління торгівлі                                            Р. Сідлецька    

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua